×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

CARTEA ÎNTÂIA A CRONICILOR

Capitolul 18

Biruinţele lui David.

1 Iar după aceasta David a bătut pe Filisteni şi i-a supus şi a luat Gatul cu satele din jur din mâna Filistenilor.

2 Şi a bătut şi Moabul, care a ajuns supus lui David, plătind dajdie.

3 Şi David a mai bătut în părţile Hamatului şi pe Hadarezer, regele din Toba, când acesta încerca să-şi întindă stăpânirea sa la apa Eufratului.

4 Atunci a prins de la el David o mie de nare de luptă, şapte mii de călăreţi şi douăzeci de mii de pedestraşi. Şi David a cotonogit toţi caii şi a mai lăsat o sută dintre ei.

5 Când însă Sirienii din Damasc au venit în ajutorul lui Hadarezer, regele din Toba, David a omorît douăzeci şi două de mii de Sirieni.

6 Atunci David a pus cârmuitori în Damasc, iar Sirienii au ajuns robii lui David, plătind tribut. Şi Domnul a dat biruinţă lui David ori încotro s’a îndreptat.

7 Şi a luat David scuturile cele de aur pe care le purtau dregătorii lui Hadarezer şi le-a dus la Ierusalim.

8 Iar din Tebah şi din Cun, cetăţile lui Hadarezer, David a luat foarte multă aramă, din care Solomon a făcut marea de aramă, columnele şi odoarele cele de aramă.

9 Şi când a aflat Tou, regele din Hamat, că David a înfrânt toată oastea lui Hadarezer, regele din Toba,

10 A trimis pe Hadoram, fiul său, la regele David cu tot felul de odoare de aur, de argint şi de aramă, ca să-l hiritisească şi să-i facă urări că s’a bătut cu Hadarezer şi l-a înfrânt, fiindcă Tou era mereu în luptă cu Hadarezer.

11 Dar şi pe acestea regele David le-a afierosit Domnului, împreună cu argintul şi cu aurul pe care îl luase de la toate popoarele: de la Edomiţi, de la Moabiţi, de la Amoniţi, de la Filisteni şi de la Amaleciţi.

12 La întoarcerea lui, a bătut pe Edomiţi în Valea Sării – optsprezece mii de oşteni,

13 Şi a pus cârmuitori peste Edom. Şi toţi Edomiţii au ajuns robii lui David. Şi Domnul i-a dat biruinţă lui David ori încotro s’a întors.

14 Şi David a domnit peste tot Israilul şi a fost făcând judecată şi dreptate la tot poporul său.

15 Şi Ioab, feciorul lui Ţeruia, era general peste oştire; Iosafat, fiul lui Ahilud, era cronicar,

16 Ţadoc, fiul lui Ahitub, şi Abimelec, fiul lui Abiatar, erau arhierei, iar Şauşa scriitor al ţării.

17 Benaia, fiul lui Iehoiada, era peste Creţi şi PleŢi, iar fiii lui David erau cei dintâi în slujba regelui.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.