×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

CARTEA A DOUA A CRONICILOR

Capitolul 22

Domnia lui Ahazia. Viaţa lui depărtată de Dumnezeu. Alianţa lui cu Ioram, regele lui Israil. Ahazia este omorît de Iehu. Domnia Ataliei, mama lui Ahazia. Ea stârpeşte pe cei de neam domnesc. Micul rege Ioaş este scăpat de Iehoşabeat, fiica regelui Ioram, soţia arhiereului Iehoiada.

1 Şi locuitorii Ierasalimului au ridicat rege în locul său pe Ahazia, fiul său cel mai mic, fiindcă pe toţi cei mai în vârstă îi ucisese hoarda care pătrunsese în tabără cu Arabii, şi în felul acesta Ahazia, feciorul lui Ioram, a ajuns regele Iudei.

2 Când a ajuns rege, Ahazia era în vârstă de douăzeci şi doi de ani, iar în Ierusalim a domnit un an. Pe mama sa, nepoata lui Omri, o chema Atalia.

3 Dar şi el a mers pe căile casei lui Ahab, fiindcă maică-sa era sfetnica lui la fărădelegi.

4 Şi el a făcut rele în ochii Domnului, ca şi cei din casa lui Ahab, care, după moartea tatălui său, i-au rămas sfetnici spre pieirea lui.

5 Potrivindu-se sfatului lor, a pornit împreună cu Ioram, fiul lui Ahab, regele lui Israil, la luptă împotriva Ini Hazael, regele Siriei, în Ramotul Galaadului, în care luptă Sirienii au rănit pe Ioram.

6 Şi el s’a întors în Izreel ca să se tămăduiască de rănile pe care le căpătase în bătălia de la Ramot, când s’a bătut cu Hazael, regele Siriei. Atunci Ahazia, feciorul lui Ioram, regele Iudei, s’a pogorît în Izreel ca să vadă pe Ioram, fiul lui Ahab, care era bolnav.

7 Dar venirea lui Ahazia la Ioram fusese rânduită de pronia dumnezeiască spre pierderea lui, căci, îndată ce a venit el, a plecat cu Ioram la Iehu, fiul lui Nimşi, pe care Domnul îl unsese pentru nimicirea casei lui Ahab.

8 Şi în vreme ce Iehu făcea judecata casei lui Ahab, a dat de voevozii lui Iuda şi de nepoţii lui Ahazia care slujeau pe Ahazia şi i-a omorît.

9 Şi a căutat apoi şi pe Ahazia, pe cate l-au prins în Samaria unde el se ascunsese, şi l-au dus la Iehu care l-a şi ucis. Şi l-au îngropat, fiindcă ziceau: «Este fiu al lui Iosafat, care a căutat pe Domnul din toată inima!» Şi n’a mai scăpat nimeni din casa lui Ahazia care ar mai fi putut să ia domnia.

10 Iar dacă a văzut Atalia, mama lui Ahazia, oă a murit fiul ei, s’a pornit şi a stârpit tot neamul domneso din casa lui Iuda.

11 Atunci Iehoşabeat, fiica regelui, a furat pe Ioaş, fiul lui Ahazia, dintre feciorii regelui care erau să fie măcelăriţi, şi l-a dus dimpreună cu doica lui în iatac.

12 Şi aşa Iehoşabeat, fiica regelui Ioram. femeia lui Iehoiada arhiereul, căci ea era sora lui Ahazia, l-a tăinuit de Atalia ca nu cumva să-l omoare. Şi a stat cu ea ascuns în templul Domnului şase ani, în care vreme Atalia domnea în ţară.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.