×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

CARTEA ÎNTÂIA A CRONICILOR

Capitolul 19

Lupte cu Amoniţii.

1 Iar după ce a murit Nahaş, regele Amoniţilor, a ajuns rege în locul său fiul său Hanun.

2 Şi a cugetat David: «Mă voi arăta prietenos către Hanun, fiul lui Nahaş, pentru prietenia pe care mi-a arătat-o tatăl său!» Şi a trimis David soli să-l mângâie pentru pierderea tatălui său. Şi când au ajuns dregătorii lui David în ţara Amoniţilor la Hanun, ca să-l mângâie,

3 Au zis principii Amoniţilor către Hanun:«Crezi tu oare că David în cinstea tatălui tău ţi-a trimis mângâietori? Nu! Ci ca să iscodească şi să nimicească cetatea şi să ispitească ţara au venit dregătorii iui David!»

4 Atunci Hanun a prins pe dregătorii lui David şi le-a tăiat bărbile şi le-a retezat veşmintele până la coapse şi le-a dat drumul.

5 Iar când i s’a dat de veste lui David despre păţania solilor, el a trimis întru întâmpinarea lor, căci oamenii aceia fuseseră greu batjocoriţi şi le-a spus: «Staţi în Ierihon până când vă va creşte barba şi apoi veniţi acasă.

6 Dar când au văzut Amoniţii că s’au făcut nesuferiţi de David, Hanun şi Amoniţii au trimis o mie de talanţi de argint să cumpere de la Sirienii din Mesopotamia, de la Sirienii din Maaca şi din Toba, care şi călăreţi.

7 Şi şi-au cumpărat treizeci şi două de mii de care împreună cu regele Maacăi şi cu oştirea sa, şi au venit şi au aşezat tabăra în faţa Medebei, iar Amoniţii s’au strâns din cetăţile lor şi au pornit a război.

8 Când a aflat David, a trimis pe Ioab şi toată oastea de viteji.

9 Atunci au ieşit fiii lui Amon şi s’au aşezat în linie de bătaie la poarta cetăţii, iar regii care veniseră stăteau deoparte în câmp.

10 Dar când a băgat de seamă Ioab că ar putea fi strâns şi din faţă şi de la spate, a ales din cei mai de seamă ostaşi ai lui Israil o oştire şi a aşezat-o în faţa Sirienilor,

11 Iar cealaltă oştire a pus-o sub porunca fratelui său Abşai şi a înşiruit-o înaintea Amoniţilor,

12 Şi a zis: «Dacă Sirienii mă vor birui, să-mi sari în ajutor, iar dacă fiii lui Amon te vor dovedi, voi sări eu într’ajutorul tău.

13 Fii curajos şi să fim curajoşi pentru poporul nostru şi pentru cetăţile Dumnezeului nostru, iar Domnul să facă ceea ce este bun în ochii săi.

14 Atunci Ioab şi oştirea care era cu el au înaintat în faţa Sirienilor la luptă, dar aceia au fugit din faţa lui.

15 Şi dacă au văzut Amoniţii că au fugit Sirienii, au luat-o şi ei la fugă din faţa lui Abşai, fratele lui Ioab, şi au intrat în cetate. Şi Ioab s’a întors în Ierusalim.

16 Când au văzut Sirienii că au fost înfrânţi de Israiliţi, au trimis soli şi au adus pe Sirienii de dincolo de Eufrat, iar Şobac, generalul lui Hadarezer, era în fruntea lor.

17 Şi când i s’a dat de veste lui David, a strâns întreg Israilul, a trecut Iordanul, a ajuns până la Helam şi li s’a împotrivit. Atunci s’a aşezat David în linie de bătaie împotriva Sirienilor care s’au războit cu el.

18 Dar Sirienii au fugit din faţa lui Israil, iar David a omorît de la Sirieni şapte mii de cai şi patruzeci de mii de pedestraşi şi a ucis şi pe Şobac, generalul oştirii.

19 Şi când au văzut dregătorii lui Hadarezer că au fost înfrânţi de Israiliţi, au încheiat pace cu David şi i s’au supus, iar Sirienii n’au mai sărit în ajutorul Amoniţilor.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.