×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

CARTEA A DOUA A REGILOR

Capitolul 2

Înălţarea lui Ilie in carul de foc.

1 Şi când Domnul a voit să sue pe Ilie la cer în vârtej de vânt, Ilie şi Eliseu plecaseră din Ghilgal,

2 Şi Ilie i-a spus lui Eliseu: «Rămâi aici, fiindcă Domnul m’a trimis la Betel». Dar Eliseu i-a răspuns: «Viu este Domnul şi viu să fie sufletul tău, dar eu nu mă las de tine!» Şi amândoi s’au pogorît spre Betel.

3 Şi ucenicii profeţilor care erau în Betel au ieşit înaintea lui Eliseu şi l-au întrebat: «Ştii tu oare că astăzi Domnul va lua pe domnul tău pe deasupra capului tău?» Şi el le-a răspuns: «Şi eu ştiu. Fiţi pe pace!»

4 Apoi Ilie i-a zis: «Elisee, rămâi aici, fiindcă Domnul m’a trimis la Ierihon!» Dar el i-a răspuns: «Viu este Domnul şi viu să fie sufletul tău, dar eu de tine nu mă las!» Şi au ajuns la Ierihon.

5 Atunci ucenicii profeţilor cei din Ierihon s’au apropiat de Eliseu şi l-au întrebat: «Ştii tu oare că astăzi Domnul va lua pe domnul tău de la tine pe deasupra capului tău?» Dar el le-a răspuns: «Şi eu ştiu. Fiţi pe pace!»

6 Apoi iarăşi i-a spus Ilie: «Rămâi aici, fiindcă Domnul m’a trimis la Iordan!» Atunci el i-a răspuns: «Viu este Domnul şi viu să fie sufletul tău, dar eu nu mă las de tine!» Şi au plecat amândoi.

7 Şi cincizeci dintre ucenicii profeţilor s’au luat după ei şi s’au oprit la o depărtare oarecare în faţa lor, când ei amândoi stăteau pe malul Iordanului.

8 Atunci a luat Ilie mantia sa şi a sucit-o vălătuc, şi a lovit apa care s’a despărţit în două, într’o parte şi într’alta, şi ei amândoi au trecut ca pe uscat.

9 Când ei au ajuns de partea cealaltă, Ilie i-a spus lui Eliseu: «Cere de la mine ce să-ţi dau înainte de a fi luat de la tine». Şi el a zis: «Două părţi din duhul tău să treacă asupra mea!»

10 Atunci el i-a răspuns: «Cererea ta este greu de împlinit! Dacă mă vei vedea când voi fi luat de la tine, să fie aşa, iar dacă nu, să nu fie!»

11 Dar pe când ei mergeau vorbind, iată că pe neaşteptate un car de foc cu cai de foc a trecut printre ei, şi Ilie s’a suit la cer într’un vârtej de vânt.

12 Când a văzut Eliseu, el a început să strige: «Părintele meu, părintele meu, carul lui Israil şi călăreţul lui!» Şi apoi nu l-a mai văzut. Apoi şi-a apucat hainele şi şi le-a rupt în două.

13 După aceasta a luat de jos mantia lui Ilie care căzuse de pe el şi s’a întors din nou pe ţărmul Iordanului.

14 Şi a luat mantia lui Ilie care căzuse în urma lui şi a lovit apa zicând: «Unde este Domnul Dumnezeul lui Ilie?» Şi îndată ce a lovit apa, s’a despărţit în două, de o parte şi de alta, şi Eliseu a trecut prin mijloc.

15 Când ucenicii profeţilor care se aflau în faţa Ierihonului au văzut aceasta, au zis: «Duhul lui Ilie sălăşlueşte în Eliseu!» Şi ei au ieşit în întâmpinarea lui şi i s’au închinat până la pământ,

16 Şi i-au zis: «Aici la servii tăi se află cincizeci de oameni viteji; să se ducă şi să caute pe domnul tău, poate că l-o fi luat duhul Domnului şi l-o fi aruncat în vre-un munte sau într’o vale!» Dar el a răspuns: «Nu trimiteţi!»

17 Şi fiindcă l-au tot silit până i-a fost ruşine de ei, a zis: «Trimiteţi!» Şi ei au trimis cincizeci de oameni şi l-au căutat trei zile, dar nu l-au găsit.

18 Şi s’au întors la el, iar el sta în Ierihon, şi le-a zis: «Nu v’am spus eu oare să nu vă duceţi?»

19 Atunci au zis locuitorii cetăţii către Eliseu: «Iată, cetatea noastră este bine aşezată, după cum vede şi domnul nostru, dar apa este rea şi pământul sterp».

20 Atunci el le-a zis: «Aduceţi-mi un blid nou cu sare!» Şi i l-au adus.

21 Apoi a ieşit la izvorul apei şi a aruncat sare într’însul şi a zis: «Aşa zice Domnul: Am tămăduit apa aceasta! Să nu iasă dintr’însa nici moarte, nici sterpiciune!»

22 Şi apa a rămas bună până în ziua de azi, după cuvântul pe care l-agrăit Eliseu.

23 Şi a pornit de acolo la Betel. Şi pe când suia la deal, au ieşit o seamă de copii din cetate, care-şi băteau joc de el şi ziceau: «La deal, pleşuvule, la deal pleşuvule!»

24 Şi el s’a întors şi i-a văzut şi i-a blestemat în numele Domnului. Şi îndată au ieşit două ursoaice din pădure şi a rupt din ei patruzeci şi doi de copii.

25 De acolo s’a îndreptat spre muntele Carmel, apoi s’a întors în Samaria.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.