×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

CARTEA A DOUA A REGILOR

Capitolul 21

Manase si Amon, regii Iudei.

1 Manase era de doisprezece ani când s’a suit pe tron şi a domnit cincizeci şi cinci de ani în Ierusalim. Pe mama sa o chema Hefţiba.

2 Şi el a săvârşit fapte rele în ochii Domnului, după potriva grozăviilor neamurilor pe care Domnul le gonise din faţa fiilor lui Israil.

3 El a zidit din nou înălţimile cu jertfelnice pe care le dărâmase Iezechia,părintele său, a ridicat jertfelnice lui Baal şi a făcut Aşere întocmai ca Ahab, regele lui Israil, şi s’a închinat la toată oastea cerească şi a slujit ei.

4 Şi a zidit jertfelnic chiar şi în templul Domnului, despre care Domnul spusese: «În Ierusalim îmi voi sălăşlui numele meu!»

5 Şi a făcut jertfelnice pentru toată oastea cerească în amândouă curţile templului Domnului.

6 Apoi a ars pe fiul său în foc şi s’a îndeletnicit cu ghicitoria, cu vrăjitoria şi a pus chemători de morţi şi tâlcuitori de semne, cu un cuvânt a sporit răul înaintea Domnului, ca să-l întărâte.

7 Şi a pus chipul Aşerei pe care îl făcuse, în templu, despre care Domnul zisese lui David şi lui Solomon fiul său: «În templul acesta şi în Ierusalimul pe care l-am ales din toate seminţiile lui Israil, voi sălăşlui numele meu în veac!

8 Şi nu voi mai clinti piciorul lui Israil din pământul pe care l-am dăruit părinţilor lor, numai dacă ei vor păzi tot ceea ce este în legea pe care eu am poruncit-o prin robul meu Moise.»

9 Dar ei n’au ascultat, iar Manase i-a înduplecat să rătăcească şi să săvârşească fapte mai rele decât păgânii, pe care le stârpise Domnul de dinaintea fiilor lui Israil.

10 Atunci Domnul a vorbit prin robii săi profeţi astfel:

11 «Fiindcă Manase, regele lui Iuda, a săvârşit aceste ticăloşii şi a făcut fapte şi mai rele decât au săvârşit Amoriţii de dinaintea lui, şi a împins şi pe Iuda la păcat prin idolii lui,

12 Pentru aceasta, aşa rosteşte Domnul Dumnezeul lui Israil: Iată, voi aduce nenorociri peste Ierusalim şi peste Iuda, încât celui ce va auzi de ele, îi vor ţiui amândouă urechile.

13 Voi întinde peste Ierusalim funia Samariei şi cumpăna de plumb a casei lui Ahab, şi voi şterge Ierusalimul cum ştergi un blid şi apoi îl pui cu gura în jos.

14 Şi voi smulge rămăşiţa moştenirii mele şi o voi da pe mâna vrăjmaşilor, ca să fie pradă şi jaf pentru toţi vrăjmaşii,

15 Fiindcă ei au săvârşit ticăloşii în ochii mei şi m’au mâniat, din ziua de când strămoşii lor au ieşit din Egipt şi până în ziua de azi.»

16 Dar Manase a mai vărsat şi foarte mult sânge nevinovat, încât Ierusalimul s’a umplut ochi, afară de nelegiuirea cu care a împins pe Iuda în păcat, săvârşind fapte rele în ochii Domnului.

17 Cealaltă istorie a lui Manase, faptele lui şi păcatul pe care l-a săvârşit sunt scrise în «Cronicile regilor lui Iuda».

18 Şi a adormit Manase cu părinţii săi şi a fost îngropat în grădina curţii domneşti, în grădina lui Uza, iar fiul său Amon a început să domnească în locul său.

19 Amon era de douăzeci şi doi de ani când a început să domnească, şi a domnit în Ierusalim doi ani. Pe mama sa o chema Meşulemet şi era fiica lui Haruţ, din Iotba.

20 Şi a săvârşit fapte rele în ochii Domnului, întocmai ca şi Manase, părintele său.

21 Şi a umblat pe calea pe care umblase părintele său şi a cinstit idolii pe care îi cinstise şi părintele său şi s’a închinat lor,

22 Şi a părăsit pe Domnul Dumnezeul străbunilor săi şi n’a umblat în calea Domnului.

23 Însă dregătorii lui Amon au uneltit împotriva zilelor lui şi au omorît pe rege în palat.

24 Atunci poporul ţării a omorît pe cei ce uneltiseră împotriva regelui Amon, şi au pus rege în locul său pe Iosia, fiul său.

25 Cealaltă istorie a lui Amon şi toate faptele, pe care le-a făcut sunt scrise în «Cronicile regilor lui Iuda».

26 Şi l-au îngropat în gropniţa lui, în grădina lui Uza, iar în locul lui a început să domnească Iosia, fiul lui.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.