×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

CARTEA ÎNTÂIA A CRONICILOR

Capitolul 22

Pregătiri pentru viitorul templu.

1 Şi David a zis: «Aceasta să fie casa Domnului Dumnezeu, iar acesta jertfelnicul arderii de tot al lui Israil!»

2 Apoi a poruncit David să adune pe toţi străinii din pământul lui Israil şi i-a făcut pietrari ca să cioplească piatră pentru zidirea templului Domnului.

3 Şi David a strâns fier mult pentru cuiele de la canatele uşilor şi pentru scoabe, şi aramă multă care nu se putea cântări,

4 Şi bârne de cedru fără de număr, căci Sidonienii şi Tirienii aduceau lemn de cedru fără socoteală.

5 Atunci a zis David: «Fiul meu Solomon este tânăr şi în fragedă vârstă, iar templul ce este să se zidească pentru Domnul va trebui să fie neobişnuit de mare, ca să fie mărturie de slavă şi de podoabă pentru toate ţările. Voi face pentru el toate pregătirile!» Şi David înainte de moartea sa a făcut multe pregătiri.

6 Atunci a chemat pe Solomon, fiul său, şi i-a poruncit să zidească templu închinat Domnului Dumnezeului lui Israil,

7 Şi a zis David lui Solomon: «Am ţinut în inima mea să zidesc templu în numele Domnului Dumnezeului meu,

8 Dar a fost cuvântul Domnului către mine şi mi-a zis: «Vărsat-ai sânge, şi războaie mari ai făcut! Tu nu vei zidi templu numelui meu, căci mult sânge ai vărsat pe pământ înaintea mea,

9 Însă iată că ţi se va naşte un fiu! El va fi om tihnit şi-l voi păstra liniştit de toţi vrăjmaşii lui de primprejur, căci numele lui va fi Solomon, şi pace şi linişte va fi peste Israil în zilele lui.

10 El va zidi templu închinat numelui meu, el îmi va fi mie fiu şi eu îi voi fi lui tată şi voi întări scaunul domniei lui peste Israil în veci.»

11 Şi acum, fiul meu, să fie Domnul cu tine şi să izbuteşti în toate şi să zideşti templul Domnului Dumnezeului tău precum ţi-a făgăduit!

12 Să-ţi dea ţie Domnul înţelepciune şi minte, când te va face domn peste Israil, ca să păzeşti legea Domnului Dumnezeului tău!

13 Atunci vei izbuti, dacă vei păzi cu râvnă legile şi îndreptările pe care le-a poruncit Moise lui Israil. Fii bărbătos şi tare! Nu-ţi fie teamă şi nu te înfricoşa.

14 Şi iată că din toată truda mea, ţi-am pregătit pentru templul Domnului o sută de mii de talanţi de aur şi argint de un milion de talanţi, iar aramă şi fier, de nu se mai poate cântări de mult ce este. Tot aşa ţi-am pregătit bârne şi pietre, iar pe deasupra poţi adăoga şi tu.

15 Tu mai ai la îndemână mulţime de lucrători, pietrari şi dulgheri, şi meşteri iscusiţi în tot felul de lucrări.

16 Aur, argint, aramă şi fier ai fără număr. Porneşte la lucru şi Domnul să fie cu tine!»

17 Şi David a poruncit tuturor căpeteniilor lui Israil să ajute pe Solomon, fiul său, şi le-a zis:

18 «Oare n’a fost Domnul Dumnezeul vostru cu voi şi nu v’a odihnit de vrăjmaşii voştri de primprejur? El a dat pe locuitorii ţării în mâna mea şi ţara a trebuit să se supună înaintea Domnului şi înaintea poporului său.

19 Acum dar îndreptaţi-vă inimile şi sufletele voastre ca să cercetaţi pe Domnul, şi porniţi de zidiţi templul Domnului Dumnezeu, ca să aduceţi chivotul legământului Domnului şi sfintele odoare ale lui Dumnezeu în templul care se va zidi întru numele Domnului.»

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.