×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

CARTEA A DOUA A REGILOR

Capitolul 25

Dărâmarea Ierusalimului şi a doua ducere în robia babiloneană.

1 Era în anul al nouălea al domniei lui, în luna a zecea, în ziua a zecea, când Nabucodonosor, împăratul Babilonului, însoţit de oastea sa a pornit împotriva Ierusalimului, l-a împresurat şi a ridicat în jurul lui un val.

2 Şi cetatea a rămas împresurată până în anul al unsprezecelea al regelui Sedechia.

3 În luna a patra, în ziua a noua a lunii, a izbucnit foametea în cetate, şi poporul ţării nu avea merinde.

4 Atunci s’a făcut o spărtură în zidul cetăţii, prin care noaptea a ieşit regele cu toată oştirea lui şi a apucat-o prin poarta dintre cele două zidirii, din susul grădinii regelui, în vreme ce Caldeii tot mai ţineau împresurată cetatea, şi s’a îndreptat înspre câmpia Iordanului.

5 Atunci armata Caldeilor s’a luat după rege şi l-a ajuns în câmpia Ierihonului, în vreme ce toată armata lui se împrăştiase.

6 Şi Caldeii au prins pe rege şi l-au dus la împăratul Babilonului care se afla în Ribla, şi acolo l-au judecat.

7 Pe feciorii lui Sedechia i-au omorît în văzul lui, iar lui Sedechia i-au scos ochii, apoi l-au aruncat în lanţuri de aramă şi l-au dus în Babilon.

8 În luna a cincea, în ziua a şaptea a lunii, va să zică în anul al nouăsprezecelea al împăratului Nabucodonosor, împăratul Babilonului, Nebuzaradan, căpetenia gărzii împărăteşti, dregătorul împăratului Babilonului, a venit în Ierusalim,

9 Şi a ars templul Domnului şi palatul domnesc, toate casele din Ierusalim, precum şi toate clădirile mai însemnate.

10 Apoi toată oastea Caldeilor de sub mâna căpeteniei gărzii împărăteşti a dărâmat zidurile din jurul Ierusalimului,

11 Iar pe poporul care mai rămăsese în cetate, cei care se predaseră împăratului Babilonului, împreună cu meşteşugarii, Nebuzaradan, căpetenia gărzii, i-a luat robi.

12 Din sărăcimea ţării, căpetenia gărzii a lăsat pe podgoreni şi pe plugari.

13 Columnele cele de aramă ale templului, cărucioarele şi marea de aramă din templul Domnului, Caldeii le-au sfărâmat şi arama au dus-o în Babilon.

14 De asemenea au luat căldările, lopeţile, cuţitele şi cupele, în sfârşit toate odoarele de aramă trebuincioase la slujbă.

15 Căpetenia gărzii a mai luat căţuile şi ibricele de stropit, făcute de-a’ntregul din argint şi din aur,

16 Cele două columne, marea şi cărucioarele pe care le făcuse Solomon în templul Domnului şi în care lucruri arama fusese pusă fără cântar.

17 O columnă era înaltă de optsprezece coţi, iar capiteliul de aramă era înalt de cinci coţi; horbota şi rodiile dimprejurul capiteliului erau numai de aramă. La fel era făcută şi columna a doua.

18 Apoi căpetenia gărzii a luat cu sine pe arhiereul Seraia, pe Sofonie, preotul al doilea, şi pe cei trei străjeri de la prag.

19 Şi din cetate a luat: un căpitan care era peste oaste, cinci dregători din suita regelui, care se găseau în cetate, pe scriitorul voevodului armatei, care înscria poporul la oaste, şi şaizeci de oameni din popor care se aflau în cetate.

20 Şi Nebuzaradan, căpetenia gărzii împărăteşti, i-a luat robi şi i-a dus la împăratul Babilonului în Ribla.

21 Atunci împăratul Babilonului i-a omorît în Ribla, în ţinutul Hamatului. Iar pe Iuda l-a dus din ţara lui în robie.

22 Cât despre poporul care mai rămăsese în ţara lui Iuda şi pe care îl lăsase Nabucodonosor, împăratul Babilonului, l-apus sub stăpânirea lui Ghedalia, fiul lui Ahicam, nepotul lui Şafan.

23 Şi când toţi căpitanii de oştire şi oamenii lor au aflat că împăratul Babilonului a pus stăpân pe Ghedalia, s’au dus la Ghedalia, în Miţpa: Ismail, fiul lui Netania, Iohanan, fiul lui Careah, Seraia, fiul lui Tanhumet) din Netofa, şi Iaazania, fiul Maacatitului, împreună cu oamenii lor.

24 Atunci Ghedalia i-a jurat pe ei şi pe oamenii lor şi le-a zis: «Nu vă fie frică de dregătorii Caldeilor! Întoarceţi-vă în ţară şi fiţi supuşi împăratului Babilonului, şi vă va fi bine!»

25 Dar în luna a şaptea a venit Ismail, fiul lui Natania, fiul lui Elişama, de neam domnesc, cu zece oameni, şi a omorît pe Ghedalia, asemenea şi pe Iudeii şi pe Caldeii care se aflau cu el în Miţpa.

26 După această întâmplare, întreg poporul de la mic şi până la mare împreună cu căpitanii de oşti au fugit în Egipt, fiindcă se temeau de Caldei.

27 În anul al treizeci şi şaptelea al robiei lui Iehoiachin, regele lui Iuda, în a douăsprezecea lună, în ziua a douăzeci şi şaptea, Evil Merodac, împăratul Babilonului, a scos pe Iehoiachin din temniţă, în întâiul an al domniei lui.

28 Şi i-a vorbit prietenos, şi tronul lui l-apus mai sus decât tronul regilor care se aflau robi la el în Babilon.

29 Apoi i-a schimbat hainele pe care le purta în temniţă, şi în tot timpul vieţii lui a mâncat la masa lui,

30 Iar tainul, tain neîntrerupt, lui i-a fost dat de la împărat, zi de zi, în toate zilele vieţii lui.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.