×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

CARTEA A DOUA A REGILOR

Capitolul 8

Alte profeţii.

1 Odată Eliseu sfătuise pe femeia al cărei fiu îl înviase: «Scoală şi du-te tu şi familia ta şi locueşte aiurea, căci Domnul a hotărît să fie foamete, iar ea va bântui în ţară timp de şapte ani».

2 Şi s’a sculat femeia şi a făcut după cum îi zisese omul lui Dumnezeu, şi a plecat ea şi familia ei şi a locuit în ţara Filistenilor, şapte ani.

3 Iar la sfârşitul celor şapte ani s’a întors femeia din ţara Filistenilor şi a venit să ceară de la rege înapoi casa şi pământul ei.

4 Şi regele tocmai stătea de vorbă cu Ghehazi, slujitorul omului lui Dumnezeu, şi-i spunea: «Povesteşte-mi toate minunile pe care le-a săvârşit Eliseu!»

5 Şi pe când el îi povestea regelui cum el a înviat mortul, iată că femeia al cărei fiu el îl înviase a venit să ceară de la rege casa şi ogorul ei. Atunci a zis Ghehazi: «Stăpâne, Măria Ta! Iată femeia şi iată fiul ei pe care Eliseu l-a înviat!»

6 Şi regele a întrebat pe femeie şi ea i-a povestit lui tot. Atunci regele i-a dat un eunuc cu poruncă: «Dă-i înapoi tot ceea ce a fost al ei, împreună cu venitul ţarinii, din ziua de când a părăsit ţara şi până acum».

7 Odată a intrat Eliseu în Damasc, şi Benhadad, regele Siriei, era bolnav. Şi el a fost înştiinţat: «Omul lui Dumnezeu a sosit aici!»

8 Atunci a rostit regele către Hazael: «la în mâna ta un dar şi du-te în întâmpinarea omului lui Dumnezeu, şi prin el întreabă pe Domnul astfel: «Oare mai scap cu viaţă din boala mea?»

9 Şi Hazael a pornit în întâmpinarea lui şi a luat cu sine un dar şi tot felul de bunătăţi din Damasc, povară cât pentru patruzeci de cămile, şi a venit şi s’a înfăţişat înaintea lui şi i-a spus: «Fiul tău, Benhadad, regele Siriei, m’a trimis la tine cu întrebarea: «Oare mai scap eu cu viaţă din boala mea?»

10 Şi Eliseu i-a răspuns: «Du-te şi-i spune: «Vei trăi!» Dar Domnul mi-a descoperit că el va muri.»

11 Şi Hazael a stat nemişcat în faţa lui şi l-a cuprins frica, iar omul lui Dumnezeu a început să plângă.

12 Atunci a întrebat Hazael: «De ce plânge domnul meu?» Dar el i-a răspuns: «Fiindcă ştiu răul pe care îl vei pricinui fiilor lui Israil! Cetăţilor întărite le vei da foc, pe flăcăi îi vei omorî cu sabia, pe prunci îi vei zdrobi, iar pe femeile care au în pântece le vei spinteca!»

13 Atunci a zis Hazael: «Oare robul tău este câine să săvârşească asemenea faptă silnică?» Dar Eliseu i-a luat vorba: «Domnul mi te-a descoperit rege al Siriei!»

14 După aceasta a plecat de la Eliseu şi,ajungând la stăpânul său, l-a întrebat: «Ce ţi-a spus Eliseu?» Şi el i-a răspuns: «Vei trăi!»

15 Dar la amiază Hazael a luat o pânză, pe care a înmuiat-o în apă, şi a întins-o pe faţa lui, iar el a murit. Şi Hazael a ajuns rege în locul lui.

16 În anul al cincilea al lui Ioram, fiul lui Ahab, regele lui Israil, a ajuns rege Ioram, fiul lui Iosafat, regele Iudei.

17 El era de treizeci şi doi de ani când a început să domnească, şi a domnit opt ani în Ierusalim.

18 Şi el a mers pe calea regilor lui Israil, precum făcuse casa lui Ahab, căci fiica lui Ahab îi era soţie. Şi a făcut fapte rele în ochii Domnului.

19 Dar Domnul n’a vrut să nimicească pe Iuda, pentru David, robul său, precum îi făgăduise că îi va da o făclie, lui şi urmaşilor lui, în toată vremea.

20 În timpul domniei lui, Edomul a scuturat jugul stăpânirii lui Iuda. Şi ei atunci au pus un rege.

21 Şi a pornit Ioram cu toate carele de luptă la Seira, şi fiindcă a îndrăznit să năvălească noaptea, Edomiţii, care îl împresurară împreună cu căpitanii carelor, l-au înfrânt, iar oastea a fugit în patrie.

22 Aşa a rămas Edomul, neatârnat de Iuda până în ziua de azi. Tot pe vremea aceea a mai scuturat jugul şi Libna.

23 Şi celelalte fapte ale lui Ioram, pe care le-a făcut, sunt scrise în «Cronicile regilor lui Iuda».

24 Şi a adormit Ioram cu părinţii săi şi a fost îngropat cu ei în cetatea lui David, iar Ahazia, fiul lui, a fost pus rege în locul lui.

25 În anul al doisprezecelea al lui Ioram, fiul lui Ahab, regele lui Israil, a ajuns rege Ahazia, fiul lui Ioram, regele Iudei.

26 Şi când a ajuns rege, Ahazia era de douăzeci şi doi de ani, şi a domnit un an în Ierusalim. Numele mamei sale era Atalia, nepoata lui Omri, regele lui Israil.

27 Şi el a mers pe calea casei lui Ahab şi a săvârşit fapte rele în ochii Domnului, ca şi casa lui Ahab, căci el era ginerele lui Ahab.

28 Atunci Ioram, fiul lui Ahab, a pornit la război împotriva lui Hazael, regele Siriei, la Ramotul Galaadului, şi Sirienii au învins pe Ioram.

29 Şi regele Ioram s’a întors ca să se tămăduiască de rănile ce i le făcuseră Sirienii la Ramot, în vremea când se lupta el cu Hazael, regele Siriei. Şi Ahazia, fiul lui Ioram, regele Iudei, s’a pogorît să vadă pe Ioram, fiul lui Ahab, care se afla bolnav în Izreel.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.