×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

CARTEA ÎNTÂIA A CRONICILOR

Capitolul 21

Numărătoarea poporului e pedepsită de Domnul.

1 Şi s’a pornit Satan împotriva lui Israil şi a aţâţat pe David să facă numărătoarea lui Israil.

2 Atunci a poruncit David lui Ioab şi căpeteniilor poporului: «Duceţi-vă şi număraţi Israilul de la Beerşeba şi până la Dan, apoi întoarceţi-vă la mine ca să ştiu şi eu numărul».

3 Dar Ioab a răspuns: «Să sporească Domnul poporul său de o sută de ori mai mult! Oare nu sunt ei toţi, Măria Ta Doamne, slujitorii tăi? Pentru ce Măria Ta vrea aşa? De ce să ispăşească Israilul?»

4 Însă porunca regelui l-a biruit pe Ioab. Atunci Ioab a plecat şi a cutreerat tot Israilul, apoi a venit la Ierusalim,

5 Şi i-a dat lui David socoteala numărătoarei poporului, care s’a ridicat în tot Israilul la un milion şi o sută de mii de inşi, gata să tragă sabia, iar în Iuda patru sute şaptezeci de mii de inşi gata să scoată sabia.

6 Însă Veniamin şi Iuda n’au fost puşi la număr, fiindcă porunca regelui îl răzvrătea pe Ioab.

7 Şi Domnul a privit cu ochi răi la fapta aceasta, din care pricină a lovit Israilul.

8 Atunci a zis David către Dumnezeu: «Păcătuit-am foarte că am făcut aceasta! Iartă fărădelegea robului tău, căci mare nerozie am săvârşit!»

9 Dar Domnul a vorbit către Gad, văzătorul lui David, astfel:

10 «Du-te şi spune lui David: Aşa zice Domnul! Trei lucruri îţi pun înainte, alege unul din ele ca să-l îndeplinesc!»

11 Şi Gad a intrat la David şi i-a zis: «Aşa zice Domnul! Alege:

12 Sau trei ani de foamete sau trei luni de fugă din faţa vrăjmaşilor şi sabia vrăjmaşilor să te ajungă, sau trei zile de sabia Domnului şi ciuma şi îngerul Domnului să pustiască tot ţinutul lui Israil. Şi acum, cugetă, ce răspuns să dau celui ce m’a trimis?»

13 Atunci a răspuns David lui Gad: «Mi-e groază! Mai degrabă vreau să cad în mâna lui Dumnezeu, căci îndurările lui sunt nenumărate, dar în mâna oamenilor n’aş vrea să cad!»

14 Şi Dumnezeu a trimis ciumă peste Israil şi au căzut din Israil şaptezeci de mii de oameni.

15 Şi Dumnezeu a trimis un înger în Ierusalim ca să-l pustiască; şi pe când îl pustia, s’a uitat Dumnezeu şi i-a părut rău de acest prăpăd şi a poruncit îngerului pierzător: «Destul! Trage acum mâna ta înapoi!» Şi îngerul Domnului stătea tocmai la aria lui Ornan Iebuseul.

16 Iar când şi-a ridicat David ochii şi a văzut îngerul stând între cer şi pământ cu sabia scoasă şi întinsă deasupra Ierusalimului, David împreună cu bătrânii, încinşi cu sac, au căzut cu faţa la pământ,

17 Şi s’a rugat David lui Dumnezeu: «Nu sunt eu oare acela care am poruncit să fie numărat poporul? Eu sunt acela care am păcătuit, şi răul eu l-am făptuit. Dar aceste oi ce-au făcut? întinde mâna ta asupra mea şi asupra casei mele, iar pe poporul tău nu-l mai bate!»

18 Atunci îngerul Domnului a vestit pe Gad ca să-i spună lui David să ridice Domnului un jertfelnic pe aria lui Ornan Iebuseul.

19 Atunci David s’a dus după cuvântul lui Gad pe care îl grăise în numele Domnului.

20 Şi când s’a întors Ornan a văzut pe rege şi pe slujitorii lui venind spre cl – şi era pe vremea când Ornan treera grâul.

21 Şi ajungând David la Ornan, a ridiat ochii Ornan şi iată era David. Atunci a ieşit el din arie şi s’a închinat lui David cu faţa până la pământ.

22 Şi a zis David către Ornan: «Dă-mi aria să zidesc pe ea un altar Domnului, ca să se curme bătaia norodului, dar vinde-mi-o pe bani peşin».

23 Însă Ornan a răspuns lui David: «Ia-ţi-o, şi Măria Sa Regele să facă ce crede că este bun în ochii săi. Iată dau şi vitele ca ardere de tot şi treerătoarea în loc de lemne şi grâul ca prinos. Îţi dau tot ce-ţi trebueşte!»

24 Şi regele David i-a întors cuvântul: «Nu! Ci vreau să o cumpăr pe bani peşin, fiindcă nu vreau să iau ce este al tău pentru Domnul şi nu voi aduce o jertfă care nu mă ţine nimic!»

25 Şi a plătit David lui Ornan, pentru locul lui, şase sute de sicli de aur,

26 Şi a clădit acolo un altar pentru Domnul şi a adus arderi de tot şi jertfe de pace, iar când a chemat pe Domnul, el i-a răspuns trimiţând foc din cer pe jertfelnicul arderilor de tot.

27 Atunci a poruncit Domnul îngerului să bage sabia în teacă.

28 În vremea aceea, când a văzut David că Domnul i-a răspuns la aria lui Ornan Iebuseul, a adus jertfă acolo.

29 Însă locaşul Domnului pe care îl făcuse Moise în pustie şi altarul arderilor de tot se aflau pe acea vreme pe colina pentru adus jertfe în Ghibeon.

30 Şi n’a putut David să se ducă înaintea jertfelnicului, ca să cinstească pe Domnul, fiindcă îl cuprinsese spaima de sabia îngerului Domnului.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.