×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

CARTEA A DOUA A REGILOR

Capitolul 24

Domnia lui Ioachim peste Iuda. Întâia cucerire a Ierusalimului şi întâia ducere a locuitorilor în robie în Babilon, din pricina răscoalei lui Ioachim. Viaţa lui departe de Dumnezeu. Domnia lui Ieh-iachin şi a lui Sedechia, care se răzvrăteşte împotriva lui Nabucodonosor, împăratul Babilonului.

1 În zilele lui, a pornit Nabucodonosor, împăratul Babilonului, cu război. Şi Ioachim i-a stat supus trei ani, apoi s’a răzvrătit împotriva lui.

2 Atunci a trimis Domnul împotriva lui cete de Caldei, de Edomiţi, de Moabiţi, de Amoniţi, şi anume i-a mânat împotriva lui ca să-l nimicească, după cuvântul Domnului, pe care îl grăise prin gura slujitorilor săi profeţi.

3 Şi acest lucru, că a fost îndepărtat din faţa lui, s’a întâmplat din pricina revărsării mâniei Domnului împotriva lui Iuda pentru păcatul pe care îl săvârşise Manase.

4 Şi Domnul n’a vrut să-l ierte şi pentru sângele nevinovat pe care l-avărsat şi cu care sânge a umplut Ierusalimul.

5 Cealaltă istorie a domniei lui Ioachim, precum şi toate ticăloşiile pe care le-a săvârşit sunt scrise în «Cronicile regilor lui Iuda».

6 Şi a adormit Ioachim cu părinţii săi, iar în locul lui a început să domnească Iehoiachin, fiul său.

7 Dar împăratul Egiptului n’a mai vrut să iasă din ţara lui, căci împăratul Babilonului cucerise tot ţinutul care ţinuse de împăratul Egiptului, de la râul Egiptului şi până la apa Eufratului.

8 Şi Iehoiachin era de optsprezece ani când şi-a început domnia, şi a domnit trei luni în Ierusalim. Pe mama sa o chema Nehuşta, fiica lui Elnatan din Ierusalim.

9 De asemenea şi el a săvârşit fapte rele înaintea Domnului, precum săvârşiseră şi părinţii săi.

10 În vremea aceea, dregătorii lui Nabucodonosor, împăratul Babilonului, au pornit împotriva Ierusalimului, şi au împresurat cetatea.

11 Mai pe urmă, pe când dregătorii lui ţineau împresurată cetatea, Nabucodonosor, împăratul Babilonului, a pornit el însuşi împotriva ei.

12 Atunci Iehoiachin, regele Iudei, a ieşit înaintea împăratului Babilonului, împreună cu mama sa, cu dregătorii săi, cu voevozii şi cu curtenii săi, şi, în anul al optulea al domniei lui, Nabucodonosor l-aluat rob.

13 Şi a golit toate vistieriile templulului şi vistieriile palatului domnesc. Apoi a sfărâmat toate odoarele cele de aur pe care Solomon, regele lui Israil, le făcuse în templul Domnului, – întocmai precum poruncise Domnul,

14 Şi a dus în robie tot Ierusalimul, pe toţi principii şi pe toţi oştenii cei viteji, – zece mii de inşi, – pe toţi dulgherii şi fierarii, şi n’a rămas decât numai sărăcimea ţării.

15 Iar pe Iehoiachin l-adus rob în Babilon, împreună cu mama sa, cu femeile regelui, cu curtenii lui şi cu fruntaşii ţării; toţi au pornit robi din Ierusalim în Babilon.

16 Apoi pe toţi vitejii, şapte mii de oameni, dulgherii şi fierarii, o mie la număr, toţi luptătorii de frunte, împăratul Babilonului i-a dus în robie în Babilon.

17 Şi împăratul Babilonului a suit pe tron, în locul lui Iehoiachin, pe Matania, unchiul său, căruia i-a zis Sedechia.

18 Sedechia a început să domnească la vârsta de douăzeci şi unu de ani şi în Ierusalim a domnit unsprezece ani. Pe mama sa o chema Hamutal, fiica lui Ieremia din Libna.

19 El a făcut fapte rele în ochii Domnului, aidoma ca şi Iehoiachin,

20 Din care pricină Domnul şi-a revărsat urgia împotriva Ierusalimului şi a lui Iuda, până ce l-a aruncat de la faţa lui. Apoi Sedechia s’a răzvrătit împotriva împăratului Babilonului.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.