×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

CARTEA ÎNTÂIA A CRONICILOR

Capitolul 16

Cântarea lui David şi rânduiala slujbei înaintea Domnului.

1 Iar după ce au adus chivotul lui Dumnezeu şi l-au aşezat în mijlocul cortului pe care îl întinsese David, au adus arderi de tot şi jertfe de pace înaintea Domnului.

2 Şi când a sfârşit David de adus arderile de tot şi jertfele de pace, a binecuvântat poporul în numele Domnului,

3 Şi a împărţit la tot Israiliteanul, bărbat şi femeie, câte o pâine, o bucată de carne şi o turtă de struguri.

4 Apoi a rânduit dintre leviţi, să slujească înaintea chivotului Domnului, să-l laude, să-i mulţumească şi să proslăvească pe Domnul Dumnezeul lui Israil:

5 Pe Asaf cel dintâi şi pe Zaharia al doilea după el, pe Uziel, Şemiramot, Iehiel, Matitia, Eliab, Benaia, Obed-Edom şi Uzia, cu instrumente, cu harfe şi cu chitare, iar Asaf cu chimvale.

6 Iar preoţii Benaia şi Uziel mereu sunau din trâmbiţe înaintea chivotului legământului lui Dumnezeu.

7 Atunci, în acea zi, a hotărît David, întâia dată, să se cânte «Lăudaţi pe Domnul! prin mâna lui Asaf şi a fraţilor lui.

8 «Lăudaţi pe Domnul! Propoveduiţi numele lui! Vestiţi între popoare lucrările lui!

9 Cântaţi-l pe el! Proslăviţi-l în psalmii voştri! Spuneţi toate minunile lui!

10 Lăudaţi-vă întru sfânt numele lui; bucure-se inima celor ce-l caută pe Domnul!

11 Cercetaţi pe Domnul şi puterea lui; căutaţi pururea faţa lui!

12 Aduccţi-vă aminte de minunile lui pe care le-a făcut, de faptele lui uriaşe şi de poruncile ieşite din gura lui,

13 Voi urmaşi ai lui Avraam, slugile lui, voi fii ai lui Iacob, aleşii lui!

14 El este Domnul Dumnezeul nostru şi rânduelile lui stăpânesc pământul,

15 El îşi aduce aminte în toată vremea de legământul său – de cuvântul pe care l-a dat la mii de generaţii –

16 De legământul încheiat cu Avraam şi de jurământul făcut lui Isaac.

17 Şi i l-a statornicit lui Iacob proorocie şi lui Israil veşnic legământ,

18 Zicând: «Ţie îţi voi da pământul Canaan ca ţinut al moştenirii voastre»,

19 În vremea când erau numai o mână de oameni şi streini în această ţară.

20 Ci ei merseră din popor în popor şi din împărăţie în împărăţie,

21 Dar el nu îngădui nimănui să-i asuprească şi împăraţi pedepsi din pricina lor.

22 «Nu vă atingeţi de unşii mei şi proorocilor mei nu le faceţi nici un rău!»

23 Cântaţi Domnului tot pământul, vestiţi din zi în zi mântuirea lui!

24 Povestiţi printre popoare slava lui, şi la toate neamurile minunile lui,

25 Căci mare este Domnul şi lăudat foarte şi minunat este el peste toţi dumnezeii.

26 Căci dumnezeii popoarelor sunt idoli, pe când Domnul cerul a făcut.

27 Strălucire şi măreţie stau în faţa lui, putere şi frumuseţe se desfăşoară în templul lui!

28 Daţi Domnului, seminţii din toate neamurile, daţi Domnului cinste şi slavă!

29 Daţi Domnului mărirea cuvenită numelui său, aduceţi-i prinoase şi intraţi în curţile sale! închinaţi-vă Domnului în odăjdii sfinte,

30 Tremuraţi înaintea lui toţi locuitorii pământului… El a întemeiat pământul oare nu se va clinti.

31 Să se bucure cerurile, să salte de veselie pământul, să se vestească printre neamuri: «Domnul este împărat!»

32 Să se zgudue marea şi vieţuitoarele dintr’însa, să zburde de bucurie câmpia şi tot ce este pe ea!

33 Atunci toţi copacii pădurii să vuiască de voie bună înaintea Domnului, căci el vine să judece pământul!

34 Lăudaţi pe Domnul că este bun, că în veac ţine mila lui!

35 Şi ziceţi: «Mântueşte-ne, Dumnezeule, mântueşte-ne şi ne adună şi ne scapă dintre popoare, pentru lauda sfântului tău nume, ca să ne mândrim cu slava ta!

36 Binecuvântat să fie Dumnezeul lui Israil din veac şi până în veac!» Şi tot poporul a zis: «Amin! Lăudaţi pe Domnul!»

37 Atunci a rânduit pe Asaf şi pe fraţii lui acolo, înaintea chivotului legământului Domnului, ca să slujească înaintea chivotului după rânduiala zilei,

38 Iar pe Obed-Edom şi pe fraţii lui, şaizeci şi opt de inşi, pe Obed-Edom, feciorul lui Iedutun, şi pe Hosa, i-a făcut portari.

39 Pe Ţadoe arhiereul şi pe fraţii lui preoţi i-a rânduit înaintea locaşului Domnului, pe colina cu jertfelnic din Ghibeon,

40 Ca să aducă mereu în fiecare dimineaţă şi seară, arderi de tot Domnului pe altarul arderilor de tot, după toată rânduiala din legea lui Moise, pe care el o poruncise lui Israil.

41 Şi cu ei erau Heman şi Iedutun şi ceilalţi aleşi care au fost arătaţi pe nume, ca «să laude pe Domnul că în veac ţine mila lui».

42 Aceştia împreună cu Heman şi Iedutun aveau trâmbiţe şi chimvale pentru cântare şi alăute pentru cântările Domnului, iar fiii lui Iedutun erau portari.

43 După aceasta, tot poporul a plecat fiecare acasă, iar David s’a întors să binecuvînteze familia sa.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.