×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

CARTEA ÎNTÂIA A CRONICILOR

Capitolul 13

Aducerea, şi aşezarea chivotului în casa lui Obed-Edom.

1 Atunci s’a sfătuit David cu căpeteniile de peste mii şi de peste sute şi cu toţi voevozii,

2 Şi a zis David către toată obştia lui Israil: «Dacă vi se pare cu cale şi dacă va fi şi voia Domnului Dumnezeului nostru, să trimitem după fraţii noştri care au mai rămas în toate ţinuturile lui Israil, precum şi după preoţii şi leviţii din cetăţile cu păşuni hărăzite lor, să se strângă la noi,

3 Ca să aducem iarăşi chivotul Dumnezeului nostru la care nu ne-am mai gândit din vremea domniei lui Saul».

4 Şi toată obştia a zis să se facă aşa, căci bun s’a aflat lucrul acesta în ochii întregului popor.

5 Atunci a adunat David pe tot Israilul de la Şihorul Egiptului şi până spre Hamat, ca să aducă chivotul Domnului din Chiriat-Iearim.

6 Şi David împreună cu tot Israilul s’a suit în Baala, care este Chiriat-Iearim din Iuda, ca să aducă de acolo chivotul care este numit după numele Domnului cel ce şade pe heruvimi.

7 Şi au pus ei chivotul Domnului care se afla în casa lui Abinadab într’un car nou, iar Uza şi Ahio însoţeau carul,

8 În vreme ce David şi tot Israilul dănţuiau înaintea Domnului din toată puterea, cu cântări din ţitere, din harfe, din daira, din chimvale şi din trâmbiţe.

9 Dar când ajunseseră în dreptul ariei lui Chidon, Uza a întins mâna ca să sprijinească chivotul, din pricină că vitele scăpaseră alături.

10 Atunci s’a întărâtat mânia Domnului împotriva lui Uza si l-a lovit fiindcă şi-a întins mâna spre chivot. Şi el a murit acolo înaintea Domnului.

11 Ci David s’a mâhnit din pricină că Domnul făcuse ruptură în neamul lui Uza. Şi de atunci numele locului aceluia este şi până în ziua de azi Pereţ-Uza.

12 Din ziua aceea a început David a se teme de Dumnezeu şi a strigat: «Cum mai pot eu oare să aduc la mine chivotul Domnului?»

13 Şi David n’a mai adus chivotul în cetatea lui David, ci l-a aşezat în casa lui Obed-Edom din Gat.

14 Şi a stat chivotul Domnului în casa lui Obed-Edom trei luni. Şi a binecuvântat Domnul pe Obed-Edom si toată casa lui.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.