×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

CARTEA A DOUA A CRONICILOR

Capitolul 17

Domnia lui Iosafat în regatul Iuda. El umblă în calea Domnului şi desfiinţează înălţimile. El trimite în ţară propoveduitori ai legii. Popoarele megieşe îi aduc dajdie. Vitejii lui Iosafat.

1 Şi în locul lui, a luat domnia fiul său Iosafat, şi el s’a întărit împotriva lui Israil.

2 El a aşezat oaste în toate cetăţile întărite ale lui Iuda şi a pus strajă în ţinutul lui Iuda, în cetăţile lui Efraim pe care le cucerise părintele său Asa.

3 Şi Domnul a fost cu Iosafat, fiindcă a umblat în căile cele dintâi ale lui David, strămoşul său, şi n’a năzuit spre Baali,

4 Ci s’a sârguit către Dumnezeul părintelui său şi a umblat în poruncile lui, dar nu cum s’a purtat Israil.

5 Pentru aceasta şi Domnul a întărit regatul în mâna lui, şi toţi locuitorii Iudei aduceau lui Iosafat daruri, aşa încât şi-a agonisit multă bogăţie şi slăvire.

6 Inima lui s’a îmbărbătat pe căile Domnului, ba mai vârtos, el a desfiinţat din Iuda înălţimile cu jertfelnice şi Aşerele.

7 În anul al treilea al domniei lui a trimis pe marii dregători: Benhail, Obadia, Zaharia, Natanail şi Miheia ca să dea învăţătură în cetăţile lui Iuda,

8 Împreună cu leviţii: Şemaia, Natania, Zebadia, Asael, Şemiramot, Ionatan, Adonie, Tobie şi Tobadonie, şi cu preoţii: Elişama şi Iehoram.

9 Şi au propoveduit în Iuda, având cu ei cartea legii Domnului; au străbătut toate cetăţile lui Iuda şi au învăţat poporul.

10 Atunci frica de Domnul a cuprins toate împărăţiile păgâne care se megieşeau cu Iuda, încât nu se încumetau să se războiască cu Iosafat.

11 Filistenii i-au adus lui Iosafat daruri şi argint ca dajdie, Arabii i-au adus vite mărunte, şapte mii şapte sute de berbeci şi şapte mii şapte sute de ţapi.

12 Şi puterea lui Iosafat a crescut din ce în ce mai mult: el a clădit în Iuda castele şi cetăţi-pătule,

13 Făcuse multe jitniţe pentru bucate în cetăţile lui Iuda, şi avea oşteni şi luptători viteji în Ierusalim.

14 Iată şi numărătoarea lor după familii: Din Iuda făceau parte căpeteniile peste mii: Adna, căpitanul, şi cu el trei sute de mii de viteji;

15 Sub mâna lui era Iohanan, căpitanul, şi cu el două sute optzeci de mii;

16 Sub el era Amasia, fiul lui Zicri, care de bună voie s’a făgăduit Domnului, şi cu el două sute de mii de viteji.

17 Din Veniamin făceau parte: Eliada cel viteaz şi cu el două sute de mii de arcaşi şi purtători de scuturi;

18 Sub el era Iehozabad şi cu el o sută optzeci de mii de inşi gata de luptă.

19 Aceştia sunt cei ce stăteau în slujba regelui, în afară de cei pe care regele îi aşezase în cetăţile întărite din tot ţinutul lui Iuda.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.