×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

CARTEA A DOUA A CRONICILOR

Capitolul 25

Domnia regelui Amaţia. Viaţa lui în căile Domnului. Izbânda împotriva Edomiţilor. Căderea lui Amaţia de la credinţă: închinarea la idoli. Războiul lui Amaţia cu Ioaş, regele lui Israil. Amaţia este înfrânt. Moartea lui.

1 Amaţia a ajuns rege la vârsta de douăzeci şi cinci de ani şi în Ierusalim a domnit douăzeci şi nouă de ani. Pe mama sa o chema Iehoadan, şi era de fel din Ierusalim.

2 Şi el a făptuit lucruri plăcute în ochii Domnului, însă nu cu toată inima.

3 De îndată ce a pus mâna pe domnie, a omorît pe dregătorii care uciseseră pe regele, părintele său,

4 Fără să ucidă pe fiii lor, precum este scris în cartea legii lui Moise, care a poruncit aşa: «Să nu moară părinţii pentru copii şi nici copiii să nu moară pentru părinţi, ci fiecare să moară pentru păcatul lui!»

5 După aceasta, Amaţia a adunat pe Iuda şi l-a rânduit după familii: căpetenii peste mii şi căpetenii peste sute în tot regatul lui Iuda. Şi i-a numărat de la douăzeci de ani şi mai în sus şi a găsit trei sute de mii de inşi, unul şi unul, oşteni în stare să ducă lancea şi arcul.

6 Iar cu o sută de talanţi de argint a mai tocmit o sută de mii de oşteni viteji din Israil.

7 Atunci a venit la el un om al lui Dumnezeu şi i-a zis: «Măria Ta! Să nu meargă cu tine oastea lui Israil, căci Domnul nu este cu Israil şi nici cu toţi fiii lui Efraim!

8 Mai bine porneşte tu singur cu bărbăţie la luptă, altfel Domnul ar putea să te dea jos în faţa duşmanului, fiindcă Domnul are putere să ajute şi să doboare.»

9 Dar Amaţia a răspuns omului lui Dumnezeu: «Ce să fac cu cei o sută de talanţi pe care i-am dat pentru oastea lui Israil?» Atunci omul lui Dumnezeu a zis: «Domnul poate să-ţi dea mai mult decât atât!»

10 Atunci Amaţia a despărţit oastea care venise din Efraim la el, cu gând ca să o întoarcă în ţinutul ei. Dar mânia lor s’a aprins împotriva lui Iuda, aşa că ei s’au întors pe meleagurile lor aprinşi de mânie.

11 După aceasta, Amaţia s’a îmbărbătat şi pornind în fruntea oştirii sale s’a îndreptat către Valea Sării şi a bătut pe fiii lui Seir, zece mii de inşi.

12 Iar pe alţi zece mii de inşi, fiii lui Iuda, i-au luat robi de vii şi i-au urcat pe vârful unei stânci, şi apoi i-au aruncat din vârf, încât toţi s’au făcut zob.

13 Iar oastea pe care Amaţia a întors-o, să nu meargă cu el la luptă, a pătruns în cetăţile Iudei, din Samaria şi până la Bethoron şi a omorît trei mii de inşi şi s’a încărcat de pradă.

14 Când Amaţia s’a întors de la biruinţa Edomiţilor, a adus cu el zeii Seiriţilor şi şi i-a făcut dumnezei şi se închina şi tămâia înaintea lor.

15 Atunci s’a aprins mânia Domnului împotriva lui Amaţia şi i-a trimis un prooroc care l-a dojenit: «Pentru ce ai căutat pe dumnezeii acestui popor care n’au putut să mântuiască pe poporul lor din mâna ta?»

16 Şi pe când el vorbea aşa, regele i-a răspuns: «Oare te-a pus cineva sfetnic al regelui? Curmă-ţi vorba! Pentru ce vrei să te bată?» Şi proorocul s’a oprit, însă a zis: «Ştiu că Dumnezeu a hotărît să te piardă, fiindcă ai făcut aşa şi n’ai ascultat de sfatul meu!»

17 Şi după ce Amaţia, regele Iudei, a stat la chibzuială, a trimis soli la Ioaş, fiul lui Ioahaz, fiul lui Iehu, regele lui Israil, ca să-i zică: «Haidem să ne măsurăm unul cu altul!»

18 Atunci Ioaş, regele lui Israil, a trimis răspuns lui Amaţia, regele lui Iuda: «Spinul din Liban a trimis la cedrul Libanului să-l îmbie: «Dă pe fiica ta fiului meu de soţie!» Dar fiarele sălbatece din Liban au trecut peste spin şi l-au călcat.

19 Tu cugeţi: «Am învins pe Edomiţi!» Şi inima ta crapă de trufie. Stai acasă! Pentru ce vrei să te prindă nenorocirea şi să cazi şi tu şi Iuda împreună cu tine?»

20 Dar Amaţia n’a vrut să audă, fiindcă era de la Dumnezeu ca să-l dea în mâna lui Ioaş, din pricină că se alăturase de zeii Edomului.

21 Şi a purces Ioaş, regele lui Israil, şi s’au măsurat unul cu altul, el şi Amaţia, regele lui Iuda, la Betşemeşul din Iuda.

22 Şi Israil a învins pe Iuda, şi fiecare a fugit în patria sa.

23 Atunci Ioaş, regele lui Israil, a prins la Betşemeş pe Amaţia, regele lui Iuda, feciorul lui Ioaş, feciorul lui Ahazia, şi l-a adus la Ierusalim. Şi a făcut o spărtură în zidul Ierusalimului de la poarta Efraim şi până la poarta din Colţ: patru sute de coţi.

24 Şi a luat cu sine tot aurul, tot argintul şi toate odoarele care se aflau în casa lui Dumnezeu la Obed-Edom, precum şi comorile palatului domnesc şi ostaticii, şi s’a întors în Samaria.

25 Şi Amaţia, fiul lui Ioaş, regele lui luda, a mai trăit după moartea lui Ioaş, fiul lui Ioahaz, regele lui Israil, cincisprezece ani.

26 Cealaltă istorie a domniei lui Amaţia, de la început şi până la sfârşit, este scrisă în «Cartea regilor lui Iuda şi ai lui Israil».

27 Din vremea aceea când Amaţia s’a depărtat de Domnul, au pus la cale o uneltire împotriva lui în Ierusalim, dar el a fugit în Lachiş. Atunci l-au urmărit în Lachiş, unde l-au şi omorît.

28 Şi de acolo a fost adus pe cai şi a fost îngropat cu părinţii săi în cetatea lui David.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.