×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

ESTERA

Capitolul 5

Estera intră la împărat.

1 Iar în ziua a treia Estera se îmbrăcă cu hainele sale împărăteşti şi stătu în curtea dinlăuntru a palatului împărătesc, în faţa palatului împărătesc, iar împăratul stătea în jilţul său, în palatul împărătesc, chiar dinaintea uşii palatului.

2 Şi când împăratul văzu pe împărăteasa Estera stând în curte, află har în ochii lui şi împăratul întinse spre Estera schiptrul de aur pe care îl ţinea în mână şi Estera se apropie şi se atinse de vârful schiptrului.

3 Şi a întrebat-o împăratul: «Ce ai tu, împărăteasă Esteră, şi care este dorinţa ta? Cere chiar şi jumătate din împărăţie, şi ţi se va da!»

4 Şi a răspuns Estera: «Dacă împăratul crede cu cale, să vină astăzi împăratul, împreună cu Aman, la ospăţul pe care i l-am pregătit lui!»

5 Şi a zis împăratul: «Aduceţi repede la mine pe Aman, ca să împlinească dorinţa Esterei». Dar când împăratul împreună cu Aman se aflau la ospăţul pe care-l pregătise Estera,

6 Întrebă împăratul pe Estera la băutul vinului: «Care este rugămintea ta, ca să fie împlinită, şi care este dorinţa ta, fie că ai cere chiar jumătate din împărăţia mea, ca să ţi se facă!»

7 Atunci răspunse Estera: «Rugămintea mea şi dorinţa mea, iată care sunt:

8 De am aflat har înaintea ochilor împăratului şi dacă împăratul crede că este nimerit să împlinească rugămintea mea şi dorinţa mea, să vină împăratul împreună cu Aman la ospăţul pe care eu îl voi pregăti lor, iară mâine mă voi supune cuvântului împăratului!»

9 Şi a ieşit Aman în ziua aceea bucuros şi cu inimă bună. Iar când Aman văzu pe Mardoheu în poarta împăratului, că nici nu se scula şi nici nu lua aminte la el, se umplu Aman de mânie împotriva lui Mardoheu.

10 Cu toate acestea Aman se stăpâni. Şi a intrat în casa sa şi a trimis să cheme pe prietenii săi şi pe Zereş, soţia sa,

11 Şi le-a spus Aman multe despre bogăţia sa fără seamăn, despre numărul cel mare al feciorilor săi, şi mai ales cum l-a ridicat în vrednicie împăratul mai sus decât principii şi dregătorii împărăteşti.

12 Şi a mai zis Aman: «Pe nimeni n’a poftit împărăteasa Estera la ospăţul pe care l-a pregătit decât pe împăratul şi pe mine, ba chiar şi mâine sunt poftit la ea cu împăratul.

13 Dar toate acestea nu mă mulţumesc atâta vreme cât văd pe Iudeul Mardoheu stând la poarta împăratului!»

14 Atunci Zereş, femeia lui, şi toţi prietenii lui i-au răspuns: «Să se ridice o spânzurătoare înaltă de cincizeci de coţi, iar mâine dimineaţă zi împăratului să-l spânzure pe Mardoheu, apoi du-te bucuros cu împăratul la ospăţ!» Aceste cuvinte i-au plăcut lui Aman şi el dădu poruncă să se ridice spânzurătoarea.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.