×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

CARTEA A DOUA A REGILOR

Capitolul 16

Regatul lui Ahaz.

1 În anul al şaptesprezecelea al lui Pecah, fiul lui Remalia, a început să domnească Ahaz, fiul lui Iotam, regele Iudei.

2 Când a ajuns rege, Ahaz era de douăzeci de ani, şi şaisprezece ani a domnit în Ierusalim. Şi n’a făcut fapte bune în ochii Domnului Dumnezeului său, ca David, strămoşul său,

3 Ci a umblat în calea regilor lui Israil, ba şi pe fiul său l-a ars în foc după spurcatul obicei al păgânilor, pe care i-a gonit Domnul de dinaintea fiilor lui Israil.

4 Şi a jertfit şi a adus tămâieri pe înălţimi şi pe culmi şi sub orice copac verde.

5 Atunci Raţon, regele Siriei, şi Pecah, fiul lui Remalia, regele lui Israil, s’au pornit cu luptă împotriva Ierusalimului, şi, deşi l-au împresurat pe Ahaz, nu s’au încumetat să dea vre-o bătălie.

6 În vremea aceea regele Edomului a adus înapoi Elatul la Edom şi a gonit pe Iudei din Elat. Şi în locul lor au venit Edomiţii în Elat şi au rămas acolo până în ziua de astăzi.

7 Atunci Ahaz a trimis soli la Tiglat-falasar, împăratul Asiriei, şi i-a zis: «Robul tău şi fiul tău sunt eu! Vino şi mă scapă din mâna regelui Edomului şi din mâna regelui lui Israil, vrăjmaşii mei!»

8 Tot atunci Ahaz a luat argintul şi aurul care se afla în templul Domnului şi în vistieriile palatului domnesc şi le-a trimis plocon împăratului Asiriei.

9 Şi împăratul Asiriei l-a ascultat. Şi a pornit împăratul Asiriei împotriva Damascului şi l-a cuprins, pe locuitori i-a dus în robie la Chir, iar pe Raţon l-a omorît.

10 Atunci regele Ahaz a ieşit întru întâmpinarea lui Tiglatfalasar, împăratul Asiriei, la Damasc, şi a văzut jertfelnicul din Damasc. Şi îndată a trimis la arhiereul Urie măsura jertfelnicului şi chipul după care trebueşte făcut.

11 Şi arhiereul Urie a înălţat un jertfelnic întocmai după arătările pe care le trimisese regele Ahaz din Damasc, arhiereul Urie, până să se întoarcă regele Ahaz din Damasc, a făcut unul la fel.

12 Când a sosit regele din Damasc şi a văzut jertfelnicul, s’a apropiat şi a adus jertfe.

13 El a adus ardere de tot, prinos, jertfă cu turnare, şi a stropit jertfelnicul: cu sângele jertfei lui de pace;

14 Iar jertfelnicul de aramă, care era înaintea Domnului, l-a scos din locul de dinaintea templului, dintre jertfelnicul cel nou şi templul Domnului, şi l-a aşezat spre miază-noapte lângă jertfelnicul cel nou.

15 Şi regele Ahaz i-a dat poruncă arhiereului: «Pe jertfelnicul cel mare să aduci arderea de tot de dimineaţă şi prinosul de seară, tot aşa arderea de tot pentru rege şi prinosul lui, precum şi arderea de tot pentru poporul ţării şi prinosul turnărilor lor, şi tot sângele arderii de tot şi tot sângele jertfei să-l verşi pe el. Cât despre jertfelnicul de aramă, voi cugeta eu ce este de făcut cu el!»

16 Şi arhiereul Urie a făcut precum i-a poruncit regele Ahaz.

17 Apoi regele Ahaz a desfăcut tăbliile cărucioarelor şi a luat cazanele de pe ele, a dat jos marea de pe boii cei de aramă care erau sub ea şi a pus-o pe o temelie de piatră.

18 De asemenea şi pridvorul Sâmbetei care fusese clădit în templu, împreună cu intrarea regelui cea de dinafară, le-a desfiinţat din templu de hatârul împăratului Asiriei.

19 Cealaltă istorie a lui Ahaz, şi faptele lui sunt scrise în «Cronicile regilor lui Iuda».

20 Şi a adormit Ahaz cu părinţii săi şi a fost îngropat lângă ei în cetatea lui David, iar fiul său Iezechia a ajuns rege în locul său.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.