×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

ESDRA

Capitolul 7

Călătoria lui Esdra la Ierusalim.

1 Iar după acestea, în vremea domniei lui Artaxerxe, împăratul Persiei, a plecat Esdra, fiul lui Seraia, fiul lui Azaria, fiul lui Hilchia,

2 Fiul lui Şalum, fiul lui Ţadoc,

3 Fiul lui Ahitub, fiul lui Amaria, fiul lui Azaria, fiul lui Meraiot,

4 Fiul lui Zerahia, fiul lui Uzi, fiul lui Buchi,

5 Fiul lui Abişua, fiul lui Fineas, fiul lui Eleazar, fiul lui Aaron arhiereul.

6 Acest Esdra a plecat din Babilon si era cărturar iscusit în legea lui Moise, pe care o dăduse Domnul Dumnezeul lui Israil. Şi împăratul i-a dat tot ceea ce dorea, fiindcă mâna Domnului Dumnezeului lui îl ocrotea.

7 Şi s’au suit în Ierusalim, în anul al şaptelea al împăratului Artaxerxe, dintre fiii lui Israil şi dintre preoţi si leviţi, cântăreţi, portari si slugi ale templului,

8 Şi au intrat în Ierusalim în luna a cincea, adică în anul al şaptelea al domniei împăratului.

9 Chiar în ziua dintâi a lunii dintâi, el a orânduit plecarea din Babilon, iar în ziua dintâi a lunii a cincea, a ajuns la Ierusalim, căci mâna cea milostivă a lui Dumnezeu îl ocrotea,

10 Fiindcă Esdra şi-a străduit inima lui ca să cerceteze legea Domnului şi să o împlinească, să înveţe pe Israil pravila legii.

11 Iată copia scrisorii pe care a dat-o împăratul Artaxerxe lui Esdra, preotul şi cărturarul, cărturar iscusit în poruncile legii Domnului şi al îndreptărilor, în Israil.

12 «Artaxerxe, împăratul împăraţilor, către Esdra, preotul şi cărturarul iscusit în legea Dumnezeului din ceruri…

13 Dat-am poruncă tuturor celor din poporul lui Israil, preoţi ori leviţi, care locuesc în împărăţia mea şi vor să plece cu tine la Ierusalim, să plece,

14 Fiindcă tu eşti trimis de împăratul şi de cei şapte sfetnici ai săi ca să cercetezi Iuda şi Ierusalimul după legea Dumnezeului tău, care este în mâna ta,

15 Şi ca să duci aurul şi argintul pe care împăratul împreună cu sfetnicii lui l-au dăruit de bună voie Dumnezeului lui Israil, al cărui locaş este în Ierusalim,

16 Precum şi aurul şi argintul pe care tu îl vei găsi în tot ţinutul Babilonului, adică prinoasele poporului şi ale preoţilor, care vor da de bună voie pentru templul lui Dumnezeu cel din Ierusalim.

17 Pentru aceasta să ai grijă să cumperi cu aceşti bani tauri, berbeci, miei, cu prinoasele şi turnările lor şi să le aduci jertfă pe jertfelnicul templului Dumnezeului vostru în Ierusalim.

18 Iar cu celălalt argint şi aur să faceţi ce veţi crede de cuviinţă, tu şi fraţii tăi, împlinind voia Dumnezeului vostru.

19 Apoi odoarele care ţi-au fost încredinţate pentru slujba în templul Dumnezeului tău, pune-le înaintea lui Dumnezeu în Ierusalim.

20 În sfârşit, celelalte nevoi ale templului Dumnezeului tău care îţi vor ieşi în cale, să le acoperi din vistieria împărătească.

21 Şi eu Artaxerxe împăratul am dat poruncă tuturor vistiernicilor de dincolo de Eufrat ca tot ceea ce va cere de la voi Esdra, preotul şi cărturarul iscusit în legea Dumnezeului din ceruri, să i se dea de îndată.

22 Şi anume: până la o sută de talanţi de argint, grâu până la o sută de cori, vin până la o sută de baţi, untdelemn până la o sută de baţi, iar sare fără să se ţină socoteală.

23 Tot ceea ce este din porunca Dumnezeului din ceruri să se dea numaidecât pentru templul Dumnezeului din ceruri, ca să nu se mânie pe împărăţia împăratului şi nici pe feciorii lui.

24 Şi vouă să vă fie ştiut că nu este nimeni în drept să pună dajdie, dări sau vămi pe nici unul dintre preoţi, leviţi, cântăreţi, portari, slugi ale templului şi alţi slujitori ai acestui templu al lui Dumnezeu.

25 Iară tu, Esdra, după înţelepciunea Dumnezeului tău, care îţi este dată ţie, rândueşte judecători şi împărţitori de dreptate care să judece tot norodul de dincolo de Eufrat, anume toţi aceia care cunosc legea Dumnezeului tău, iar celui care nu o cunoaşte, lămureşte-i-o.

26 Iar cel care nu voieşte să împlinească legea Dumnezeului tău şi legea împărătească să fie pedepsit cu aspră pedeapsă, fie cu moartea, fie cu surghiunul, fie cu gloaba ori cu închisoarea.»

27 Binecuvântat să fie Domnul Dumnezeul părinţilor noştri care a dat în minte împăratului unele ca acestea, ca să preamărească templul Domnului din Ierusalim.

28 Iară mie mi-a dat har înaintea împăratului şi a sfetnicilor săi, precum şi tuturor dregătorilor celor mai cu vază ai împăratului. Atunci eu m’am îmbărbătat, fiindcă mâna Domnului Dumnezeului meu era peste mine şi am strâns capii de familie ai lui Israil ca să plece cu mine.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.