×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

CARTEA A DOUA A CRONICILOR

Capitolul 19

Cuvântul de dojana al lui Hanani către Iosafat. Noua aşezare a judecătorilor pentru împărţirea dreptăţii.

1 Şi s’a întors Iosafat, regele Iudei, la Ierusamli, sănătos la casa sa.

2 Şi i-a ieşit înainte Iehu, fiul lui Hanani văzătorul, şi i-a zis regelui Iosafat: «Trebuie oare să ajuţi pe cel fără de lege şi iubeşti tu pe cei ce urăsc pe Domnul? Pentru aceasta s’a pornit peste tine întărâtarea Domnului!

3 Dar s’a mai aflat şi ceva bun în tine: ai ars Aşerele din ţară şi te-ai sârguit cu inima ta să cauţi pe Dumnezeu.»

4 Şi Iosafat a stat câtva timp în Ierusalim şi iarăşi a ieşit prin popor, străbătând ţara de la Beerşeba până la muntele Efraim, şi l-a întors la Domnul Dumnezeul părinţilor lui.

5 Apoi a aşezat judecători în ţară, în toate cetăţile întărite ale lui Iuda, cetate cu cetate,

6 Şi le-a poruncit judecătorilor: «Vedeţi ce faceţi, căci nu judecaţi pentru oameni, ci pentru Domnul, şi el va fi cu voi, dacă veţi face dreptate.

7 Şi acum să vă fie frică de Domnul! Băgaţi de seamă la ceea ce faceţi, căci la Domnul Dumnezeul nostru nu merge cu nedreptate, nici cu părtinire şi nici cu mituire!»

8 Aşijderea şi în Ierusalim, Iosafat a pus judecători dintre leviţi, dintre preoţi şi dintre capii de familie ai lui Israil, ca să facă judecata Domnului şi să potolească pricinile celor ce locuiesc în Ierusalim,

9 Şi le-a poruncit: «Aşa să lucraţi: cu frica Domnului, cu dreptate şi cu inimă curată.

10 Orice fel de pricină va veni la voi de la fraţii voştri care locuesc în cetăţile lor, fie că este omor, fie că este vorba de lege ori poruncă, de rânduieli şi de îndreptări, să-i luminaţi, ca să nu fie de vină înaintea Domnului şi să se abată mânia asupra voastră şi asupra fraţilor voştri! Aşa să faceţi ca să nu aveţi nici o vină!

11 Iată, în fruntea voastră stă Amaria arhiereul, pentru toate lucrurile Domnului, şi Zebadia, fiul lui Ismail, căpetenia casei lui Iuda pentru pricinile regelui, iar dregători la îndemâna voastră sunt leviţii. Fiţi curajoşi şi porniţi la lucru! Iar Domnul să vă dea numai bine!»

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.