×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

CARTEA A DOUA A REGILOR

Capitolul 20

Boala lui Iezechia.

1 În vremea aceea, s’a îmbolnăvit Iezechia de moarte. Atunci a intrat la el profetul Isaia, fiul lui Amos, şi i-a zis: «Aşa zice Domnul: Rândueşte-ţi casa, fiindcă nu te vei mai face sănătos, ci vei muri!»

2 Dar el s’a întors cu faţa la perete şi s’a rugat Domnului aşa:

3 «O, Doamne! Adu-ţi aminte că am umblat înaintea ta. cu credinţă şi cu inimă neprihănită şi că am săvârşit ceea ce era bun în ochii tăi!» Şi Iezechia a plâns neîntrerupt.

4 Dar Isaia încă nu ieşise din ograda cea din mijloc a palatului domnesc şi iată că a fost cuvântul Domnului către el astfel:

5 «Întoarce-te şi spune lui Iezechia, voevodul poporului meu! Asa zice Domnul Dumnezeul lui David, strămoşul tău: Am auzit rugăciunea ta şi am văzut lacrimile tale! Iată, te voi tămădui şi poimâine te vei sui în templul Domnului!

6 Şi voi spori viaţa ta cu cincisprezece ani şi din mâna împăratului Asiriei voi mântui cetatea aceasta, şi voi ocroti cetatea pentru mine şi pentru David, robul meu!»

7 Şi a zis Isaia: «Aduceţi o turtă de smochine!» Şi i-au adus, iar el a pus-o peste buba regelui şi s’a făcut sănătos.

8 Atunci Iezechia a întrebat pe Isaia: «Care este semnul după care voi şti că Domnul mă va tămădui şi că poimâine mă voi sui în templul Domnului?»

9 Şi Isaia i-a răspuns: «Iată semnul Domnului după care vei şti că Domnul va adeveri cuvântul pe care l-afăgăduit!» Şi l-aîntrebat: «Să se mute umbra cu zece linii mai înainte sau să se dea mai înapoi?»

10 Atunci a zis Iezechia: «Este uşor lucru ca umbra să o ia înainte cu zece linii! Nu! Ci să se dea înapoi cu zece linii!»

11 Atunci a strigat profetul Isaia către Domnul, şi Domnul a dat înapoi cu zece linii umbra care se pogorîse pe ceasornicul lui Ahaz.

12 În vremea aceea Merodac Baladan, fiul lui Baladan, împăratul Babilonului, a trimis scrisori cu daruri şa Iezechia, căci aflase că Iezechia fusese bolnav.

13 Atunci Iezechia tare s’a bucurat şi le-a arătat solilor întreaga lui vistierie: argintul şi aurul, mirezmele şi untdelemnul cel bun, toată armurăria, precum şi tot ce se afla în vistieriile lui, şi n’a rămas nimie pe care să nu-l fi arătat Iezechia în tot palatul său şi în tot cuprinsul stăpânirii sale.

14 După aceasta, profetul Isaia a intrat la regele Iezechia şi l-aîntrebat: «Ce-an spus oamenii aceia, şi de unde au venit?» Şi Iezechia i-a răspuns: «Dintr’o ţară depărtată au venit ei, din Babilon».

15 Şi el l-amai întrebat: «Ce-au văzut în palatul tău?» Şi Iezechia a răspuns: «Au văzut ceea ce se poate vedea în palatul meu şi n’a rămas nimic pe care să nu li-l fi arătat în vistieriile mele!»

16 Atunci Isaia a zis lui Iezechia: «Ascultă cuvântul Domnului!

17 Iată, vor veni zile, şi tot ceea ce se află în palatul tău va fi luat şi ceea ce au strâns strămoşii tăi până în ziua dc azi va fi dus în Babilon şi nu va rămânea nimic», – zice Domnul,

18 «Iar fiii tăi care au ieşit din coapsele tale, pe care i-ai născut, vor fi luaţi în robie şi vor fi eunuci, în palatul împăratului din Babilon.»

19 Atunci Iezechia i-a zis lui Isaia: «Bun este cuvântul Domnului pe care l-ai grăit!» Căci el gândea în sine: «Numai în zilele mele să fie adevărată pace!»

20 Cealaltă istorie a lui Iezechia, toate biruinţele lui, cum a făcut el iazul şi ulucul care aducea apă în cetate, sunt scrise în «Cronicile regilor lui Iuda».

21 Şi a adormit Iezechia cu părinţii săi, iar în locul său a început să domnească fiul său Manase.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.