×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

CARTEA A DOUA A CRONICILOR

Capitolul 35

Prăznuirea Paştilor în ziua a paisprezecea din luna întâia. Rânduiala serbării praznicului. Mielul pascal şi alte jertfe cu acest prilej. Leviţii şi cântăreţii. Bătălia de la Meghido împotriva lui Neco, împăratul Egiptului, care mergea la Carchemiş. Moartea lui Iosia.

1 Şi Iosia a prăznuit în Ierusalim Paştile Domnului, şi a fost junghiat mielul Paştilor în a paisprezecea zi din luna întâia.

2 Şi a pus preoţi, fiecare la slujba lui, şi i-a îmbărbătat să slujească în templul Domnului.

3 Iar leviţilor care învăţau pe tot Israilul şi care erau sfinţiţi pentru Domnul, le-a zis: «Puneţi sfântul chivot în templul pe care l-a zidit Solomon, fiul lui David, regele lui Israil. Nu-l mai duceţi pe umere! Acum slujiţi pe Domnul Dumnezeul vostru şi pe poporul său Israil.

4 Fiţi gata, după familiile voastre din clasele voastre, după rânduiala lui David, regele lui Israil, şi după pravila lui Solomon, fiul său.

5 Slujiţi în templu la rând, după clasele familiilor fraţilor voştri, pe fiii poporului, şi anume în fiecare clasă să fie câte o ramură dintr’o familie de leviţi.

6 Junghiaţi mielul Paştilor, sfinţiţi-vă şi pregătiţi-l pentru fraţii voştri, ca să-l prăznuiască după cuvântul lui Dumnezeu pe care l-a dat prin Moise.»

7 Atunci Iosia a dăruit oamenilor din popor treizeci de mii de vite mici, miei şi iezi, toate ca jertfă înălţată de Paşti, pentru toţi cei de faţă, şi trei mii de boi din averea regelui.

8 Principii lui dăruiră de bună voie o jertfă înălţată preoţilor şi leviţilor. Hilchia, Zaharia şi Iehiel, principii templului lui Dumnezeu, dăruiră pentru Paşti două mii şase sute de miei şi trei sute de vite mari;

9 Canaania, Şemaia şi Natanail, fraţii lui, Haşabia, Ieiel şi Iozabad, principii leviţilor, dădură leviţilor pentru jertfa înălţată de Paşti cinci mii de miei şi cinci sute de vite mari.

10 Şi slujba a fost rânduită aşa: preoţii au stat la locul lor şi leviţii după clasele lor, potrivit poruncii regelui.

11 Şi au junghiat mielul Paştilor. Leviţii jupuiau dobitoacele, iar preoţii stropeau cu sângele pe care îl luau din mâna lor.

12 Ei puneau deoparte carnea pentru arderea de tot s’o dea cetelor de familii de oameni din popor ca să o aducă Domnului, precum este scris în cartea lui Moise. La fel au făcut şi cu vitele cele mari.

13 Şi au fript mielul Paştilor după rânduiala, apoi au fiert darurile sfinte în căldări, în oale şi în tigăi şi le-au adus degrabă oamenilor din popor.

14 Apoi au pregătit Paştile pentru ei şi pentru preoţi, deoarece preoţii, fiind din neamul lui Aaron, au avut de lucru cu aducerea arderilor de tot şi cu grăsimile până noaptea, de aceea leviţii au pregătit Paştile pentru ei şi pentru preoţi, urmaşii lui Aaron.

15 Cântăreţii, fiii lui Asaf, erau la slujba lor, după porunca lui David, Asaf, Heman şi Iedutun, văzătorii regelui, şi tot aşa portarii la fiecare poartă. Ei n’au fost nevoiţi să-şi lase slujba lor, fiindcă leviţii, fraţii lor, au pregătit Paştile pentru ei.

16 Aşa a fost rânduită în ziua aceea toată dumnezeiasca slujbă, ca să se prăznuiască Paştile şi să se aducă arderi de tot pe jertfelnicul Domnului, după pravila regelui Iosia.

17 În vremea aceea, fiii lui Israil care se aflau acolo au prăznuit Paştile şi sărbătoarea azimelor şapte zile.

18 Şi nici un Paşte n’a fost prăznuit astfel în Israil din vremea proorocului Samuil, şi nici unul din regii lui Israil n’a prăznuit vreodată Paştile aşa cum l-a prăznuit regele Iosia, preoţii, leviţii, tot Iuda şi Israilul care se afla acolo şi locuitorii Ierusalimului.

19 Paştile acesta a fost prăznuit în anul al optsprezecelea al domniei lui Iosia.

20 După toate acestea, după ce Iosia a adus în bună stare templul, a purces Neco, împăratul Egiptului, să facă război, la Carchemiş pe Eufrat. Atunci Iosia a ieşit în întâmpinarea lui.

21 Dar Neco a trimis soli la el să-i spună: «Ce am eu cu tine, rege al lui Iuda? Eu n’am pornit împotriva ta acum, ci împotriva unei case cu care fac război, şi Dumnezeu mi-a spus să dau zor. Dă-te laoparte din faţa lui Dumnezeu care este cu mine, ca nu cumva să te ucidă.»

22 Şi Iosia nu s’a dat laoparte din faţa lui, ci şi-a schimbat hainele ca să se lupte cu el, şi n’a ascultat de vorba lui Neco, cu toate că era din gura lui Dumnezeu. Şi a venit să dea bătălia în şesul Meghidonului.

23 Atunci arcaşii au ţintit în regele Iosia. Şi regele a zis către slugile sale: «Luaţi-mă de aici, căci sunt greu rănit!»

24 Şi slugile sale l-au luat din carul de luptă şi l-au pus în alt car al lui şi l-au adus la Ierusalim. Şi el a murit şi a fost înmormântat în mormântul părinţilor săi. Tot Iuda şi Ierusalimul au plâns pe Iosia.

25 Şi Ieremia a alcătuit un cântec de jale pentru Iosia, iar de atunci toţi cântăreţii şi cântăreţele au pomenit de Iosia în cântecele lor de jale, până în ziua de azi, care lucru a ajuns obicei în Israil. Acestea se găsesc în «Plângeri».

26 Celelalte fapte ale lui Iosia şi evlavia lui, precum scrie în legea Domnului,

27 Faptele lui, de la cele dintâi până la cele de pe urmă, iată sunt scrise în «Cartea regilor lui Israil şi ai lui Iuda».

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.