×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

CARTEA A DOUA A REGILOR

Capitolul 19

Rugăciunea lui Iezechia si înfrângerea Asirienilor.

1 Şi când a auzit Iezechia, şi-a sfâşiat veşmintele, s’a înveşmântat în haină de jale şi a intrat în templul Domnului.

2 Iar pe Eliachim, supraveghetorul palatului, pe Şebna scriitorul şi pe cei mai bătrâni dintre preoţi, i-a trimis îmbrăcaţi în haine de jale, la profetul Isaia, fiul lui Amos.

3 Şi aceştia i-au grăit: «Iată ce spune Iezechia! Zi de strâmtorare şi de certare şi de ruşine este ziua de azi, căci fiii sunt gata să iasă din sânul maicii lor, dar ea nu are putere să-i nască!

4 Poate Domnul Dumnezeul tău a auzit toate vorbele lui Rabşache, pe care l-a trimis stăpânul lui, împăratul Asiriei, ca să defaime pe Dumnezeul cel viu şi să-l probozească cu vorbe ca acelea pe care le-a auzit Domnul Dumnezeul tău. înalţă dar rugă pentru cei ce au mai rămas!»

5 Şi când dregătorii regelui Iezechia au venit la Isaia,

6 El le-a dat următorul răspuns: «Aşa să spuneţi stăpânului vostru! Aşa zice Domnul: «Nu vă fie frică de cuvintele pe care le-aţi auzit, cu care m’au hulit dregătorii împăratului Asiriei!»

7 Iată îi voi insufla un duh şi va auzi o veste în urma căreia se va întoarce în ţara lui, iar în ţara lui îl voi doborî cu sabia!»

8 Şi s’a întors Rabşache şi l-a găsit pe împăratul Asiriei luptând împotriva Libnei, deoarece aflase că pornise din Lachiş.

9 Şi când a auzit despre Tirhaca, împăratul Etiopiei, că «El a ieşit să se lupte împotriva ta», el a trimis din nou soli la Iezechia cu vorbă:

10 «Aşa să spuneţi lui Iezechia, regele lui Iuda: «Să nu te înşele Dumnezeul tău în care nădăjdueşti şi să cugeti: Ierusalimul nu va cădea în mâna împăratului Asiriei!

11 Cred că ai auzit cum s’au purtat împăraţii Asiriei cu toate ţările şi cum le-au pustiit. Şi tu vrei să scapi!

12 Oare zeii neamurilor pe care strămoşii mei le-au nimicit au putut să mântuiască pe locuitorii din Gozan, din Haran, din Reţef, din Bit-Eden, din Tilbaşer?

13 Unde sunt regii din: Hamat, din Arpad, din cetatea Sefarvaim, din Hena şi din Iva?»

14 Şi a luat Iezechia scrisoarea din mâna solilor şi a citit-o, apoi s’a suit în templul Domnului şi a întins-o înaintea Domnului,

15 Şi s’a rugat Iezechia înaintea Domnului şi a zis: «Doamne Dumnezeul lui Israil, cel care şezi pe heruvimi, singur tu eşti Dumnezeu peste toate împărăţiile pământului. Tu ai făcut cerul şi pământul!

16 Pleacă, Doamne, urechea ta şi auzi, deschide, Doamne, ochii tăi şi vezi, şi auzi cuvintele lui Sanherib pe care el lc-a trimis, ca să hulească pe Dumnezeul cel viu!

17 Drept este, Doamne, că împăraţii Asiriei au pustiit popoarele şi ţările lor,

18 Iar pe dumnezeii lor i-au dat pradă focului, fiindcă ei nu sunt Dumnezeu, ci lucruri de mână de om, de lemn ori de piatră, şi de aceea au putut să-i nimicească.

19 Şi acum, Doamne Dumnezeul nostru, mântueşte-ne din mâna lui, ca să ştie împărăţiile pământului că tu singur eşti Domnul Dumnezeu!»

20 Atunci Isaia, fiul lui Amos, a trimis vorbă lui Iezechia: «Aşa zice Domnul Dumnezeul lui Israil! Fiindcă te-ai rugat mie în pricina cu Sanherib, te-am auzit.

21 Iată hotărîrea pe care Domnul a rostit-o pentru el: «Te dispreţueşte şi-şi bate joc de tine fecioara, fiica Sionului, şi după tine clatină din cap fiica Ierusalimului!

22 Pe cine ai batjocorit şi ai hulit tu? Şi împotriva cui ţi-ai înălţat glasul şi trufaş ţi-ai ridicat ochii tăi? Împotriva Sfântului lui Israil.

23 Prin solii tăi ţi-ai râs de Domnul şi ai cugetat: «Prin puterea carelor melc m’am suit pe vârfurile munţilor, pe piscul Libanului! Tăiat-am înalţii cedri, cei mai mândri chiparoşi şi am pătruns până în fundul desişului, desişul cel de codru.

24 Am săpat pământul şi în străine ape m’am înviorat, şi cu talpa picioarelor mele am uscat toate fluviile Egiptului.»

25 Ai auzit? Din vremi străvechi am pregătit-o, din zilele veşniciei am pus-o la cale şi am înfăptuit-o, ca să prefacă cetăţi întărite în mormane de dărâmături.

26 Locuitorii lor fără vlagă cuprinşi au fost de spaimă şi de ruşine şi s’au făcut ca iarba câmpului, ca firul verde al ierbii, ca buruienile de pe acoperişuri, ca păşunile în faţa vântului de răsărit.

27 Eu ştiu când stai şi când pleci şi când intri, şi când te întărâţi împotrivă-mi.

28 Ci fiindcă te întărâţi acum împotriva mea şi îngâmfarea a ajuns la urechile mele, îţi pun în nas belciugul meu şi zăbalele între buzele tale, şi te întorc înapoi pe drumul pe care ai venit.

29 Şi aceasta să-ţi fie, Iezechia, semn: în anul dintâi veţi mânca ce otăveşte, pe urmă, în anul al doilea, ceea ce otăveşte de la sine, iar în anul al treilea veţi semăna, veţi secera, veţi sădi vii, şi veţi mânca din rodurile lor.

30 Şi ceea ce va scăpa din casa lui Iuda, adică ceea ce va rămânea, va înfige rădăcinile în pământ, iar deasupra va face roade,

31 Căci din Ierusalim va ieşi ceea ce va rămânea, şi ceata celor mântuiţi din muntele Sionului. Râvna Domnului Dumnezeu va face aceasta!»

32 Pentru aceasta aşa rosteşte Domnul către împăratul Asiriei: «Să nu intre în cetate şi nici măcar o săgeată să nu sloboadă într’însa, nici s’o întâmpine cu scuturi şi nici să ridice val împotriva ei.

33 Pe drumul pe care a venit să se întoarcă şi să nu pătrundă în cetatea aceasta», – zice Domnul.

34 «Eu voi ocroti cetatea aceasta şi o voi mântui pentru mine şi pentru David, robul meu!»

35 Şi a fost că chiar în noaptea aceea îngerul Domnului a ieşit şi a lovit în tabăra Asirienilor, o sută optzeci şi cinci de mii de inşi, iar când s’au sculat dimineaţa, toţi erau leşuri fără viaţă.

36 Atunci Sanherib, împăratul Asiriei, a pornit şi s’a întors şi a rămas în Ninive.

37 Şi pe când el se închina în templul lui Nisroc, dumnezeul său, fiul său Adramelec şi Sareţer l-au ucis cu sabia şi au fugit în ţinutul Ararat. Iar în locul său a ajuns împărat Asarhadon, fiul său.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.