×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

NEEMIA

Capitolul 8

Marea, adunare şi citirea legii. Sărbătoarea corturilor. Odovania praznicului.

1 S’a adunat tot poporul laolaltă în piaţa de dinaintea porţii Apelor şi îmbiară pe Esdra cărturarul, să aducă cartea legii lui Moise, pe care Domnul o dăduse lui Israil.

2 Atunci Esdra preotul a adus legea, în ziua întâia a lunii a şaptea; înaintea obştiei alcătuite din bărbaţi, femei şi din toţi cei care erau în stare să priceapă.

3 Şi a citit-o în piaţa de dinaintea porţii Apelor, de la revărsatul zorilor şi până la amiază, în faţa oamenilor, a femeilor şi a celor ce erau în stare să priceapă; şi tot poporul era cu luare aminte la citirea legii.

4 Şi Esdra cărturarul stătea pe un podeţ de lemn făcut în acest scop, iar de-a dreapta lui erau: Matatia, Şema, Anaia, Urie, Hilchia şi Maaseia, şi de-a stânga: Pedaia, Misail, Malchia, Haşura; Haşbadana, Zaharia şi Meşulam.

5 Numai aşa a putut Esdra cărturarul să deschidă cartea în ochii întregului popor, fiindcă era mai sus decât tot poporul; iar când a deschis-o, tot norodul s’a sculat în picioare.

6 Atunci Esdra a proslăvit pe Domnul şi marele Dumnezeu, iar tot poporul a răspuns: «Amin! Amin!» prin ridicarea mâinilor. Apoi îngenunchiară şi se închinară Domnului cu faţa la pământ.

7 Şi Iosua, Bani, Şerebia, Iamin, Acub, Şabtai, Hodia, Maaseia, Chelita, Azaria, Iozabad, Hanan, Pelaia şi leviţii învăţau pe popor legea, în timp ce poporul stătea în picioare.

8 Şi ei citeau bucăţi din cartea legii lui Dumnezeu, pe care apoi le tâlcuiau, de se înţelegea ceea ce se citise.

9 Apoi Neemia ocârmuitorul şi Esdra preotul şi cărturarul, împreună cu leviţii care învăţau poporul, rostiră către întreg poporul: «Ziua aceasta este sfântă pentru Domnul Dumnezeul vostru! Nu vă tânguiţi şi nici nu plângeţi!» – fiindcă tot poporul începuse să plângă auzind cuvintele legii.

10 Şi i-a îndemnat: «Duceţi-vă şi mâncaţi bucate grase şi beţi băuturi dulci şi trimiteţi şi acelora care nu s’au pregătit deloc, fiindcă ziua aceasta este sfântă pentru Domnul nostru! Şi nici nu vă întristaţi, căci bucuria întru Domnul este tăria voastră.»

11 Şi leviţii au domolit tot poporul şi le-a zis: «Tăceţi şi nu fiţi necăjiţi, căci ziua de astăzi este sfântă!»

12 Şi tot poporul s’a dus să mănânce şi să bea şi să trimită câte ceva şi celor sărmani, şi s’a pornit o bucurie mare, fiindcă înţeleseseră cuvintele care li se vestiseră.

13 A doua zi se adunară capii familiilor întregului popor, precum şi preoţii şi leviţii, la Esdra cărturarul, ca să-i înveţe tainele poruncilor legii.

14 Şi au găsit scris în legea pe care o poruncise Domnul prin gura lui Moise, că fiii lui Israil să stea în corturi în vremea prăznuirii în luna a şaptea,

15 Şi să se vestească şi să se propoveduiască cu glas mare în toate cetăţile lor şi în Ierusalim: «Duceţi-vă în munte şi aduceţi crăngi de măslin şi de măslin sălbatec şi crăngi de mirt şi de finic şi crăngi de alţi copaci frunzoşi, ca să faceţi colibe precum este scris!»

16 Atunci a ieşit poporul, şi le-au adus şi au durat colibe fiecare pe acoperişul lui şi în ogrăzile lor şi în curţile templului lui Dumnezeu şi în piaţa porţii Apelor şi în piaţa porţii lui Efraim.

17 Şi toată obştia celor care se întorseseră din robie şi-a durat colibe şi au locuit în colibe; căci nu mai făcuseră asemenea lucru fiii lui Israil din zilele lui Iosua, fiul lui Nun, până în ziua de astăzi. Şi a fost foarte mare bucurie.

18 Şi ei au citit în fiecare zi din cartea legii lui Dumnezeu, din ziua dintâi şi până în cea din urmă. Şi au prăznuit sărbătoarea şapte zile, iar în ziua a opta a fost adunare pentru odovania praznicului după rânduiala.»

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.