×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

ESTERA

Capitolul 2

Estera ajunge împărăteasă.

1 După aceste întâmplări, când furia împăratului Ahaşveroş se potoli, el îşi aduse aminte de Vaşti şi de ceea ce ea săvârşise şi de porunca pe care o dăduse împotriva ei.

2 Atunci curtenii împăratului şi slujitorii lui îi spuseră: «Să se caute pentru împăratul fete mari, fecioare şi frumoase la chip.

3 Şi împăratul să pună dregători în toate ţinuturile împărăţiei sale ca să adune toate fetele mari, fecioare şi frumoase la chip, în cetatea Suza, în casa femeilor, sub oblăduirea lui Hegai, eunucul împăratului, paznicul femeilor, care să poarte de grijă de îngrijirea frumuseţii lor.

4 Iar fata care îi va plăcea împăratului să fie împărăteasă în locul fostei împărătese Vaşti. Şi i-a plăcut împăratului îndemnul şi el a făcut întocmai.

5 Era însă în cetatea Suza un iudeu anume Mardoheu, fiul lui Iair, fiul lui Şimei, fiul lui Chiş,

6 Din seminţia lui Veniamin, care fusese luat rob din Ierusalim cu cei care fuseseră duşi în robie o dată cu regele Iehonia, regele lui Iuda, de Nabucodonoser, împăratul Babilonului.

7 El creştea pe Hadasa, adică Estera, fiica unchiului său, fiindcă ea nu avea nici tată, nici mamă. Fata era mândră la stat şi frumoasă la chip, iar după moartea tatălui său şi a maicii sale Mardoheu o înfiase.

8 Şi când s’a aflat de porunca împăratului şi de pravila lui şi când s’au adunat multe fete în cetatea Suza, sub oblăduirea lui Hegai, a fost luată şi Estera în palatul împărătesc, sub oblăduirea lui Hegai, străjuitorul femeilor.

9 Şi fata i-a plăcut şi a aflat har în ochii lui şi el se grăbi să-i dea cele de trebuinţă pentru îngrijirea frumuseţii şi pentru trai şi alte şapte fete mândre din castelul împărătesc, şi o mută pe ea şi pe fetele cele ce erau cu ea în cele mai frumoase odăi din casa femeilor.

10 Şi Estera nu şi-a spus nici poporul, nici neamul ei, fiindcă Mardoheu îi poruncise să nu-l dezvăluiască.

11 Ci Mardoheu în fiecare zi se plimba pe dinaintea curţii casei femeilor, ca să afle cum îi merge Esterei şi ce se va întâmpla cu ea.

12 Şi când venea rândul fiecărei fete să între la Ahaşveroş împăratul, la capătul celor douăsprezece luni, timp în care se săvârşea ceea ce era rânduit pentru femei, fiindcă atât timp se cerea pentru îngrijirea frumuseţii lor, şase luni cu mirezme şi alte şase luni cu balsamuri şi alte mirezme pentru îngrijirea frumuseţii femeilor, –

13 Atunci intra fata la împărat şi orice ar fi cerut i se îngăduia să ducă din casa femeilor în castelul împăratului.

14 Seara intra, iar dimineaţa se întorcea în altă casă a femeilor în paza lui Şaaşgaz, famenul împăratului, străjerul ţiitoarelor; şi nu mai intra la împărat decât când împăratul dorea s’o vadă, şi atunci o chema împăratul anume.

15 Când îi veni şi rândul Esterei, fiica lui Abihail, unchiul lui Mardoheu, care o înfiase, ca să intre la împăratul, ea nu ceru altceva decât ceea ce a sfătuit-o Hegai, famenul împăratului, străjuitorul femeilor. Şi dobândi Estera har în ochii tuturor celor care o vedeau.

16 Şi când a fost dusă Estera la Ahaşveroş împăratul, în castelul împărătesc, în luna Tebet, luna a zecea, în anul al şaptelea al împărăţiei sale,

17 Împăratul a iubit pe Estera mai mult decât pe toate femeile, şi a aflat har şi farmec înaintea sa mai mult decât toate fecioarele. Şi i-a pus cununa împărătească pe cap şi o făcu împărăteasă în locul lui Vaşti.

18 Şi făcu împăratul ospăţ mare pentru toţi voevozii şi dregătorii lui, ospăţ în cinstea Esterei, iar ţinuturile le scuti de bir şi le făcu daruri, cu dărnicie împărătească.

19 Şi când s’au adunat fecioarele a doua oară, în vreme ce Mardoheu stătea la poarta împăratului, –

20 Estera însă nu vădise obârşia ei şi nici poporul ei, precum îi poruncise Mardoheu şi pe care poruncă a lui Mardoheu Estera o împlinise întocmai, ca în vremea când era sub îngrijirea lui, –

21 Pe când Mardoheu, zic, stătea la poarta împăratului, doi curteni împărăteşti anume Bigtan şi Tereş, străjerii porţilor, fură cuprinşi de mânie şi puseră la cale o uneltire împotriva lui Ahaşveroş împăratul, ca să-i ia viaţa.

22 Mardoheu însă află de uneltire şi i-o împărtăşi împărătesei Estera, iar Estera o spuse împăratului în numele lui Mardoheu.

23 Şi pricina fu cercetată şi s’a aflat întocmai, iar amândoi uneltitorii fură spânzuraţi şi fapta a fost scrisă în «Cronică» în faţa împăratului.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.