×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

CARTEA A DOUA A CRONICILOR

Capitolul 14

Domnia lui Asa. Măsurile pe care le-a luat desfiinţând jertfelnicele idoleşti. Războiul cu Zerah Etiopianul. înfrângerea acestuia.

1 Şi Asa a făcut fapte bune şi plăcute în ochii Domnului Dumnezeului său:

2 El a desfiinţat jertfelnicele zeilor străini şi înălţimile, a sfărâmat stâlpii cu pisanii şi a tăiat Aşerele.

3 Apoi a poruncit celor din Iuda să caute pe Domnul Dumnezeul părinţilor lor şi să împlinească legea şi poruncile.

4 El a desfiinţat din toate cetăţile Iudei înălţimile cu jertfelnice şi stâlpii soarelui, şi în vremea lui a fost linişte în ţară.

5 Apoi el a zidit cetăţi întărite în Iuda, fiindcă era pace în ţară şi în anii aceia el n’a purtat război cu nimeni, fiindcă Domnul îi dăduse tihnă.

6 Atunci el a zis Iudeilor: «Să zidim aceste cetăţi, să le înconjurăm cu ziduri, cu turnuri, şi cu porţi cu zăvoare; ţara este încă deschisă, fiindcă noi ne bizuim pe Domnul Dumnezeul nostru. Noi l-am căutat şi el ne-a dăruit linişte de jur-împrejur!» Şi s’au apucat de zidit şi au izbutit.

7 Asa a avut oaste de trei sute de mii de oameni din Iuda, înarmaţi cu scuturi şi lănci, iar din Veniamin, două sute opt zeci de mii de purtători de scuturi şi trăgaci din arcuri, toţi luptători viteji.

8 Atunci Zerah Etiopianul a ieşit împotriva lor cu un milion de oameni şi trei sute de care de războiu şi a înaintat până la Mareşa.

9 Dar Asa i-a ieşit înainte şi s’a aşezat în linie de bătaie în valea de la miază-noapte de Mareşa.

10 Şi a strigat Asa către Domnul Dumnezeul lui şi a zis: «Doamne, numai tu poţi să ajuţi pe cel slab împotriva celui tare! Ajută-ne, Doamne Dumnezeul nostru, că în tine ne-am pus nădejdea şi în numele tău am pornit împotriva mulţimii acesteia! Doamne, tu eşti Dumnezeul nostru, şi ţie nu ţi se poate împotrivi omul!

11 Atunci Domnul a lovit pe Etiopieni înaintea lui Asa şi înaintea lui Iuda, iar Etiopienii o luară la goană.

12 Şi Asa i-a urmărit împreună cu poporul lui până la Gherar şi au căzut atâţia Etiopieni, încât n’a mai scăpat aproape nimeni cu viaţă, căci au fost zdrobiţi de Domnul şi de oastea lui. Asa şi cu ai lui luară o bogată pradă,

13 Şi cuceriră toate cetăţile dimprejurul Gherarului, fiindcă spaima de Domnul le cuprinsese. Şi aşa au jefuit ei toate cetăţile, căci era mult de jefuit într’însele.

14 Şi ei au pus mâna şi pe târlele de vite şi au luat multe vite mărunte şi cămile şi s’au întors la Ierusalim.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.