×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

CARTEA A DOUA A CRONICILOR

Capitolul 2

Învoiala lui Solomon cu Hiram, regele Tirului, ca să-i aducă lemn de cedru din Liban pentru clădirea templului.

1 Pentru aceasta Solomon a strâns şaptezeci de mii de salahori şi optzeci de mii de tăietori de piatră în munte, iar peste ei a pus trei mii şi şase sute de vătafi.

2 Şi a trimis Solomon vorbă lui Hiram, regele Tirului: «Te-ai ţinut de cuvânt şi ai trimis lui David, părintele meu, cedri din care şi-a făcut palat de locuit.

3 Iată că şi eu vreau să clădesc templu întru numele Domnului Dumnezeului meu şi să i-l închin, ca să aduc înaintea lui tămâie cu bun miros, să pun deapururi în faţa lui pâinile punerii înainte şi să-i aduc arderi de tot în fiecare dimineaţă şi seară, în Sâmbete, la lunile noi şi la praznicile Domnului Dumnezeului nostru, – rânduiala aceasta este deapururi în Israil.

4 Şi templul acesta pe care vreau să-l zidesc este mare, fiindcă şi Dumnezeul nostru este mai mare decât toţi dumnezeii.

5 Cine ar fi în stare oare să-i zidească lui templu, când cerurile şi cerurile cerurilor nu-l pot cuprinde? Şi cine sunt eu oare să-i clădesc lui templu decât numai ca să aduc tămâie înaintea lui.

6 Şi acum trimite-mi un meşter iscusit în lucrări de aur, de argint, de aramă, de fier, de porfiră roşie, vişinie şi violetă, priceput şi în meşteşugul sculpturii, care să lucreze împreună cu meşterii poporului meu din Iuda şi din Ierusalim, pe care i-a pregătit părintele meu David.

7 Trimite-mi din Liban lemn de cedru, de chiparos şi de molift, căci ştiu că robii tăi se pricep la tăiatul copacilor în Liban şi iată că şi robii mei vor lucra laolaltă cu robii tăi,

8 Ca să-mi pregătească lemn mult, fiindcă templul pe care eu am de gând să-l zidesc este mare şi minunat.

9 Iată că şi pentru tăietorii de lemn, robii tăi, dau hrană: douăzeci de mii de cori de grâu, douăzeci de mii de cori de orz, douăzeci de mii de baţi de vin şi douăzeci de mii de baţi de untdelemn.»

10 Atunci Hiram, regele Tirului, i-a răspuns aşa, printr’o scrisoare pe care i-a trimis-o lui Solomon: «Din dragoste pentru poporul său, Domnul te-a pus rege peste el!»

11 Şi i-a mai spus Hiram: «Binecuvântat să fie Domnul Dumnezeul lui Israil care a făcut cerul şi pământul, cel ce a dat lui David un fiu înţelept, priceput şi ager, ca să zidească templu pentru Domnul şi luişi palat împărătesc.

12 Acum îţi trimit un meşter iscusit şi încercat, pe Hiram-Abi,

13 Feciorul unei femei din fiicele lui Dan şi al cărui tată a fost din Tir, meşter în lucrul aurului, al argintului, al fierului, al pietrelor preţioase şi al lemnului, al porfirei roşii şi violete, al visonului şi al porfirei vişinii, meşter în tot felul de sculpturi şi destoinic să facă orice plan care i se va cere, în înţelegere cu meşterii tăi şi cu meşterii domnului meu David, părintele tău.

14 Dar grâul, orzul, untdelemnul şi vinul pe care domnul meu l-a făgăduit, să-l trimită robilor săi!

15 Şi noi vom tăia lemn din Liban în măsura trebuinţii tale şi-l vom îndruma la tine cu plutele pe mare până la Iafa, de unde tu îl vei îndrepta la Ierusalim.»

16 Şi Solomon a adunat pe toţi străinii din ţara lui Israil, după numărătoarea pe care o făcuse David, părintele său, şi a găsit o sută cincizeci şi trei de mii şi şase sute,

17 Pe aceştia i-a împărţit: şaptezeci de mii de salahori, optzeci de mii de tăietori de piatră în munte şi trei mii şi şase sute de vătafi care să silească norodul la lucru.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.