×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

NEEMIA

Capitolul 11

Sporirea locuitorilor din Ierusalim. Catagrafia poporului.

1 Atunci fruntaşii poporului s’au aşezat în Ierusalim, iar celălalt popor a aruncat sorţi, ca una din zece părţi să se aşeze în Ierusalim, cetatea sfântă, iar nouă părţi în celelalte cetăţi.

2 Şi poporul a făcut urări de bine tuturor celor care de bună voie s’au aşezat în Ierusalim.

3 Iată pe fruntaşii ţării care s’au aşezat în Ierusalim şi în cetăţile Iudei. Fiecare s’a aşezat în bucata lui de moşie, în cetăţile lor: Israil, preoţii, leviţii, robii templului şi fiii robilor lui Solomon.

4 În Ierusalim s’au aşezat dintre fiii lui Iuda şi dintre fiii lui Veniamin. Din fiii lui Iuda: Ataia, fiul lui Uzia, fiul lui Zaharia, fiul lui Amaria, fiul lui Şefatia, fiul lui Mahalaleel, din feciorii lui Pereţ,

5 Maaseia, fiul lui Baruh, fiul lui Colhoze, fiul lui Hazaia, fiul lui Adaia, fiul lui Ioiarib, fiul lui Zaharia fiul Şilonitului.

6 Toti feciorii lui Pereţ care locuiau în Ierusalim erau patru sute şaizeci şi opt de viteji.

7 Iată pe fiii lui Veniamin: Salu, fiul lui Meşulam, fiul lui Ioed, fiul lui Pedaia, fiul lui Colaia, fiul lui Maaseia, fiul lui Itiel, fiul lui Isaia,

8 Împreună cu fraţii lui, toţi oameni viteji, nouă sute douăzeci şi opt.

9 Ioil, fiul lui Zicri, era căpetenia lor, şi Iuda, fiul lui Hasenua, era a doua căpetenie a cetăţii.

10 Dintre preoţi: Iedaia, Ioiarib, Iaehin,

11 Seraia, fiul lui Hilchia, fiul lui Meşulam, fiul lui Ţadoc, fiul lui Meraiot, fiul lui Ahitub, supraveghetor peste templul Domnului,

12 Împreună cu fraţii lor, care aveau grijă de slujba din templu, în totul: opt sute douăzeci şi doi. Apoi Adaia, fiul lui Ieroham, fiul lui Pelalia, fiul lui Amţi, fiul lui Zaharia, fiul lui Paşhur, fiul lui Malchia,

13 Împreună cu soţii lui, două sute patruzeci şi doi de capi de familii. Apoi Amasai, fiul lui Azareel, fiul lui Ahzai, fiul lui Meşilemot, fiul lui Imer.

14 Şi soţii lui erau o sută douăzeci şi opt de viteji fără seamăn. Iar mai mare peste ei era Zabdiel, fiul lui Haghedolim.

15 Şi dintre leviţi: Şemaia, fiul lui Haşub, fiul lui Azricam, fiul lui Haşabia, din fiii lui Merari.

16 Iar Şabtai şi Iozabad erau aceia dintre căpeteniile leviţilor care aveau grijă de lucrul cel de dinafară al templului.

17 Apoi Matania, fiul lui Miheia, fiul lui Zicri, fiul lui Asaf, starostele cântării de laudă, care cânta «Lăudaţi!» la rugăciune. Mai departe, Bacbuchia venea al doilea între tovarăşii lui şi Abda, fiul lui Şamua, fiul lui Galal, fiul lui Iedutun.

18 Toţi leviţii din cetatea sfântă erau două sute optzeci şi patru.

19 Portarii erau: Acub, Talmon, şi tovărăşii lor care străjuiau la porţi: o sută şaptezeci şi doi.

20 Israilul care mai rămăsese, preoţi şi leviţi, în toate cetăţile Iudei, era fiecare la moşia sa.

21 Robii locuiau în Ofel, iar peste robii templului erau căpetenii Ţiha şi Ghişpa.

22 Căpetenia leviţilor în Ierusalim pentru slujba la templul lui Dumnezeu era Uzi, fiul lui Bani, fiul lui Haşabia, fiul lui Matania, fiul lui Miheia, dintre feciorii lui Asaf, cântăreţi în templu,

23 Care avea poruncă împărătească şi hotărîre pentru slujba pe care cântăreţii trebuiau să o îndeplinească în fiecare zi.

24 Petahia, fiul lui Meşezabeel din fiii lui Zerah, fiul lui Iuda, stătea la îndemâna regelui pentru toate pricinile poporului.

25 Dintre fiii lui Iuda s’au aşezat şi în localităţi neîntărite: în Chiriat-Arba şi în satele ei, în Dibon şi în satele lui, în Iecabţeel şi în împrejurimile care ţineau de el,

26 În Ieşua, în Molada, în Betpelet,

27 În Haţarşual, în Beerşeba şi satele ei,

28 În Ţiclag, în Mecona şi satele ei,

29 În En-Rimon, în Ţora, în Iarmut,

30 În Zanoah, în Adulam şi împrejurimile lui, în Lachiş şi aşezările lui, în Azeca şi satele ei. Şi aşa s’au aşezat din Beerşeba până în valea Hinom.

31 Eiii lui Veniamin au locuit în Gheba, în Micmas, în Aia, în Betel şi în satele din jur,

32 Anatot, Gob, Anania,

33 Haţor, Rama, Ghitahn,

34 Hadid, Ţeboim, Nebalat,

35 Lod, Ono şi Ghe-Hahaiaşim.

36 După clase, unii leviţi ţineau şi de Iuda şi de Veniamin.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.