×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

CARTEA A DOUA A CRONICILOR

Capitolul 1

Domnia lui Solomon. Rugăciunea lui Solomon pe înălţimea Ghibeonului: el cere de la Dumnezeu înţelepciune. Dumnezeu îi dă înţelepciune, bogăţie şi slavă.

1 Şi Solomon, fiul lui David, şi-a întărit domnia sa şi Domnul Dumnezeul său a fost cu el şi l-a proslăvit.

2 Atunci Solomon a poruncit la tot Israilul, voevozilor peste mii şi peste sute, judecătorilor şi tuturor principilor din Israil, capilor de familii, să se adune,

3 Şi Solomon împreună cu toată obştia care îl însoţea a pornit spre înălţimea Ghibeonului, fiindcă acolo se afla cortul descoperirii lui Dumnezeu pe care îl făcuse Moisi, robul lui Dumnezeu, în pustie.

4 Ci chivotul lui Dumnezeu îl adusese David din Chiriat-Iearim în locul pe care i-l pregătise David în Ierusalim, unde îi întinsese şi cortul.

5 Tot acolo, în faţa locaşului Domnului, se afla şi jertfelnicul cel de aramă, făcut de Beţaleel, fiul lui Uri, fiul lui Hur, pe care Solomon împreună cu toată obştia îl cercetau.

6 Deci Solomon a adus jertfa pe jertfelnicul cel de aramă, care se afla în faţa cortului descoperirii, precum şi o mie de arderi de tot.

7 Chiar în noaptea aceea Domnul s’a arătat lui Solomon şi i-a zis: «Cere ce să-ţi dau!»

8 Dar Solomon i-a răspuns Domnului: «Tu ţi-ai arătat faţă de David tatăl meu, îndurările cele mari şi m’ai făcut rege ia locul lui,

9 Fie ca acum să se adeverească făgăduinţa făcută lui David, părintele meu, fiindcă m’ai pus rege peste un popor numeros ca pulberea pământului!

10 Dă-mi deci înţelepciune şi agerime, ca să pot domni peste acest popor, căci cine ar putea altfel judeca acest popor mare al tău?»

11 Atunci Dumnezeu i-a zis lui Solomon: «Fiindcă ai păstrat în inima ta acest lucru şi n’ai cerut bogăţie, avere şi mărire şi nici sufletul vrăjmaşilor tăi, şi nici viaţă lungă n’ai cerut, ci numai înţelepciune şi agerime, ca să judeci poporul meu peste care te-am făcut rege,

12 Iată îţi dau înţelepciune şi agerime, iar pe deasupra bogăţie, comori, şi mărire îţi voi dărui, precum n’a avut şi nu va mai avea nici unul din regii care au fost înaintea ta şi vor mai fi după tine».

13 După aceasta s’a întors Solomon de pe înălţimea unde adusese jertfă în Ghibeon, din faţa cortului descoperirii, la Ierusalim şi a început să domnească peste Israil.

14 Şi Solomon şi-a adus care de război şi călăreţi: o mie patru sute de care şi douăsprezece mii de călăreţi, şi i-a aşezat în cetăţile pentru carele de război, precum şi în preajma regelui în Ierusalim.

15 Şi regele a adus aur şi argint în Ierusalim de erau ca pietrele, şi cedrii erau aşa de mulţi ca smochinii sălbateci din şes.

16 Cumpărătura de cai se făcea pentru Solomon din Muţri şi din Coa. Neguţătorii regelui îi luau pe preţ bun din Coa.

17 Aşa că aduceau din Muţri un car de război cu preţ de şase sute de sicli, iar un cal cu o sută cincizeci. Tot prin mijlocirea lor veneau cai şi care şi pentru regii Hetiţilor şi ai Sirienilor.

18 Şi Solomon s’a hotărât să zidească templu în numele Domnului precum şi palat împărătesc.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.