×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

NEEMIA

Capitolul 10

Încheierea şi iscălirea legământului

1 «În acest înţeles încheiem noi legământ şi-l iscălim. Şi pe acest hrisov pecetluit sunt iscăliţi voevozii, leviţii şi preoţii noştri.

2 Iată pe toţi cei care şi-au pus pecetia: Neemia, ocârmuitorul, fiul lui Haoalia, şi Sedechia,

3 Seraia, Azaria, Ieremia,

4 Paşhur, Amaria, Malchia,

5 Hatuş, Şecania, Maluc,

6 Harim, Meremot, Obadia,

7 Daniil, Ghinton, Baruh,

8 Meşulam, Abia, Miiamin,

9 Maazia, Bilgai, Şemaia. Aceştia sunt preoţi.

10 Apoi leviţii: Iosua, fiul lui Azania, Binui, din fiii lui Henadad, Cadmiel,

11 Şi fraţii lor, Şecania, Hodavia, Chelita, Pelaia, Hanan,

12 Miheia, Rehob, Haşabia,

13 Zacur, Şerebia, Şebania,

14 Hodia, Bani, Beninu.

15 În sfârşit, căpeteniile poporului: Paroş, Pahat-Moab, Elam, Zatu, Bani,

16 Buni, Azgad, Bebai,

17 Adonia, Bigvai, Adin,

18 Ater, Iezechia, Azur,

19 Hodia, Haşum, Beţai,

20 Harif, Anatot, Nebai,

21 Magpiaş, Meşulam, Hezir,

22 Meşezabeel, Ţadoc, Iadua,

23 Pelatia, Hanan, Anaia,

24 Ozeea, Anania, Haşub,

25 Haloheş, Pilha, Şobec,

26 Rehum, Haşabna, Maaseia,

27 Ahia, Hanan, Anan,

28 Maluc, Harim, Baana.

29 Apoi cealaltă parte a poporului: preoţi, leviţi, cântăreţi, portari, robi ai templului şi toţi cei care s’au desfăcut de popoarele ţărilor şi s’au apropiat de legea Domnului, femeile lor, feciorii si fiicele lor, si oricine putea să o pătrundă şi să o înţeleagă,

30 S’au lipit de fraţii şi de fruntaşii lor şi au venit cu blestem şi cu jurământ şi s’au legat cu el, ca să umble în legea lui care a fost dată prin gura lui Moise, slujitorul lui Dumnezeu s’o păzească şi să făptuiască toate poruncile Domnului Dumnezeului nostru de asemenea şi legile şi o rânduielile lui adică:

31 Să nu dăm fiicele noastre după fiii popoarelor păgâne ale ţării, şi nici fiicele lor să nu ia de soţi pe fiii noştri.

32 Să nu cumpărăm de la popoarele ţării, când vor aduce de vânzare în ziua Sâmbetei sau în orice zi de praznic, nici mărfuri, nici grâne. Să lăsăm laoparte în anul al şaptelea orice câştig şi să iertăm datoriile.

33 Să rânduim după lege, pe fiecare an pentru fiecare din noi, dare, câte o treime de siclu pentru slujba în templul Domnului:

34 Pentru pâinile punerii înainte, prinosul cel deapururi, arderea de tot cea deapururi, pentru jertfele de Sâmbătă, de zi-întâi, de praznice, pentru prinoasele sfinte şi pentru jertfa pentru păcat, prin care Israil şi-l ispăşeşte, precum pentru orice fel de slujbă în templul Dumnezeului nostru.

35 Să aruncăm sorţi pentru aducerea lemnelor – preoţii, leviţii şi poporul – anume care familie să aducă lemne de ars pe jertfelnic, an de an, la templul Domnului, la vreme hotărită mai dinainte, după cum este scris în lege.

36 Să aducem pârga bucatelor de pe pământul nostru, şi din rodurile pomilor noştri an de an în templu,

37 Pe cei întâi născuţi ai fiilor noştri şi ai dobitoacelor noastre, după cum este scris în lege; dimpotrivă pe cei dintâi născuţi în cirezile noastre si ai turmelor să-i aducem la templu pentru preoţii care slujesc în templul Dumnezeului nostru.

38 Pârga din aluaturile noastre şi din darurile înălţate, din rodul pomilor, al vinului şi al untdelemnului, să-i aducem preoţilor în jitniţele din templul Domnului, iar zeciuială de pe pământul nostru să o aducem leviţilor, adică acelor leviţi care adună zeciuială din toate cetăţile, care se megieşesc cu ogoarele noastre.

39 Pentru aceasta, când leviţii adună zeciuială, un preot din neamul lui Aaron să-i însoţească. Şi leviţii să aducă zeciuială pe care au strâns-o la templul Dumnezeului nostru, în încăperile jitniţei,

40 Căci în acele încăperi să pună fiii lui Israil cât şi leviţii prinoasele înălţate de grâu, de vin şi de untdelemn, şi acolo să-şi pună sfintele odoare preoţii de rând, portarii şi cântăreţii. În sfârşit să nu lăsăm în părăsire templul Dumnezeului nostru!»

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.