×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

CARTEA ÎNTÂIA A CRONICILOR

Capitolul 14

Familia lui David.

1 Atunci a trimis Hiram, regele Tirului, soli la David cu lemn de cedru, pietrari şi dulgheri ca să-i clădească un palat.

2 Şi David a cunoscut că l-a întărit Domnul rege peste Israil, fiindcă regatul lui înflorea tot mai mult din pricina poporului său Israil.

3 Atunci David şi-a mai luat femei în Ierusalim şi a mai avut băieţi şi fete.

4 Iată numele copiilor care i s’au născut în Ierusalim: Şamua, Şobab, Natan şi Solomon,

5 Ibhar, Elişua, Elpelet,

6 Nogah, Nefeg, Iafia,

7 Elişama, Beeliada şi Elifelet.

8 Şi când au aflat Filistenii că David a fost uns rege peste tot Israilul, toţi Filistenii au pornit să caute pe David. Şi a prins de veste David şi a ieşit în întâmpinarea lor.

9 Dar Filistenii au venit si au aşezat oastea în valea Refaim.

10 Atunci David a întrebat pe Domnul: «Să pornesc eu împotriva Filistenilor şi oare îi vei da tu în mâna mea?» Şi Domnul i-a răspuns: «Porneşte, că-i voi da în mâna ta!»

11 Şi a înaintat David până la Baal-Peraţim şi acolo i-a înfrânt. Atunci David a zis: «Înfrânt-a Domnul pe vrăjmaşii mei prin mâna mea, precum apa străpunge un stăvilar!» Pentru aceasta numele locului aceluia s’a numit Baal-Peraţim.

12 Şi Filistenii şi-au lăsat acolo zeii lor, iar David a poruncit să-i ardă în foc.

13 Dar Filistenii din nou au tăbărît în valea Refaim.

14 Şi David a întrebat iarăşi pe Domnul, iar Domnul i-a răspuns: «Nu-i urmări, ci ocoleşte-i şi vino până în dreptul lăstărişului de pini.

15 Iar când vei auzi ca un foşnet de paşi prin vârful pinilor, atunci ieşi la luptă, căci Domnul va ieşi înaintea ta ca să bată oştirea Filistenilor!»

16 Şi a făcut David întocmai cum i-a poruncit Dumnezeu şi a înfrânt oastea Filistenilor de la Ghibeon şi până la Ghezer.

17 Şi faima lui David s’a răspândit în toate ţinuturile, iar Domnul insuflase frica de el tuturor popoarelor păgâne.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.