×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

NEEMIA

Capitolul 1

Neemia vine la Ierusalim. Rezidirea zidurilor Ierusalimului.

1 Istoria lui Neemia, fiul lui Hacalia. În luna Chislev, în anul al douăzecilea, mă aflam în cetatea Suza.

2 Atunci a venit la mine Hanani, unul din fraţii mei, el şi cu câţiva oameni din Iuda. Şi când i-am întrebat despre Iudeii care scăpaseră şi care mai rămăseseră din robie cum şi despre Ierusalim,

3 Mi-au răspuns: «Cei ce au mai rămas cu viaţă din robie acolo în ţară sunt în mare nevoie şi în scârbă: zidurile Ierusalimului sunt dărâmate şi porţile nimicite de foc».

4 Şi când am auzit cuvintele acestea, m’am trântit la pământ şi am plâns şi m’am tânguit zile de-a-rândul, am ţinut post şi m’am rugat mereu în faţa Dumnezeului din ceruri,

5 Şi am zis: «O, Doamne, Dumnezeule din ceruri, Dumnezeu puternic, mare şi minunat, cel ce păzeşti legământul şi dărueşti milostivirea ta celor ce te iubesc pe tine şi păzesc poruncile tale!

6 Fie urechea ta luătoare aminte şi ochii tăi deschişi, ca să audă rugăciunea robului tău, cu care mă rog deapururi zi şi noapte pentru fiii lui Israil, robii tăi, şi mărturisesc păcatul fiilor lui Israil pe care noi l-am săvârşit împotriva ta, căci eu şi casa tatălui meu am păcătuit.

7 Şi fărădelege am săvârşit împotriva ta şi nu am păzit poruncile, orânduirile şi îndreptările tale, pe care tu le-ai poruncit slugii tale, lui Moise.

8 Adu-ţi aminte de făgăduinţa pe care a-i făcut-o lui Moise, robul tău, şi i-ai zis: «Dacă voi veţi săvârşi fărădelegi, atunci vă voi risipi printre popoare;

9 Iar dacă vă veţi întoarce cu pocăinţă şi veţi păzi poruncile mele şi le veţi împlini, chiar de vor şi sălăşlui izgoniţii voştri la capătul cerului, de acolo îi voi aduce în locul pe care eu l-am ales ca să sălăşluiască numele meu într’însul».

10 Şi ei sunt robii tăi şi norodul tău pe care tu i-ai mântuit cu puterea ta cea mare şi cu mâna ta cea vajnică.

11 O, Stăpâne! Fie dar urechile tale luătoare aminte la rugăciunea slugii tale şi la ruga slugilor tale, care găsesc plăcere să cinstească numele tău, şi dă putere robului tău ca astăzi să izbutească şi să afle har înaintea acestui om!» Şi eu eram atunci paharnic al împăratului.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.