×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

CARTEA ÎNTÂIA A CRONICILOR

Capitolul 8

Urmaşii lui Veniamin şi ai lui Saul.

1 Şi Veniamin a născut pe Bela, întâiul său născut, pe Aşbel al doilea, pe Ahrah al treilea,

2 Pe Noha al patrulea, pe Rafa al cincilea.

3 Iar Bela a avut fii pe: Adar, Ghera, Abihud,

4 Abişua, Naaman, Ahoah,

5 Ghera, Şefufan şi Hupam.

6 Aceştia sunt feciorii lui Ehud – capi de familie ai locuitorilor din Gheba, care fuseseră duşi robi la Manahat:

7 Naaman, Ahia şi Ghera. Acesta este cel ce i-a dus în robie. El a născut pe Uza şi pe Ahiud.

8 Şaharaim a avut fii în câmpia Moabului, după ce şi-a alungat pe cele două femei ale lui: Huşim şi Baara.

9 Şi a avut fii din femeia lui pe: Iobab, Ţibia, Meşa, Malcam,

10 Ieuţ, Sochia şi pe Mirma. Aceştia sunt feciorii săi capi de familie.

11 Şi cu Huşim el a avut fii pe Abitub şi pe Elpaal.

12 Şi fiii lui Elpaal au fost: Eber, Mişeam şi Şemer. Acesta a zidit Ono şi Lod împreună cu aşezările lor.

13 Beria şi Şema sunt acei capi de familie ai locuitorilor Aialonului, care au pus pe fugă pe locuitorii din Gat.

14 Şi fraţii lor au fost: Şişac, Elpaal şi Ieremot.

15 Iar Zebadia, Arad şi Edor,

16 Micael, Işpa şi Ioha au fost fiii lui Beria,

17 Pe când Zebadia, Meşulam, Iezechia şi Heber,

18 Işmerai, Izliah şi Iobab au fost feciorii lui Elpaal.

19 Iachim, Zicri, Zabdi,

20 Elienai, Ţiltai, Eliel,

21 Adaia, Beraia şi Şimrat au fost feciorii lui Şimei.

22 Işpan, Eber, Eliel,

23 Abdon, Zicri, Hanan,

24 Hanania, Elam, Antotia,

25 Ifdeia şi Penuel au fost feciorii lui Şişac.

26 Iar Şamşerai, Şeharia, Atalia,

27 Iaareşia, Elia şi Zicri au fost feciorii lui Ieroham.

28 Aceştia au fost capi de familie în neamurile lor şi locuiau în Ierusalim.

29 În Ghibeon însă locuia Ieguel, tatăl lui Ghibeon, împreună cu femeia sa Maaca.

30 Pe fiul său întâi născut îl chema Abdon, apoi au venit: Tur, Chiş, Baal, Nadab,

31 Ghedor, Achio şi Zecher.

32 Şi Miclot a născut pe Şimea. Şi ei locuiau în Ierusalim împreună cu fraţii lor, însă aproape de ei.

33 Şi Ner a născut pe Chiş, Chiş a născut pe Saul, Saul a născut pe Ionatan şi pe Malchişua, pe Abinadab şi pe Eşbaal.

34 Şi Ionatan a avut fecior pe Meribaal, iar Meribaal a născut pe Mica.

35 Şi feciorii lui Mica au fost: Piton, Melec, Tarea şi Ahaz.

36 Iar Ahaz a născut pe Iehoada şi Iehoada a născut pe Alemet, pe Azmavet şi pe Zimri. Iar Zimri a născut pe Moţa.

37 Şi Moţa a născut pe Binea, pe Rafa fiul lui, Eleasa fiul lui, Aţei fiul lui.

38 Şi Aţei a avut şase feciori care se numeau: cel întâi născut Azricam, apoi Ismail, Şeareia, Obadia şi Hanan. Aceştia au fost feciorii lui Aţei.

39 Iar feciorii lui Eşec, fratele lui, au fost: cel întâi născut Ulam, al doilea Ieuş, iar Elifelet al treilea.

40 Şi feciorii lui Ulam au fost oameni viteji, trăgaci din arc, şi au avut numeroşi fii şi nepoţi, ca la o sută şi cincizeci, şi toţi aceştia erau dintre fiii lui Veniamin.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.