×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

CARTEA A DOUA A CRONICILOR

Capitolul 16

Asa se războieşte cu Baeşa, regele lui Israil. El cere ajutorul lui Benhadad, regele Siriei. Hanani proorocul mustră pe Asa. Moartea lui Asa.

1 În anul al treizeci şi şaselea al domniei lui Asa, s’a suit Baeşa, regele lui Israil, împotriva lui Iuda, şi a întărit Rama, aşa ca oamenii regelui Asa nici să nu intre, nici să nu iasă.

2 Din această pricină Asa a scos aurul şi argintul din vistieriile templului Domnului şi ale palatului împărătesc şi l-a trimis la Benhadad, regele Siriei, care avea scaunul domnesc în Damasc, şi i-a spus aşa.

3 «Să încheiem legământ între noi amândoi, cum a fost între tatăl meu şi tatăl tău. Iată îţi trimit argint şi aur, du-te şi rupe înţelegerea pe care o ai cu Baeşa, regele lui Israil, ca să plece de la mine!»

4 Şi Benhadad i-a dat ascultare regelui Asa şi a trimis pe căpeteniile oştirii lui împotriva cetăţilor lui Israil şi a cucerit Iion, Danul şi Abel-Maim şi toate cetăţile-pătule din Neftali.

5 Iar când a aflat Baeşa, a stat pe loc cu întărirea Ramei şi a oprit lucrarea.

6 Atunci regele Asa a luat cu sine tot Iuda, şi au cărat pietrele şi bârnele pe care Baeşa le folosise la întărire, şi a întărit cu ele Gheba şi Miţpa.

7 În vremea aceea a venit Hanani, văzătorul lui Asa, regele Iudei, şi i-a zis: «Din pricină că te-ai bizuit pe regele Siriei şi n’ai căutat sprijin la Domnul Dumnezeul tău, pentru aceasta ţi-a scăpat din mână oştirea regelui Siriei.

8 Oare Etiopienii şi Libienii n’aveau ei mai multă oaste şi atât de mare număr de care şi de călăreţi? Dar fiindcă tu ţi-ai fost pus nădejdea în Domnul, el i-a dat în mâna ta,

9 Căci ochii Domnului cutreeră pământul tot, ca să îmbărbăteze inima celor care sunt cu inima neclintit spre el. Dar tu acum ai făcut ca un nebun, din această pricină nu se vor mai curma războaiele.»

10 Atunci Asa s’a aprins de mânie împotriva văzătorului şi l-a aruncat în temniţă, fiindcă îl cuprinsese furia din pricina lui. În vremea aceea aşijderea Asa a asuprit pe câţiva din popor.

11 Istoria domniei lui Asa, de la început şi până la sfârşit, iată este scrisă în «Cartea regilor lui Iuda şi ai lui Israil».

12 Şi Asa a căzut bolnav de picioare, în anul al treizeci şi nouălea al domniei lui, de o boală cumplită. Dar şi în vremea boalei lui n’a căutat ajutor la Domnul, ci la doftori.

13 Şi a adormit Asa cu străbunii lui şi a murit în anul al patruzeci şi unulea al domniei lui. Şi a fost îngropat în gropniţa lui, pe care el şi-o săpase în cetatea lui David. Şi a fost pus într’un sarcofag plin cu aromate şi cu tot felul de mirezme, pregătite după meşteşugul alcătuitorilor de miruri. Şi s’au mai aprins în cinstea lui mirezme multe foarte.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.