×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

CARTEA A DOUA A CRONICILOR

Capitolul 24

Domnia regelui Ioaş, Restaurarea templului. Strângerea banilor trebuitori pentru restaurare. Moartea lui Iehoiada. Zaharia, fiul arhiereului Iehoiada, insuflat de Domnul, mustră pe Ioaş pentru necredinţa lui. Regele dă poruncă să-l omoare cu pietre în ograda templului. Războiul cu Sirienii. Moartea lui Ioaş.

1 Când a început să domnească Ioaş, era de şapte ani, şi a fost rege în Ierusalim patruzeci de ani. Pe mama sa o chema Ţibia, şi era de fel din Beerşeba.

2 Şi Ioaş a săvârşit ceea ce era plăcut în ochii Domnului în toate zilele vieţii lui Iehoiada arhiereul.

3 Şi Iehoiada l-a însurat cu două femei care i-au născut feciori şi fete.

4 După acestea Ioaş a pus de gând ca să înnoiască templul Domnului.

5 Pentru aceasta a strâns la sine pe preoţi şi pe leviţi şi le-a poruncit: «Plecaţi în cetăţile lui Iuda şi strângeţi din tot Israilul argint pentru premenirea an de an a templului Dumnezeului vostru, dar zoriţi cu lucrul!» Şi leviţii n’au dat zor.

6 Atunci regele a chemat pe Iehoiada arhiereul şi l-a întrebat: «Pentru ce nu te-ai îngrijit ca leviţii să strângă din Iuda şi din Ierusalim dajdia rânduită pentru Israil de Moise, slujitorul Domnului, şi de către obştie, la cortul descoperirii?

7 Fiindcă Atalia cea fără de lege, împreună cu fiii ei, au dărăpănat templul lui Dumnezeu, încât şi toate cele afierosite templului Domnului le-a întrebuinţat pentru Baali!»

8 Din această pricină regele a poruncit să se facă o lădiţă care să fie aşezată afară la uşa templului.

9 Şi au dat zvon în Iuda şi în Ierusalim ca să se aducă Domnului dajdia pusă de Moise, slujitorul lui Dumnezeu, pentru Israil în pustie.

10 Toţi voevozii precum şi tot norodul fu cuprins de bucurie şi fiecare a adus şi a aruncat dajdia în lădiţă, până la cel din urmă om.

11 Şi ori de câte ori leviţii duceau lădiţa ca să fie cercetată de rege, dacă socoteau că s’a adunat argint mult, venea scriitorul regelui împreună cu împuternicitul arhiereului, care deşertau lădiţa şi apoi o duceau la locul ei. Aşa făceau zi de zi până se strângea argint mult.

12 Apoi regele împreună cu Iehoiada îl dădeau meşterilor lucrători la templul Domnului, care tocmeau pietrari şi dulgheri pentru înnoirea templului Domnului, precum şi lucrători ai fierului şi ai aramei ca să dreagă templul Domnului.

13 Şi meşterii lucrau de zor, încât lucrul dregerii sporea prin mâna lor, şi aşa au prefăcut templul Domnului în mărimea lui de mai nainte şi l-au adus în bună stare.

14 Şi când au isprăvit lucrul, argintul care mai rămăsese l-au adus înaintea regelui şi a lui Iehoiada şi din el au făcut odoare pentru templul Domnului, odoare pentru dumnezeiasca slujbă, pentru arderile de tot, cupe şi vase de aur şi de argint. Atâta vreme cât a trăit Iehoiada au adus mereu arderi de tot în templul Domnului.

15 Şi Iehoiada a îmbătrânit şi era sătul de zile şi a murit în vârstă de o sută şi treizeci de ani.

16 Şi a fost îngropat în cetatea lui David la un loc cu regii, pentru râvna lui către Dumnezeu şi către templul său.

17 După moartea lui Iehoiada însă, voevozii lui Iuda au venit la rege şi i s’au închinat. Şi el i-a ascultat.

18 Şi ei au părăsit templul Domnului Dumnezeului părinţilor lor şi au slujit Aşerelor şi idolilor. Din pricina vinovăţiei lor s’a abătut mânia lui Dumnezeu peste Iuda şi peste Ierusalim.

19 Şi el a trimis prooroci ca să-i întoarcă la Domnul, şi cu toate că i se legaseră cu jurământ, ei nu le-au dat ascultare.

20 Atunci Duhul Domnului a cuprins pe Zaharia, fiul arhiereului Iehoiada, şi el s’a înfăţişat înaintea norodului şi i-a grăit: «Aşa zice Dumnezeu! Pentru ce aţi călcat poruncile lui Dumnezeu, ca să nu vă mai meargă bine?… Fiindcă voi aţi părăsit pe Domnul, şi el v’a părăsit pe voi!»

21 Atunci au uneltit împotriva lui şi din porunca regelui l-au ucis cu pietre în ograda templului Domnului,

22 Căci regele Ioaş nu-şi mai aducea aminte de dragostea pe care i-o arătase Iehoiada, părintele lui, ci a poruncit să-i omoare copilul. Şi pe când el murea a strigat: «Domnul să vadă şi să judece!»

23 Iar după trecerea unui an, oastea Sirienilor a pornit împotriva lui şi, după ce a intrat în Iuda şi în Ierusalim, a omorît pe toate căpeteniile poporului din popor, şi toată prada au trimis-o regelui din Damasc.

24 Şi cu toate că oastea Sirienilor era mică, Domnul a dat în mâna ei o oaste cu mult mai mare, fiindcă ei părăsiseră pe Domnul Dumnezeul părinţilor lor, şi în felul acesta Sirienii au hotărît osânda lui Ioaş.

25 Şi după ce au plecat de la el, căci ei l-au lăsat tare greu bolnav, dregătorii săi au uneltit împotriva lui din pricină că el ucisese pe fiul lui Iehoiada arhiereul şi l-au omorît în patul lui. Aşa a murit el, şi a fost îngropat în cetatea lui David, dar nu l-au îngropat în mormintele regilor.

26 Iată şi pe cei care au uneltit împotriva lui: Zabad, fiul Amonitei Şimeat, şi Iehozabad, fiul Moabitencei Şimrit.

27 Cele despre feciorii lui, despre mulţimea profeţiilor împotriva lui, precum şi despre prefacerea din temelie a templului Domnului, iată-le că sunt scrise în «Tâlcul cărţii Regilor». Iar în locul său s’a suit pe tron fiul său Amaţia.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.