×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

CARTEA ÎNTÂIA A CRONICILOR

Capitolul 25

Cetele cântăreţilor.

1 După acestea, atât David cât şi căpeteniile oştirii au despărţit pe fiii lui Asaf, Heman şi Iedutun, care să proslăvească pe Domnul cu avânt profetic, la sfânta slujbă, din chitare, din harfe şi din chimvale. Iată şi numărul acelora care erau porunciţi cu această slujire.

2 Dintre fiii lui Asaf: Zacur, Iosif, Netania şi Asarela, sub mâna lui Asaf care proslăvea pe Domnul la porunca regelui.

3 Dintre ai lui Iedutun, fiii lui Iedutun: Ghedalia, Teri, Isaia, Haşabia, Matitia şi Şisa, sub mâna părintelui lor Iedutun, care cânta din harfă cântări de laudă şi de slavă, Domnului.

4 Dintre ai lui Heman, fiii lui Heman: Buchia, Matania, Uziel, Şubael, Ierimot, Anania, Hanani, Eliata, Ghidalti, Romamti, Ezer, Ioşbecaşa, Maloti, Hotir, Mahaziot.

5 Toţi aceştia erau fiii lui Heman, văzătorul Regelui, după făgăduinţa pe care i-o dăduse Dumnezeu, ca să sporească neamul lui, fiindcă Dumnezeu îi dăduse paisprezece băieţi şi trei fete.

6 Toţi aceştia erau la îndemâna mai marilor lor, în casa Domnului, cântăreţi din chimvale, din harfe şi din chitare, pentru slujba din casa lui Dumnezeu, dar la porunca regelui, a lui Asaf, a lui Iedutun şi a lui Heman.

7 Şi numărul lor, împreună cu fraţii lor încercaţi în cântarea dumnezeiască, toţi iscusiţi, se ridica la două sute optzeci şi opt.

8 Şi au aruncat sorţi să slujească cu rândul: cei bătrâni deopotrivă cu cei tineri, dascălii ca şi ucenicii.

9 Şi sorţul cel dintâi pentru Asaf, a căzut pe Iosif, împreună cu fraţii lui şi cu fiii lui, doisprezece la număr. Al doilea pe Ghedalia, fraţii lui şi fiii lui, doisprezece de toţi.

10 Al treilea pe Zacur, fiii lui şi fraţii lui, doisprezece de toţi.

11 Al patrulea pe Iţri, fiii lui şi fraţii lui, doisprezece de toţi.

12 Al cincilea pe Natania, fiii lui şi fraţii lui, doisprezece de toţi.

13 Al şaselea pe Buchia, fiii lui şi fraţii lui, de toţi doisprezece.

14 Al şaptelea pe Iesarela, fiii lui şi fraţii lui, de toţi doisprezece.

15 Al optulea pe Isaia, fiii lui şi fraţii lui, de toţi doisprezece.

16 Al nouălea pe Matania, fiii lui şi fraţii lui, doisprezece la număr;

17 Al zecelea pe Şimei, fiii lui şi fraţii lui, la un loc doisprezece.

18 Al unsprezecelea pe Uziel, fiii lui şi fraţii lui, la un loc doisprezece.

19 Al doisprezecelea pe Haşabia, fiii lui şi fraţii lui, laolaltă doisprezece.

20 Al treisprezecelea pe Şubael, fiii lui şi fraţii lui, laolaltă doisprezece.

21 Al paisprezecelea pe Matitia, fiii lui şi fraţii lui, la un loc doisprezece.

22 Al cincisprezecelea pe Ieremot, fiii lui şi fraţii lui, la un loc doisprezece.

23 Al şaisprezecelea pe Anania, fiii lui şi fraţii lui, la un loc doisprezece.

24 Al şaptesprezecelea pe Ioşbecaşa, fiii lui şi fraţii lui, la un loc doisprezece.

25 Al optsprezecelea pe Hanani, fiii lui şi fraţii lui, la un loc doisprezece.

26 Al nouăsprezecelea pe Maloti, fiii lui şi fraţii lui, doisprezece la număr.

27 Al douăzecilea pe Eliata, fiii lui şi fraţii lui, doisprezece la număr.

28 Al douăzeci şi unulea pe Hotir, fiii lui şi fraţii lui, doisprezece la număr.

29 Al douăzeci şi doilea pe Ghidalti, fiii lui şi fraţii lui, doisprezece la număr.

30 Al douăzeci şi treilea pe Mahaziot, fiii lui şi fraţii lui, doisprezece la un loc.

31 Al douăzeci şi patrulea pe Romamti, fiii lui şi fraţii lui, doisprezece la număr.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.