×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

CARTEA A DOUA A REGILOR

Capitolul 14

Domnia regelui Amaţia al Iudei şi al lui Ieroboam peste Israil.

1 În anul al doilea al lui Ioaş, fiul lui Ioahaz, regele lui Israil, Amaţia, fiul lui Ioaş, a început să domnească în Iuda.

2 Când a ajuns rege, era de douăzeci şi cinci de ani, iar în Ierusalim a domnit douăzeci şi nouă de ani. Numele mamei sale era Ioadin, de fel din Ierusalim.

3 El a săvârşit fapte bune în ochii Domnului, dar nu ca David, străbunul său, ci a făcut tot ceea ce a făcut şi Ioaş, tatăl său.

4 Nici înălţimile nu le-a desfiinţat, iar poporul tot mai aducea jertfe şi tămâieri pe înălţimi.

5 Şi de îndată ce a ajuns stăpân pe domnie, a omorît pe dregătorii săi care omorîseră pe rege, părintele său,

6 Dar pe fiii ucigaşilor nu i-a omorît, ca să se împlinească ceea ce este scris în legea lui Moise, unde Domnul a dat această poruncă: «Să nu moară părinţii pentru fii şi nici fiii să nu moară pentru părinţi, ci fiecare să moară pentru păcatul lui!»

7 El a biruit pe Edomiţi cu zece mii de inşi în Valea Sărată şi prin luptă a cuprins «Petra», pe care a numit-o Iocteel, până în ziua de azi.

8 Atunci Amaţia, fiul lui Ioahaz, fiul lui Iehu, regele lui Israil, a trimis soli cu vorbă: «Haidem, să ne măsurăm unul cu altul!»

9 Atunci Ioaş, regele lui Israil, a trimis lui Amaţia, regele lui Iuda, răspuns: «Spinul Libanului a trimis la cedrul Libanului să-l îmbie: «Dă-mi pe fata ta de soţie pentru fiul meu!» Atunci a trecut o fiară din Liban şi a călcat spinul.

10 Tu ai învins Edomul, din această pricină inima ta s’a trufit. Fii bucuros de trufia ta, dar stai acasă! Pentru ce vrei să te prindă nenorocirea şi să cazi tu şi Iuda împreună cu tine?»

11 Dar Amaţia n’a vrut să audă. Atunci a purces Ioaş, regele lui Israil, şi s’au măsurat unul cu altul, el şi Amaţia, regele lui Iuda, la Betşemeş, oare ţine de Iuda.

12 Şi Iuda a fost înfrânt de Israil, şi fiecare a fugit în patria sa.

13 Atunci Ioaş a prins pe Amaţia, regele lui Iuda, fiul lui Ioaş, fiul lui Ahazia, la Betşemeş şi când a sosit la Ierusalim a făcut o spărtură în zidul Ierusalimului, de la poarta lui Efraim până la poarta cea din colţ, lungime de patru sute de coţi.

14 Şi a luat tot aurul, tot argintul precum şi toate odoarele care se aflau în templul Domnului şi în vistieria palatului domnesc, precum şi pe ostateci, şi s’a întors în Samaria.

15 Cealaltă istorie a domniei lui Ioaş, faptele lui şi izbânda lui, războiul pe care l-a făcut împotriva lui Amaţia, regele lui Iuda, sunt scrise în «Cronicile regilor lui Israil».

16 Şi a adormit Ioaş cu părinţii săi şi a fost îngropat în Samaria cu regii lui Israil, iar Ieroboam, fiul său, a ajuns rege în locul său.

17 Şi Amaţia, fiul lui Ioaş, regele lui Iuda, a trăit după moartea lui Ioaş, fiul lui Ioahaz, regele lui Israil, cincisprezece ani.

18 Cealaltă istorie a lui Amaţia este scrisă în «Cronicile regilor lui Iuda».

19 Şi au făcut uneltire în Ierusalim împotriva lui, şi el a fugit la Lachiş, şi au trimis după el la Lachiş şi l-au omorît acolo.

20 Şi l-au adus pe cai şi a fost îngropat în Ierusalim cu părinţii săi, în cetatea lui David.

21 Atunci întregul popor a luat pe Azaria, care avea numai şaisprezece ani, şi l-au făcut rege în locul tatălui său Amaţia.

22 Şi după ce părintele său, regele, a adormit cu părinţii săi, el a întărit Elatul şi l-a întors iarăşi în stăpânirea lui Iuda.

23 În anul al cincisprezecelea al lui Amaţia, fiul lui Ioaş, regele lui Iuda, s’a suit pe tron în Samaria Ieroboam, fiul lui Ioaş, regele lui Israil, şi a domnit patruzeci şi unu de ani.

24 El a făcut fapte rele în ochii Domnului şi nu s’a dezbărat de păcatele lui Ieroboam, fiul lui Nabat, care a momit pe Israil să cadă în păcat.

25 El a adus la loc hotarul lui Israil de la intrarea Hamatului şi până la Marea Araba, după cuvântul Domnului Dumnezeului lui Israil, pe care îl grăise prin gura profetului Iona, fiul lui Amitai din Gat Hefer,

26 Căci Domnul văzuse obida fiilor lui Israil, şi că nu se mai afla nimeni care să-i poată veni într’ajutor,

27 Şi fiindcă Domnul nu se hotărîse să şteargă numele lui Israil de sub cer, l-a mântuit prin Ieroboam, fiul lui Ioaş.

28 Cealaltă istorie a lui Ieroboam, faptele lui, izbânda în război, cum s’a răsboit cu Damascul şi cum a oprit mânia Domnului să se reverse împotriva lui Israil sunt scrise în «Cronicile regilor lui Israil».

29 Şi a adormit Ieroboam cu părinţii săi şi a fost îngropat în Samaria cu regii lui Israil, iar în locul său a ajuns rege Zaharia, fiul său.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.