×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

CARTEA A DOUA A CRONICILOR

Capitolul 3

Începutul zidirii templului. Zestrea templului: columnele de aramă numite Iachin si Boaz.

1 Şi Solomon a început zidirea templului Domnului în Ierusalim, pe muntele Moria, unde Dumnezeu i s’a arătat tatălui său David, în locul pe care îl pregătise, pe aria lui Oman Iebuseul.

2 Şi a început el zidirea în luna a doua din anul al patrulea al domniei lui.

3 Iată şi mărimea temeliei pentru zidirea templului lui Dumnezeu: lungimea de şaizeci de coţi după măsura veche şi lăţimea de douăzeci de coţi.

4 Pridvorul din faţa Sfintei templului era lung de douăzeci de coţi, pe măsura lăţimii templului, şi zece coţi de larg, şi înălţimea era de o sută douăzeci de coţi, iar pe dinlăuntru era îmbrăcat cu aur curat.

5 Şi a căptuşit Sfânta cu lemn de chiparos şi a îmbrăcat-o cu aur curat şi a sculptat palmieri şi lănţuleţe.

6 Şi ca să împodobească Sfânta, a îmbrăcat-o cu pietre preţioase şi cu aur, aur de Parvaim;

7 A îmbrăcat apoi pereţii, grinzile, pragurile şi uşile cu aur, iar pe pereţi a sculptat heruvimi.

8 Apoi a făcut Sfânta Sfintelor. Lungimea ei se potrivea cu lărgimea templului: douăzeci de coţi, iar lărgimea ei era tot de douăzeci de coţi, şi a căptuşit-o cu aur curat, preţ de şase sute de talanţi.

9 Cuiele de aur singure atârnau cincizeci de sicli. Dar şi cămările de la caturi le-a îmbrăcat cu aur.

10 În Sfânta Sfintelor a făcut doi heruvimi sculptaţi pe care i-a îmbrăcat cu aur.

11 Aripile heruvimilor la un loc erau lungi de douăzeci de coţi. Aripa celui dintâi, lungă de cinci coţi, ajungea la peretele templului, şi aripa cealaltă de cinci coţi se atingea de aripa heruvimului al doilea.

12 Aripa celui de al doilea, lungă de cinci coţi, ajungea la peretele templului, şi aripa cealaltă a lui, lungă de cinci coţi, se atingea de aripa heruvimului dintâi.

13 Aripile acestor heruvimi aşa întinse erau de douăzeci de coţi. Heruvimii stăteau în picioare cu feţele întoarse spre Sfânta.

14 Apoi a făcut perdeaua de porfiră violetă, roşie, vişinie şi de vison, şi pe ea a cusut chipuri de heruvimi.

15 Iar pentru faţa templului a făcut două columne lungi de treizeci şi cinci de coţi, având fiecare, la vârf un capiteliu de cinci coţi.

16 Şi a mai făcut lănţuleţe ca de pus la gât şi le-a atârnat pe capiteliul coloanelor, şi o sută de rodii pe care le-a înşirat pe lănţuleţe.

17 Apoi a aşezat columnele în faţa templului una de-a-dreapta şi alta de-a-stânga şi a numit-o pe cea din dreapta Iachin, şi pe cea din stânga Boaz.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.