×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

CARTEA A DOUA A CRONICILOR

Capitolul 15

Profetul Azaria sfătueşte pe Asa să nu se depărteze de Dumnezeu. Reînnoirea legământului cu Dumnezeu. Pacea din vremea domniei lui Asa.

1 Atunci s’a pogorît Duhul lui Dumnezeu peste Azaria, feciorul lui Oded,

2 Şi a ieşit în întâmpinarea lui Asa şi i-a zis: «Ascultaţi-mă voi, Asa, împreună cu tot Iuda şi Veniaminul! Domnul a fost cu voi cât timp şi voi aţi fost cu el! Dacă îl veţi căuta, veţi da peste el iar dacă vă veţi răzleţi de el şi el vă va părăsi.

3 Multă vreme Israil a fost fără Dumnezeul cel adevărat, fără preoţi care să înveţe şi fără lege,

4 Dar când în strâmtorarea lui s’a întors către Domnul Dumnezeul lui Israil şi l-a căutat, l-a şi aflat.

5 În vremurile acelea nu era pace pentru cei ce se duceau dintr’un ţinut într’altul, din pricină că dăduse mare răzmiriţă în toţi locuitorii împărăţiilor:

6 Popor cu popor se ciocnea şi cetate cu cetate, fiindcă Dumnezeu îi bătea cu tot soiul de strâmtorări.

7 Voi însă îmbărbătaţi-vă şi mâinile voastre să nu slăbească, căci veţi căpăta răsplată pentru faptele voastre!»

8 Când a auzit Asa cuvintele acestea şi proorocia lui Azaria, fiul lui Oded proorocul, a prins a se îmbărbăta şi a nimicit idolii din tot ţinutul lui Iuda şi al lui Veniamin şi din cetăţile pe care le cucerise în muntele Efraimului şi a făcut din nou jertfelnicul Domnului care era înaintea pridvorului templului Domnului.

9 Apoi a adunat pe tot Iuda şi Veniaminul, dimpreună cu străinii care petreceau la ei, din Efraim, din Manase şi din Simeon, căci o mulţime de oameni din Israil trecuse la el, când au văzut că Domnul Dumnezeu este cu el.

10 Şi s’au adunat în Ierusalim, în luna a treia, în anul al cincisprezecelea al domniei lui Asa,

11 Şi au adus jertfă Domnului, în ziua aceea, din prada pe care o aduseseră, şapte sute de vite mari şi şapte mii de vite mărunte,

12 Şi se legară cu legământ ca să caute pe Domnul Dumnezeul părinţilor lor din toată inima şi din tot sufletul lor,

13 Iar cel ce nu va căuta pe Domnul Dumnezeul lui Israil să moară, fie mic sau mare, bărbat sau femeie.

14 Şi jurară înaintea Domnului cu glas tare şi cu strigăte de bucurie, în sunet de trâmbiţă şi de corn.

15 Şi tot Iuda s’a bucurat de jurământ, fiindcă juraseră din toată inima şi cu toată râvna căutaseră pe Domnul şi îl găsiseră, pentru care lucru Domnul le-a dăruit pace de jur-împrejur.

16 Chiar şi pe Maaca, mama sa, regele Asa a pogorît-o din vrednicia de regină, fiindcă făcuse pentru Aşera un chip de ocară. Asa a sfărâmat chipul de ocară, l-a prefăcut în pulbere şi l-a ars în valea Cedronului.

17 Însă înălţimile cu jertfelnice nu le-a desfiinţat din Israil, cu toate că, în inima lui, Asa a fost împăcat cu Domnul în toată viaţa.

18 El a adus în templul lui Dumnezeu cele afierosite de părintele său cât şi de el: aur, argint şi odoare.

19 Cât despre război, n’a mai fost până în anul al treizeci şi cincilea al domniei lui Asa.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.