×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

ESTERA

Capitolul 4

Jalea lui Mardoheu.

1 Iar după ce Mardoheu află tot ceea ce se pusese la cale, îşi sfâşie veşmintele sale şi se îmbrăcă cu sac şi îşi presără cenuşă în cap, şi ieşi în mijlocul cetăţii şi începu desnădăjduit să strige din răsputeri.

2 Şi ajunse până dinaintea porţii palatului împărătesc, fiindcă nimănui îmbrăcat în haină de jale nu-i era îngăduit să intre pe poarta împăratului.

3 Iar în toate ţinuturile, pretutindeni unde ajungea cuvântul împăratului şi hrisovul lui, era jale mare printre Iudei şi post şi plânset şi bocet, iar cei mai mulţi stăteau în haină de jale culcaţi în cenuşă.

4 Când veniră slujnicele Esterei şi famenii ei şi o înştiinţară despre aceasta, fu cuprinsă de spaimă şi de durere. Şi ea trimise veşminte ca să îmbrace pe Mardoheu şi să-i ia sacul, dar el nu a primit.

5 Atunci Estera chemă pe Hatac, unul din famenii împăratului, dar care o slujea pe ea, şi-i porunci să întrebe pe Mardoheu ca să ştie ce înseamnă asta şi pentru ce face el aşa.

6 Când Hatac ieşi la Mardoheu, în piaţa cetăţii, care era în faţa porţii palatului împărătesc,

7 Mardoheu îi spuse tot ceea ce se întâmplase, cum şi despre banii hotărîţi pe care Aman făgăduise să-i dea vistieriei pentru uciderea Iudeilor.

8 Aşijderea i-a înmânat şi copia hrisovului dat în Suza, ca să-i nimicească, pe care să-l arate Esterei şi să-i spună şi să-i poruncească să se ducă la împăratul şi să-l roage stăruitor şi să ceară îndurare pentru poporul ei.

9 Şi Hatac intră şi împărtăşi Esterei cuvintele lui Mardoheu.

10 Atunci Estera porunci lui Hatac să-i vorbească astfel lui Mardoheu:

11 «Toţi dregătorii împăratului cât şi poporul din ţinuturile împărăteşti ştiu că orice om ori femeie care intră în curtea cea dinlăuntru a castelului împărătesc fără să fie chemat, după pravilă, trebue să fie dat morţii, afară de acela căruia împăratul îi întinde schiptrul său de aur, numai acela scapă cu viaţă. Eu însă n’am fost chemată să viu la împărat de treizeci de zile.»

12 Când cuvintele Esterei au fost spuse lui Mardoheu,

13 Mardoheu, întorcând cuvântul, i-a răspuns Esterei: «Să nu-ţi închipui că singură tu vei scăpa cu viaţă dintre toţi Iudeii, fiindcă locueşti în palatul împărătesc!

14 Cu prilejul acesta, dacă tu vei tăcea, ajutor şi mântuire pentru Iudei vor veni de aiurea, iar tu vei pieri dimpreună cu neamul tău şi cine ştie dacă nu chiar pentru vremea asta n’ai fost tu chemată la cârma împărăţiei!»

15 Şi Estera întorcând cuvântul, răspunse lui Mardoheu:

16 «Du-te de strânge pe toţi Iudeii care se află în Suza şi postiţi pentru mine, nici nu mâncaţi, nici nu beţi trei zile, zi şi noapte; aşijderea şi eu voi posti împreună cu slugile mele tot aşa. Şi astfel voi intra la împărat, deşi este împotriva legii, şi de va fi să mor, voi muri!»

17 Atunci a plecat Mardoheu şi a făcut întocmai cum îi poruncise Estera.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.