×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

CARTEA A DOUA A REGILOR

Capitolul 15

Regii urmaţi în Iuda şi în Israil.

1 În anul al douăzeci şi şaptelea al lui Ieroboam, regele lui Israil, a început să domnească Azaria, fiul lui Amaţia, regele lui Iuda.

2 El era de şaisprezece ani când a ajuns rege, şi a domnit în Ierusalim cincizeci şi doi de ani. Pe mama sa o chema Iecolia şi era de fel din Ierusalim.

3 Şi el a făcut fapte bune în ochii Domnului, ca şi părintele său Amaţia,

4 Dar n’a desfiinţat închinăciunea de pe înălţimi, şi poporul încă mai aducea jertfe şi tămâieri po înălţimi.

5 Şi pentru aceasta, Domnul a lovit pe rege cu lepră şi el a rămas lepros până la moarte. Şi locuia într’o casă osebită, în vreme ce Iotam, fiul regelui, cârmuia ca un rege şi judeca tot poporul ţării.

6 Cealaltă istorie a lui Azaria şi toate faptele lui sunt scrise în «Cronicile regilor lui Iuda».

7 Şi a adormit Azaria cu părinţii săi şi a fost îngropat cu părinţii săi în cetatea lui David, iar în locul lui a ajuns rege fiul său Iotam.

8 În anul al treizeci şi optulea al lui Azaria, regele lui Iuda, a ajuns rege al lui Israil, în Samaria, Zaharia, fiul lui Ieroboam. El a domnit şase luni,

9 Şi a săvârşit fapte rele în ochii Domnului, precum săvârşiseră şi strămoşii săi. El nu s’a dezbărat de păcatele lui Ieroboam, fiul lui Nabat, care a împins pe Israil la păcat.

10 Atunci Şalum, fiul lui Iabeş, a uneltit împotriva lui şi l-aomorît la Ibleam şi s’a făcut rege în locul lui.

11 Cealaltă istorie a lui Zaharia este scrisă în «Cronicile regilor lui Israil».

12 Aşa s’a împlinit ceea ce a rostit Domnul către Iehu: «Până la al patrulea neam vor sta pe tronul lui Israil urmaşii tăi!» Şi aşa a fost.

13 Şalum, fiul lui Iabeş, a început să domnească în anul al treizeci şi nouălea al lui Uzia, regele lui Iuda. Şi a domnit o lună de zile în Samaria.

14 Atunci a pornit Menahem, fiul lui Gadi, din Tirţa şi a venit în Samaria, şi a omorît pe Şalum, fiul lui Iabeş, în Samaria, şi s’a făcut rege în locul lui.

15 Cealaltă istorie a lui Şalum şi uneltirea pe care a pus-o la cale sunt scrise în «Cronicile regilor lui Israil».

16 Atunci a pustiit Menahem Tapuahul şi tot ce era acolo, precum şi împrejurimile Tirţei, fiindcă nu-i deschisese nimeni. El l-apustiit cu totul, iar pe femeile care aveau în pântece le-a spintecat.

17 În anul al treizeci şi nouălea al lui Azaria, regele lui Iuda, a început să domnească în Israil, şi anume în Samaria, Menahem,fiul lui Gadi. Şi el a domnit zece ani.

18 Şi el a făcut fapte rele în ochii Domnului şi nu s’a dezbărat de păcatele lui Ieroboam, fiul lui Nabat, cu care a împins pe Israil la păcat.

19 În vremea lui a năvălit în ţară Ful, împăratul Asiriei. Şi Menahem i-a dat lui Ful o mie de talanţi de argint, ca să-l ajute să-şi întărească domnia.

20 Şi Menahem a pus biruri pe spatele lui Israil, adică pe spatele bogătaşilor care puteau să plătească împăratului Asiriei, câte cincizeci de sicli de argint, de cap. Şi împăratul Asiriei a purces şi n’a mai stat în ţară.

21 Cealaltă istorie a lui Menahem şi toate faptele lui sunt scrise în «Cronicile regilor lui Israil».

22 Şi a adormit Menahem cu părinţii săi, iar Pecahia, fiul său, a ajuns rege în locul său.

23 În anul al cincizeci şi doilea al lui Azaria, regele Iudei, a domnit Pecahia, fiul lui Menahem, în Israil, şi anume în Samaria, doi ani.

24 Şi a săvârşit fapte rele în ochii Domnului şi nu s’a dezbărat de păcatele lui Ieroboam, fiul lui Nabat, care a momit pe Israil spre păcat.

25 Atunci Pecah, fiul lui Remalia. scutierul său, a uneltit împotrivă-i şi l-aomorît în Samaria în turnul palatului, ajutat de Argob şi de Arie, cu cincizeci de Galaadiţi. Şi după ce l-aomorît s’a făcut rege în locul lui.

26 Cealaltă istorie a lui Pecahia şi toate faptele lui sunt scrise în «Cronicile regilor lui Israil».

27 În anul al cincizeci şi doilea al lui Azaria, regele Iudei, a domnit Pecah, fiul lui Ramalia, în Israil, şi anume în Samaria, doi ani.

28 Şi a făcut fapte rele în ochii Domnului şi nu s’a dezbărat de păcatele lui Ieroboam, fiul lui Nabat, care a împins pe Israil la păcat.

29 În zilele lui Pecah, regele lui Israil, a năvălit Tiglatfalasar, împăratul Asiriei, şi a cuprins Ionul, Abel-Bet-Maaca, Ianoah, Chedeş, Haţor, Galaadul, Galileea, tot ţinutul lui Neftali, iar pe locuitori i-a dus robi în Asiria.

30 Atunci Ozeea, fiul lui Ela, a uneltit împotriva lui Pecah, fiul lui Remalia, şi l-aomorît, iar după ce l-aomorît s’a suit pe tron în locul lui, în anul al douăzecilea al lui Iotam, fiul lui Uzia.

31 Cealaltă istorie a lui Pecah şi toate faptele lui sunt scrise în «Cronicile regilor lui Israil».

32 În anul al doilea al lui Pecah, fiul lui Remalia, regele lui Israil, a ajuns rege Iotam, fiul lui Uzia, regele lui Iuda.

33 El era în vârstă de douăzeci şi cinci de ani când a început să domnească. Şaisprezece ani a domnit în Ierusalim. Pe mama sa o chema Ieruşa şi era fiica lui Ţadoc.

34 Şi el a săvârşit fapte bune în ochii Domnului, precum săvârşise şi Uzia, tatăl său,

35 Dar închinăciunea de pe înălţimi nu a desfiinţat-o şi poporul încă mai jertfea şi mai aducea tămâieri pe înălţimi. El a zidit poarta de sus a templului Domnului.

36 Cealaltă istorie şi toate faptele lui sunt scrise în «Cronicile regilor lui Iuda».

37 În vremea aceea a început Domnul să trimită împotriva lui Iuda pe Raţon, regele Siriei, şi pe Pecah, fiul lui Remalia.

38 Şi a adormit Iotam cu părinţii săi şi a fost îngropat cu părinţii săi în cetatea lui David, străbunul său, iar în locul său a ajuns rege Ahaz, fiul său.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.