×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

CARTEA A DOUA A CRONICILOR

Capitolul 31

Dărâmarea idolilor fi a capiştilor de pe înălţimi. Grija pentru dumnezeiasca slujbă şi pentru veniturile care se cuvin preoţilor şi leviţilor. Catagrafierea familiilor preoţeşti şi a leviţilor. În toate lucrările lui a avut spor.

1 Iar după ce s’au sfârşit toate acestea, toţi Israiliţii care se aflau în cetăţile Iudei au ieşit şi au sfărâmat stâlpii cei cu pisanii, au nimicit Aşerele, au dărâmat cu desăvârşire capiştile de pe înălţimi şi toate altarele din toată ţara lui Iuda, din Veniamin, din Efraim şi din Manase. Apoi toţi Israiliţii s’au întors în cetăţile lor, fiecare la casa sa.

2 Apoi Iezechia a statornicit clase de preoţi şi leviţi după clasele lor – fiecare preot şi levit cu slujba lui: fie pentru arderile de tot, ori pentru jertfele de pace şi pentru dumnezeiasca slujbă, fie pentru cântări ori doxologii, fie pentru paza porţilor templului Domnului.

3 Dar şi regele a făcut parte din averea sa pentru arderile de tot, pentru arderile de tot de dimineaţă şi de seară, pentru cele din Sâmbete şi la lunile noi, precum şi pentru praznice, aşa cum este scris în legea Domnului.

4 A dat poruncă şi poporului care locuia în Ierusalim să dea partea cuvenită preoţilor şi leviţilor, ca ei să fie neclintiţi lângă legea Domnului.

5 Şi îndată ce s’a zvonit de această poruncă, fiii lui Israil au adus cu belşug pârgă din grâu, din vin, din untdelemn, din miere şi din toate roadele ţarinii. Şi au mai adus din toate zeciuială prisoselnică.

6 Fiii lui Israil şi ai lui Iuda care locuiau în cetăţile Iudei au adus şi ei zeciuală din vite mari şi mici, zeciuală din prinoasele afierosite Domnului Dumnezeul lor, şi le-au pus grămezi-gră-mezi,

7 Şi au început cu făcutul grămezilor în luna a treia şi au isprăvit în luna a şaptea.

8 Iar când a venit Iezechia, împreună cu sfetnicii lui, şi au văzut grămezile, au binecuvântat pe Domnul şi pe poporul său Israil.

9 Şi întrebând Iezechia pe preoţi şi pe leviţi ce este cu grămezile,

10 I-a răspuns Azaria, arhiereul din neamul lui Ţadoc, şi i-a zis: «De când se aduc prinoase înălţate în templul Domnului, am mâncat, ne-am săturat şi a mai şi prisosit, fiindcă Domnul a binecuvântat pe poporul său. Iar prisosul iată-l în grămezile acestea!»

11 Atunci a poruncit Iezechia să pregătească în templul Domnului cămări. Şi după ce le-au pregătit,

12 Au adus prinoasele înălţate, zeciuială şi darurile, cu credinţă, iar pentru supravegherea lor au pus un ispravnic, pe levitul Canaania, iar al doilea pe Şimei, fratele său.

13 Canaania şi Şimei, fratele său, aveau sub mâna lor ajutoare pe: Iehiel, Azaria, Nahat, Asael, Ierimot, Iozabad, Eliel, Ismachia, Mahat şi pe Benaia, după porunca regelui Iezechia şi a lui Azazia, principele templului lui Dumnezeu.

14 Şi Core, fiul lui Imna levitul, portarul de la răsărit, priveghea darurile care se aduceau de bună voie Domnului, ca să se dea Domnului prinoasele înălţate şi prea sfintele daruri,

15 Iar lângă ei slujeau cu credinţă în cetăţile preoţeşti: Eden, Veniamin, Ieşua, Şemaia, Amaria şi Şecania, ca să se dea fraţilor lor din aceeaşi tagmă partea lor, celui mai în vârstă ca şi celui mai tânăr,

16 Afară de bărbaţii cei trecuţi în catagrafia neamului de la treizeci de ani şi mai în sus, toţi aceia care veneau zi de zi în templul Domnului ca să-şi facă slujba lor potrivit cerinţelor tagmei lor.

17 Catagrafia aceasta se alcătuia astfel: erau trecuţi preoţii după familiile lor, apoi leviţii după slujbele lor şi după clasele lor, de la douăzeci de ani şi mai mari,

18 Şi erau înscrişi cu toţi copiii, femeile, feciorii şi fiicele lor, adică toată familia, căci ei se îndeletniceau cu credincioşie cu lucrurile sfinte.

19 Pentru neamul lui Aaron, pentru preoţii care locuiau în ţinutul dimprejurul cetăţilor, erau în fiecare cetate oameni arătaţi pe nume ca să le dea partea cuvenită la toţi preoţii şi leviţii înscrişi.

20 Iată ce fel de lucruri a făcut Iezechia în toată ţara lui Iuda! El a săvârşit lucruri bune, plăcute şi adevărate înaintea Domnului Dumnezeului său.

21 Şi în toate lucrările pe care le-a început ori pentru slujba din templul Domnului, ori pentru paza legii şi a poruncilor lui, el, năzuind spre Dumnezeul său, le-a făcut din toată inima şi a avut izbândă.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.