×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

CARTEA A DOUA A CRONICILOR

Capitolul 21

Domnia lui Ioram. Uciderea fraţilor săi. Căsătoria lui cu fiica lui Ahab. Viaţa lui depărtată de Dumnezeu. Edomul si Libna scutură jugul. Scrisoarea ameninţătoare a profetului Ilie către Ioram. Năvălirea Filistenilor şi Arabilor în Iuda. Sfârşitul cumplit al lui Ioram, care n’a fost îngropat în mormintele regilor.

1 Şi Iosafat a adormit cu părinţii săi şi a fost îngropat cu ei în cetatea lui David. Iar în locul său s’a urcat pe tron fiul său Ioram.

2 Şi el avea fraţi pe feciorii lui Iosafat: Azaria, Iehiel, Zaharia, Azaria, Mihail şi Şefatia. Aceştia toţi au fost feciorii lui Iosafat, regele lui Iuda.

3 Lor le-a dăruit părintele lor mari daruri de aur şi argint, precum şi scumpeturi, pe lângă cetăţile cele întărite din Iuda, însă domnia i-a dat-o lui Ioram, fiindcă el era cel întâi născut.

4 Ioram, după ce a luat în stăpânire regatul tatălui său şi s’a întărit, a ucis cu sabia pe fraţii lui, ba încă şi câţiva voevozi ai lui Israil.

5 Când a ajuns rege, Ioram era de treizeci şi doi de ani, şi în Ierusalim a domnit opt ani.

6 Şi el a umblat pe calea regilor lui Israil, precum făcuseră cei din casa lui Ahab, căci ţinea de femeie pe o fată a lui Ahab. Şi astfel el a făptuit fărădelegi în ochii Domnului.

7 Însă Domnul n’a vrut să piardă casa lui David, pentru legământul pe care îl făcuse cu David, şi-i făgăduise că-i va fi lui şi fiilor lui sfeşnic luminos, în toată vremea.

8 În zilele lui, Edomul a scuturat jugul lui Iuda şi şi-a pus rege.

9 Atunci Ioram dimpreună cu voevozii lui şi cu toate carele de luptă au pornit împotriva Edomului şi, sculându-se noaptea, a înfrânt pe Edomiţii care îl înconjuraseră, precum şi pe voevozii carelor de lnptă.

10 Dar Edomul a rămas desfăcut de Iuda până în ziua de azi. În vremea aceea şi Libna a scuturat jugul lui, fiindcă Ioram se lepădase de Domnul Dumnezeul părinţilor săi.

11 Şi el a clădit altare de jertfă pe înălţimile din cetăţile lui Iuda, a adus la desfrânare idolească pe locuitorii Ierusalimului şi pe Iuda l-a împins să se abată de la credinţă.

12 Atunci i-a venit o scrisoare de la profetul Ilie cu cuprinsul acesta: «Aşa grăieşte Domnul Dumnezeul lui David, străbunul tău! Fiindcă n’ai mers pe căile lui Iosafat, părintele tău, şi pe căile lui Asa, regele lui Iuda,

13 Ci ai mers pe calea regilor lui Israil şi ai dus pe Iuda şi pe locuitorii Ierusalimului la desfrânare idolească, desfrânare ca şi a acelora din casa lui Ahab, ba mai vârtos ai omorît şi pe fraţii din casa tatălui tău, care erau mai buni decât tine,

14 Iată că Domnul va lovi cu năprasnă mare pe poporul tău, pe fiii şi pe femeile talc, şi bogăţia ta.

15 Dar şi tu vei fi lovit de boală grea, de boala măruntaielor tale, care vor ieşi din tine zi cu zi, din pricina boalei tale.

16 Atunci Domnul a întărâtat împotriva lui Ioram mânia Filistenilor şi a Arabilor care se megieşesc cu Etiopienii,

17 Şi s’au pornit împotriva lui Iuda. pe care l-au cucerit şi au luat pradă toată bogăţia care se afla în palatul domnesc, dimpreună cu fiii şi cu femeile lui şi nu i-a mai rămas nici un fiu decât Ahazia, fiul său cel mai mic.

18 Pe lângă toate acestea, Domnul i-a lovit lăuntrul trupului cu o boală fără de leac.

19 Şi aşa s’a trudit el vreme îndelungată, iar la sfârşitul anului al doilea i-au ieşit măruntaiele din pricina boalei, Şi a murit în chinuri cumplite. Iar poporul nu i-a mai aprins mirezme, precum aprinsese la moartea părinţilor săi.

20 Când s’a suit pe tron, el avusese treizeci şi doi de ani, iar în Ierusalim a domnit opt ani. Şi a murit fără să fie jelit. Şi a fost îngropat în cetatea lui David, dar nu în mormintele regilor.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.