×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

CARTEA ÎNTÂIA A CRONICILOR

Capitolul 20

Alte lupte.

1 Peste un an, pe vremea când regii pornesc la război, Ioab a pornit în fruntea unei oştiri şi a pustiit ţara Amoniţilor, apoi s’a îndreptat şi a înconjurat Raba, în vreme ce David stătea în Ierusalim. Şi Ioab a cuprins Raba şi a dărâmat-o.

2 Atunci a luat David coroana lui Milcom de pe capu-i – din care David şi-a făcut una pe capul lui – şi a găsit că ea atârnă un talant de aur, ba mai avea şi o piatră preţioasă. Iar din cetate a scos foarte multă pradă de război.

3 Pe poporul cetăţii l-a scos şi l-a pus la corvezi, cu fierăstraie, cu îmblăcii de fier şi cu securi. Şi aşa s’a purtat David cu toate cetăţile Amoniţilor. Apoi David împreună cu toată oastea s’a întors la Ierusalim.

4 Mai pe urmă s’a pornit o bătălie cu Filistenii la Ghezer. Atunci Sibecai Suhotitul a omorît pe Sipai din neamul Refaiţilor şi astfel ei au fost umiliţi.

5 Dar s’a mai dat o bătălie cu Filistenii, în care Elhanan, fiul lui Iair, a omorît pe Lahmi, fratele lui Goliat; acesta avea în mână o lance al cărei mâner era ca un sul de ţesător.

6 Şi când s’a mai dat o bătălie în Gat, se afla acolo un uriaş care avea câte şase degete la mâini şi la picioare, la un loc douăzeci şi patru, şi care se trăgea tot din Refaiţi.

7 Şi când el a început să ia în râs pe Israiliţi, l-a omorît Iohanan, fiul lui Şimea, fratele lui David.

8 Aceşti uriaşi s’au născut din Refaiţii din Gat şi au căzut prin mâna lui David şi a dregătorilor lui.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.