×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

CARTEA A DOUA A CRONICILOR

Capitolul 18

Iosafat şi cu Ahab, regele lui Israil, pornesc cu război împotriva Sirienilor, cu gând să cuprindă Ramotul din Galaad. Profeţii profeţesc lui Aliab izbândă. Miheia, fiul lui Imla, le vesteşte înfrângerea, dar este aruncat în temniţă. Bătălia este holărîtoare: Iosafat scapă cu viaţă, iar Ahab moare.

1 Iosafat a avut avere multă şi slavă, şi s’a încuscrit cu Ahab.

2 După trecere de câţiva ani, el s’a pogorît la Ahab, în Samaria. Atunci Ahab a junghiat în cinstea lui şi a poporului care venise cu el un mare număr de vite mari şi mici, şi l-a înduplecat să pornească cu el împotriva Ramotului din Galaad.

3 Atunci Ahab, regele lui Israil, l-a întrebat pe Iosafat, regele lui Iuda: «Ai vrea să pleci cu mine împotriva Ramotului din Galaad?» Şi el i-a răspuns: «Ce mi se va întâmpla mie, ţi se va întâmpla şi ţie, şi ce va fi cu poporul meu, va fi şi cu al tău! Eu voi porni cu tine la luptă!»

4 Ci Iosafat a îmbiat pe regele lui Israil: «Rogu-te, întreabă care este cuvântul Domnului!»

5 Şi îndată regele lui Israil a adunat patru sute de prooroci şi i-a întrebat: «Să pornesc eu oare cu război împotriva Ramotului din Galaad, ori să stau pe loc?» Şi ei au răspuns: «Porneşte, fiindcă Dumnezeu îl va da în mâna regelui!»

6 Dar Iosafat a întrebat iarăşi: «Mai este oare vre-un prooroc al Domnului aici?

7 Atunci regele lui Israil a răspuns lui Iosafat: «Mai este unul prin care am putea să întrebăm pe Domnul, dar eu îl urăsc, fiindcă niciodată nu-mi prooroceşte de bine, ci mereu de rău. El este Miheia, fiul lui Imla.» Dar Iosafat i-a zis: «Măria Ta, nu grăi aşa!»

8 După aceasta, regele lui Israil a chemat un eunuc şi i-a poruncit: «Pleacă degrabă după Miheia, fiul lui Imla!»

9 În vremea aceasta, când regele lui Israil şi Iosafat, regele Iudei, stăteau înveşmântaţi, fiecare pe tronul său, pe o arie din faţa porţii Samariei, iar toţi proorocii prooroceau înaintea lor.

10 Sedechia, fiul lui Chenaana, şi-a făcut coarne de fier şi a strigat: «Aşa zice Domnul! Cu acestea vei împunge pe Sirieni până îi vei nimici!»

11 Şi toţi proorocii prooroceau la fel: «Porneşte împotriva Ramotului din Galaad şi vei birui, căci Domnul îl va da în mâna regelui!»

12 Şi solul care fusese trimis să cheme pe Miheia l-a îndemnat aşa: «Iată, proorocii vorbesc într’un glas de bine regelui, să fie dar şi cuvântul tău ca al unuia din ei şi vorbeşte de bine!»

13 Dar Miheia i-a răspuns: «Viu este Domnul! Numai ceea ce-mi va porunci Dumnezeu voi grăi!»

14 Şi când a ajuns la rege, regele l-a întrebat: «Miheia, să pornim noi cu război împotriva Ramotului din Galaad, ori să stăm pe loc?» El însă le-a răspuns: «Porniţi şi veţi birui, căci va cădea în mâinile voastre!»

15 Atunci regele i-a zis: «Decâte ori este nevoie să te jur pe numele Domnului ca să-mi spui adevărul?»

16 Atunci el i-a spus: «Văd tot Israilul împrăştiat pe munţi, ca oile care nu au păstor!» Şi Domnul a zis: «Aceşti oameni n’au căpetenii; fiecare să se întoarcă în pace la casa sa!»

17 Şi regele lui Israil a început a grăi: «Oare nu te-am prevestit că nu-mi prooroceşte de bine, ci numai de rău?»

18 Dar Miheia a zis: «Ascultaţi dară cuvântul Domnului! Văzut-am pe Domnul şezând pe tronul său şi toată oastea cerului stătea de-a-dreapta şi de-a-stânga sa.

19 Şi a întrebat Domnul: «Cine va duce în ispită pe Ahab, regele lui Israil, ca să se suie împotriva Ramotului din Galaad şi să piară?» Şi unul spunea una, altul alta.

20 Atunci a ieşit un duh care s’a înfăţişat înaintea Domnului şi a zis: «Eu îl voi duce în ispită!» Şi Domnul l-a întrebat: «Cu ce?»

21 Şi el i-a răspuns: «Voi ieşi şi mă voi preface în duh al minciunii în gura tuturor proorocilor lui!» Şi Domnul i-a spus: «Du-l în ispită, că poţi! Ieşi şi fă aşa!»

22 Şi acum iată că Domnul a pus în gura tuturor proorocilor tăi un duh al minciunii şi Domnul a grăit rău împotriva ta.»

23 Atunci s’a apropiat Sedechia, fiul lui Chenaana, de Miheia şi l-a lovit peste obraz şi i-a zis: «Pe ce cale a ieşit Duhul Domnului din mine ca să-ţi grăiască ţie?»

24 Iar Miheia i-a răspuns: «Vei vedea în ziua aceea, când vei trece din odaie în odaie ca să te ascunzi!»

25 Atunci a poruncit regele lui Israil: «Luaţi-l pe Miheia şi-l duceţi înapoi la Amon, căpetenia cetăţii, şi la Ioaş, fiul regelui,

26 Şi-i spuneţi: Aşa porunceşte regele! Aruncaţi-l în temniţă şi daţi-i să mănânce pâine şi apă cu ţârâita, până când mă voi întoarce teafăr!»

27 Atunci i-a zis Miheia: «Dacă te vei întoarce sănătos, n’a grăit Domnul prin mine!» Apoi a mai zis: «Ascultaţi aceasta toate popoarele!»

28 Cu toate acestea, regele lui Israil împreună cu Iosafat, regele lui Iuda, au pornit împotriva Ramotului din Galaad.

29 Şi regele lui Israil i-a zis lui Iosafat: «Îmi voi schimba hainele şi voi intra în luptă, însă tu stai îmbrăcat cu hainele tale!» Şi regele lui Israil şi-a schimbat hainele şi a intrat în luptă.

30 Dar regele Siriei dăduse poruncă căpitanilor de la carele de luptă: «Nu vă luptaţi cu nimeni, fie de rând, fie de frunte, ci numai cu regele lui Israil!»

31 Când căpitanii carelor de luptă au văzut pe Iosafat au zis: «Iată regele lui Israil!», şi s’au strâns împrejur să se lupte cu el, dar Iosafat a strigat şi Domnul i-a venit într’ajutor şi i-a îndepărtat de la el.

32 Şi dacă au văzut căpitanii carelor de luptă că nu este regele lui Israil, s’au întors înapoi.

33 Un arcaş însă a tras din întâmplare şi a nimerit pe regele lui Israil la încheietura platoşei. Atunci a poruncit el celui ce mâna carul: «Întoarce şi mă scoate din focul luptei, căci sunt rănit!»

34 Dar în ziua aceea, fiindcă bătălia era din ce în ce mai aprigă, regele lui Israil a fost silit să stea în carul său în faţa Sirienilor, iar la sfinţitul soarelui a murit.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.