×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

CARTEA ÎNTÂIA A CRONICILOR

Capitolul 3

Neamul regilor din Iuda.

1 Iată şi pe fiii lui David, care i s’au născut în Hebron: Cel întâi născut Amon, din Ahinoam cea din Izreel, al doilea Daniil din Abigail cea din Carmel,

2 Al treilea Absalom, fiul Maacăi, fiica lui Talmai, regele din Gheşur, al patrulea Adonia, fiul Haghitei,

3 Al cincilea Şefatia din Abital, al şaselea Itream din femeia sa Egla.

4 Cei şase i s’au născut în Hebron. În această cetate a domnit şapte ani şi şase luni, iar în Ierusalim a domnit treizeci de ani.

5 Iar în Ierusalim i s’au născut aceştia: Şimea, Şobab, Natan şi Solomon, patru cu toţii, din Batşeba, fiica lui Amiel,

6 Apoi Ibhar, Elişama, Elifelet,

7 Nogah, Nefeg şi Iafia,

8 Elişama, Eliada şi Elifelet, nouă cu toţii.

9 Aceştia sunt toţi feciorii lui David afară de cei născuţi din ţiitoare. Şi Tamar era sora lor.

10 Solomon a avut fiu pe Roboam, fiul lui a fost Abia, fiul acestuia Asa, fiul acestuia Iosafat,

11 Fiul lui Iosafat, Ioram; fiul acestuia Ahazia, fiul acestuia Ioaş,

12 Fiul acestuia Amaţia, fiul acestuia Azaria, fiul acestuia Iotam,

13 Fiul acestuia Ahaz, fiul acestuia Iezechia, fiul acestuia Manase,

14 Fiul acestuia Amon, fiul acestuia a fost Iosia.

15 Şi fiii lui au fost: Iohanan, cel întâi născut, iar al doilea Ioachim, al treilea Sedechia şi al patrulea Şalum.

16 Fiii lui Ioachim au fost: Ieconia fiul lui şi Sedechia fiul lui.

17 Şi fiii lui Ieconia, cel dus în robie, au fost: Salatiil,

18 Malchiram, Pedaia, Senaţar, Iecamia, Hoşama şi Nedabia.

19 Fiii lui Pedaia au fost: Zorobabel şi Şimei. Fiii lui Zorobabel au fost: Meşulam şi Hanania, iar pe sora lor o chema Şelomit.

20 Fiii lui Meşulam au fost: Haşuba, Ohel, Berechia, Hasadia, Iuşab-Hesed, de toţi cinci.

21 Fiii lui Hanania au fost: Pelatia şi Isaia; apoi fiii lui Refaia, fiii lui Arman, ai lui Obadia şi ai lui Şecania.

22 Fiii lui Şecania a fost: Şeinaia, Hatuş, Igheal, Bariah, Nearia şi Şafat, de toţi şase.

23 Fiii lui Nearia au fost: Elioenai, Iezechia şi Azricam, de toţi trei.

24 Fiii lui Elioenai au fost: Hodavia, Eliaşib, Pelaia, Acub, Iohanan, Delaia şi Anani, de toţi şapte.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.