×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

ESDRA

Capitolul 5

Începerea lucrului. Scrisoarea către Dariu şi răspunsul lui. Sfârşitul şi sfinţirea templului. Paştile.

1 Atunci proorocii Agheu şi Zaharia, fiul lui Ido, au proorocit Iudeilor din Iuda şi din Ierusalim în numele Dumnezeului lui Israil, al cărui duh se pogorîse peste ei.

2 Atunci se porniră Zorobabel. fiul lui Salatiil, şi Iosua, fiul lui Ioţadac, şi începură să zidească templul lui Dumnezeu din Ierusalim laolaltă cu proorocii lui Dumnezeu, care îi sprijineau.

3 În vremea aceea a venit la ei Tatnai, guvernatorul de dincolo de Eufrat, şi Şetarboznai şi tovarăşii lor şi le grăiră aşa: «Cine v’a dat vouă hrisov ca să zidiţi templul acesta şi să sfârşiţi aceste ziduri?»

4 Atunci noi le-am răspuns şi le-am spus numele oamenilor care făceau această zidire.

5 Dar ochiul Dumnezeului lor era aţintit către bătrânii Iudeilor, şi n’au curmat lucrul până când era să vie poruncă de la Dariu şi scrisoare pentru aceasta.

6 Copia scrisorii pe care au trimis-o Tatnai, guvernatorul de dincolo de Eufrat, şi Şetarboznai şi părtaşii lui, dregătorii cei mici din Siria, către Dariu împăratul.

7 Ei îi trimiseră o scrisoare cu acest cuprins: «Către Dariu împăratul, cu adâncă închinăciune!

8 Să fie ştiut împăratului că ne-am dus în ţara Iudeei, unde se zideşte templul Dumnezeului celui mare. El se zideşte din piatră cioplită în patru muchii şi pereţii sunt căptuşiţi cu lemn. Şi lucrul acesta se face cu râvnă şi sporeşte în mâinile lor.

9 Atunci am întrebat pe bătrâni şi le-am grăit astfel: «Cine v’a dat hrisov să zidiţi templul acesta şi să isprăviţi aceste ziduri?»

10 Şi i-am mai întrebat şi numele lor, ca să ţi le spunem ţie, şi noi am însemnat şi numele bărbaţilor celor din fruntea lor.

11 Şi iată care le-a fost răspunsul: «Noi suntem slujitorii Dumnezeului cerului şi al pământului şi zidim pentru el un templu care a mai fost zidit cu mulţi ani înainte, care a fost zidit şi isprăvit de un mare rege din Israil.

12 Însă, deoarece părinţii noştri au întărâtat pe Dumnezeul cerului, i-a dat pe ei în mâna lui Nabucodonosor Caldeul, împăratul Babilonului, care a dărâmat templul acesta, iar pe norod l-a dus în robia Babilonului.

13 Dar în anul cel dintâi al lui Cirus, împăratul Babilonului, împăratul Cirus a dat hrisov ca să zidim acest templu.

14 Chiar şi odoarele de aur şi de argint ale templului lui Dumnezeu pe care Nabucodonosor le luase din templul din Ierusalim şi le dusese cu el în templul dumnezeului său din Babilon, le-a scos Cirus împăratul, din templul din Babilon şi le-a dat în mâna lui Şeşbaţar, pe care îl pusese cârmuitor al ţării.

15 Şi i-a poruncit: «Ia aceste odoare şi pune-le în templul din Ierusalim, iar templul lui Dumnezeu să fie zidit pe locul lui de mai nainte».

16 Apoi, acest Şeşbaţar a venit şi a pus temeliile templului lui Dumnezeu din Ierusalim, iară de atunci şi până acum noi am zidit şi încă n’am isprăvit.

17 Şi acum, dacă împăratul socoteşte că e bine, să caute cu deamăruntul în arhiva împărătească de acolo din Babilon, de se mai află hrisovul împăratului Cirus pentru zidirea templului lui Dumnezeu din Ierusalim. Şi împăratul să ne trimită hotărirea sa.»

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.