×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

CARTEA A DOUA A CRONICILOR

Capitolul 8

Zidirea şi întărirea altor cetăţi în cuprinsul ţării şi în afară. Pe streini i-a făcut salahori. Preoţii şi leviţii făceau slujbă după porunca lui David. Corăbiile lui Solomon călătoresc la Ofir şi aduc aur.

1 Iar după un răstimp de douăzeci de ani, în care Solomon a zidit templul Domnului şi curtea împărătească,

2 Solomon a întărit cetăţile pe care i le dăruise Hiram şi a aşezat statornic în ele pe fiii lui Israil.

3 Solomon a pornit împotriva Hamat-Ţobei şi a cuprins-o;

4 A zidit Tadmorul în pustie şi toate cetăţile-pătule pe care le-a ridicat în ţinutul Hamat.

5 Şi a mai întărit Bethoronul-de-Sus şi Bethoronul-de-Jos şi le-a făcut cetăţi tari cu ziduri, şi cu porţi cu zăvoare;

6 Baalatul şi toate cetăţile-pătule ale lui Solomon, cetăţile pentru carele de luptă şi cele pentru călăraşi şi tot ceea ce a vrut Solomon să zidească în Ierusalim, în Liban şi în tot cuprinsul stăpânirii sale.

7 Tot poporul care mai rămăsese din Hetiţi din Amoriţi, din Pereziţi, din Heviţi, şi din Iebusiţi, care nu făceau parte din Israil,

8 Pe acei dintre fiii lor care mai rămăseseră după ei în ţară şi pe care Israiliţii nu putuseră să-i stârpească, Solomon i-a făcut salahori şi sunt şi până în ziua de azi.

9 Însă pe fiii lui Israil nu i-a pus Solomon salahori la lucrul său, fiindcă ei erau oameni de luptă şi căpitani peste oştenii carelor de război şi căpetenii peste carele şi călăreţii săi.

10 Mai marii supraveghetorilor lui Solomon care sileau norodul la lucru erau două sute cincizeci.

11 Solomon a mutat pe fiica lui Faraon din cetatea lui David în palatul pe care l-a clădit, căci cugeta: «Nu este cu cale să locuiască nici o femeie de-a mea în palatul lui David, regele lui Israil, fiindcă e sfânt, de vreme ce a intrat chivotul Domnului într’însul».

12 Atunci Solomon a adus Domnului arderi de tot, pe jertfelnicul Domnului înălţat în faţa pridvorului,

13 Pe care trebuia să aducă zi de zi arderi de tot după porunca lui Moise, în Sâmbete, la lunile noi şi la praznice, de trei ori pe an: la praznicul azimilor, la praznicul săptămânilor şi la sărbătoarea corturilor.

14 Apoi a statornicit după rânduiala lui David, părintele său, clasele de preoţi, la slujbă, şi pe leviţi la slujirea lor, ca să proslăvească pe Domnul şi să facă de rând înaintea preoţilor în fiecare zi, apoi portarii, după clasele lor, la fiecare poartă, căci aşa a fost porunca lui David, omul lui Dumnezeu,

15 Fără să se abată de la porunca lui David, oricare ar fi fost pricina, şi mai cu seamă privitor la vistierii.

16 Astfel a fost pregătită şi săvârşită toată lucrarea lui Solomon, din ziua când s’a pus temelia templului Domnului şi până la isprăvitul lui pe de-a-întregul.

17 Atunci s’a dus Solomon la Eţion-Gheber şi la Elat, pe ţărmul Mării, în ţara Edomului.

18 Şi Hiram i-a trimis lui, şi anume prin oamenii săi, corăbii şi marinari care cunoşteau marea. Şi au plecat cu oamenii lui Solomon la Ofir, de unde au încărcat patru sute cincizeci de talanţi de aur pe care i-au adus la regele Solomon.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.