×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

CARTEA A DOUA A REGILOR

Capitolul 22

Domnia regelui Iosia. Evlavia lui. Cartea legii e aflată în zilele lui Iosia.

1 De opt ani era Iosia când a început să domnească, şi treizeci şi unu de ani a domnit el în Ierusalim. Nnmele mamei sale era Iedida, fiica lui Adaia din Boţcat.

2 Şi el a făcut fapte bune în ochii Domnului, şi a mers cu deadinsul pe calea lui David, străbunul său, fără să scapete nici la dreapta, nici la stânga.

3 Iar în anul al optsprezecelea al domniei regelui Iosia, a trimis regele pe Şafan, fiul lui Atalia, nepotul lui Meşulam scriitorul, la templul Domnului cu poruncă:

4 «Du-te la Hilchia arhiereul şi-i spune să verse argintul intrat în templul Domnului, pe care l-au adunat de la popor străjării de la prag,

5 Şi să fie pus la îndemâna meşterilor supraveghetori în templul Domnului. Aceştia la rândul lor să plătească pe salahorii templului, care dreg stricăciunile din templu,

6 Tâmplarilor, dulgherilor, zidarilor, pentru cumpăratul lemnăriei şi pietrăriei trebuitoare la dregerea templului.

7 Dar pentru banii care li se încredinţează să nu li se ia socoteală, fiindcă ei lucrează pe credinţă şi omenie.»

8 Atunci Hilchia arhiereul a zis lui Şafan scriitorul: «Am găsit în templul Domnului cartea legii». Şi Hilchia i-a înmânat lui Şafan cartea şi el a citit-o.

9 Apoi Şafan scriitorul a intrat la rege, căruia i-a dus răspunsul şi i-a zis aşa: «Robii tăi au vărsat argintul care se afla în templu şi l-au încredinţat meşterilor supraveghetori peste templul Domnului».

10 În acelaşi timp Şafan scriitorul a împărtăşit regelui şi acest lucru: «Arhierenl Hilchia mi-a dat o carte». Şi Şafan a citit dintr’însa înaintea regelui.

11 Când a auzit regele cuvintele din cartea legii şi-a sfâşiat veşmintele,

12 Şi a dat poruncă arhiereului Hilchia, lui Ahicam, fiul lui Şafan, lui Acbor,fiul lui Miheia, lui Şafan scriitorul şi lui Asaia, dregătorul regelui:

13 «Duceţi-vă de întrebaţi pe Domnul despre mine, despre poporul meu şi despre întregul Iuda, pentru cuvintele acestei cărţi care a fost găsită, căci mare este mânia Domnului care s’a aprins împotriva noastră, fiindcă părinţii noştri n’au ascultat de poruncile din cartea aceasta ca să le facă precum sunt scrise într’însa».

14 Atunci arhiereul Hilchia, Ahicam, Acbor, Şafan, şi Asaia s’au dus la profeţită Hulda, – femeia lui Şalum veşmântarul, fiul lui Ticva, nepotul lui Harhas, – care locuia în Ierusalim în despărţământul al doilea, şi i-au grăit ei despre aceasta.

15 Iar ea le-a dat acest răspuns: «Aşa zice Domnul Dumnezeul lui Israil! Spuneţi omului care v’a trimis:

16 «Aşa zice Domnul: «Iată, eu voi aduce nenorocire peste locul acesta şi peste locuitorii lui, potrivit cu tot ceea ce scrie în pravila aceasta, pe care a citit-o regele lui Iuda,

17 Fiindcă s’au răzleţit de mine şi au adus tămâieri la alţi dumnezei, ca să mă aţâţe cu toate lucrurile mâinilor lor. Pentru aceasta se va aprinde mânia mea în locul acesta şi nu se va mai stinge!»

18 Iar regelui lui Iuda care v’a mânat să întrebaţi pe Domnul, să-i duceţi acest răspuns: «Aşa zice Domnul Dumnezeul lui Israil: De vreme ce, când ai auzit cuvintele pe care eu le-am spus,

19 Te-ai căit în inima ta şi te-ai umilit înaintea Domnului, când ai prins de veste ceea ce am grăit împotriva locului acestuia şi împotriva locuitorilor lui, ca să fie pustiit şi blestemat, şi ţi-ai sfâşiat veşmintele şi te-ai pornit pe plâns înaintea mea: şi eu te-am ascultat», – zice Domnul.

20 «Pentru aceea, iată că te voi pune laolaltă cu părinţii tăi, şi în pace te vei pogorî în mormântul tău. Ca ochii tăi să nu vadă toate nenorocirile pe care eu le voi abate peste locul acesta!» Şi ei au dus regelui răspuns.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.