×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

NEEMIA

Capitolul 6

Sfârşitul zidului împrejmuitor.

1 «Iar când Sanbalat, Tobie, Arabul Gheşem şi ceilalţi duşmani ai noştri prinseră de veste că am isprăvit zidul şi că n’ar mai fi rămas în în el nici o spărtură, – ci până în vremea aceea numai canatele porţilor nu fuseseră aşezate,

2 Sanbalat şi Gheşem trimiseră la mine să mă îmbie: «Vino să ne întâlnim împreună într’unul din satele din valea Ono!» Dar ei aveau de gând să-mi facă rău.

3 Atunci eu le-am trimis ştafete cu vorbă: «Sunt prins la lucru peste seamă şi nu-mi este cu putinţă să mă pogor. Lucrul s’ar opri de îndată ce l-aş lăsa şi m’aş pogorî la voi!»

4 Şi ei au trimis aşa de patru ori la mine, dar eu le-am dat acelaşi răspuns.

5 Apoi a trimis la mine Sanbalat în acelaşi chip, pentru a cincea oară, pe sluga sa cu o scrisoare deschisă,

6 În care scria: «S’a dus vestea printre neamuri, şi se zice că tu şi Iudeii urziţi o răscoală şi de aceea tu faci zidul din nou şi tu însuţi, după cât se spune, vrei să ajungi rege.

7 Aşijderea ai rânduit şi profeţi care să strige tare în Ierusalim: «Regele lui Iuda». Dar asemenea fapte vor ajunge la urechea împăratului. Pentru aceasta vino acum să ne înţelegem împreună!»

8 Dar eu i-am trimis vorbă: «Asemenea lucruri pe care le spui nu s’au întâmplat deloc, ci le-ai urzit din închipuirea ta!»

9 Ci toţi voiau să ne spăimânte, cugetând: «Se vor lăsa de lucru, aşa că nu se va mai isprăvi!» – Şi acum, Doamne, întăreşte mâinile mele!

10 Când m’am dus acasă la Şemaia, fiul lui Delaia, fiul lui Mehetabeel, care fusese oprit în casă, mi-a zis: «Să ne ducem în mijlocul templului lui Dumnezeu şi să închidem uşile, fiindcă vor veni să te ucidă, anume noaptea vor veni să te ucidă!»

11 Dar eu i-am răspuns: «Oare un om ca mine să fugă? Cum ar putea oare unul ca mine, care intră în templu, să mai rămână cu viaţă? Nu, nu intru!»

12 Şi am băgat anume de seamă că nu Dumnezeu îl trimisese, ci numai îmi spusese o proorocie, fiindcă Sanbalat şi cu Tobie îl mituiseră,

13 Ca să mă înfricoşeze şi să mă port astfel şi să păcătuesc, să-mi scornesc nume rău, ca să mă poată face de ocară.

14 Adu-ţi aminte, Dumnezeule, de Tobie şi de Sanbalat după faptele lor, aşijderea şi de proorocița Noadia, cum şi de ceilalţi prooroci care au vrut să mă spăimânte!

15 Şi zidul a fost isprăvit la douăzeci şi cinci Elul, în răstimp de cincizeci şi două de zile.

16 Şi când au auzit toţi vrăjmaşii noştri, toate neamurile păgâne din vecinătatea noastră se spăimântară şi îşi pierdură cumpătul, fiindcă se încredinţară că lucrul se făcuse cu ajutorul Dumnezeului nostru.

17 Dar şi în zilele acelea fruntaşii lui Iuda trimiteau scrisori lui Tobie, iar cele ale lui Tobie soseau la ei,

18 Fiindcă mulţi dintre Iudei erau legaţi prin jurământ cu el, deoarece el era ginerele lui Şecania, fiul lui Arah, iar Ionatan, feciorul lui, luase de soţie pe fiica lui Meşulam, fiul lui Berechia.

19 Ştirile de la el veneau la mine, iar vorbele mele erau duse la el. Şi Tobie mi-a trimis scrisori, ca să mă înfricoşeze.»

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.