×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

CARTEA A DOUA A REGILOR

Capitolul 13

Domnia regilor Ioahaz şi Ioaş în Israil.

1 În anul al douăzeci şi treilea al lui Ioaş, fiul lui Ahazia, regele lui Iuda, a ajuns Ioahaz, fiul lui Iehu, rege al lui Israil, în Samaria. EI a fost rege şaptesprezece ani.

2 Şi el a făcut fapte rele în ochii Domnului, şi s’a terfelit în păcatele lui Ieroboam, fiul lui Nabat, care a împins pe Israil la păcat şi nu s’a dezbărat de ele.

3 Atunci s’a aprins mânia Domnului împotriva lui Israil şi i-a dat în mâna lui Hazael, regele Siriei, şi apoi în mâna lui Benhadad, fiul lui Hazael, pentru toată vremea.

4 Şi când Ioahaz a început să se roage, ca să îmbuneze pe Domnul, Domnul i-a auzit, căci văzuse împilarea lui Israil, cu care îl împilase regele Siriei.

5 Şi Domnul i-a trimis lui Israil un mântuitor, care să-i scape din mâna Sirienilor, iar fiii lui Israil au locuit iarăşi în corturile lor ca mai nainte,

6 Dar nu s’au dezbărat de păcatele casei lui Ieroboam, care a momit pe Israil spre păcat, ci a umblat tot pe calea aceea. Şi Aşera a rămas tot în Samaria.

7 Lui Ioahaz nu-i mai rămăseseră oşteni, decât cincizeci de călăreţi, zece care de luptă şi zece mii de pedestraşi, fiindcă regele Siriei îi nimicise şi-i făcuse una cu pulberea.

8 Cealaltă istorie a lui Ioahaz, toate faptele lui şi toată vitejia lui sunt scrise în «Cronicile regilor lui Israil».

9 Şi a adormit Ioahaz cu părinţii săi, şi i-au îngropat în Samaria. Şi în locul lui a ajuns rege Ioaş, fiul lui.

10 În anul al treizeci şi şaptelea al lui Ioaş, regele lui Iuda, a ajuns Ioaş, fiul lui Ioahaz, rege al lui Israil, în Samaria. EI a domnit şaisprezece ani.

11 EI a săvârşit fapte rele în ochii Domnului, şi nu s’a dezbărat de toate păcatele iui Ieroboam, fiul lui Nabat, care a împins pe Israil la păcat, ci a umblat în ele.

12 Cealaltă istorie a lui Ioaş, toate faptele lui şi vitejia lui cu care s’a războit cu Amaţia, regele lui Iuda, sunt scrise în «Cronicile regilor lui Israil».

13 Şi a adormit Ioaş cu părinţii săi, iar Ieroboam s’a suit pe tron. Ioaş a fost îngropat în Samaria, la un loc cu regii lui Israil.

14 Şi Eliseu zăcea de o boală de care mai târziu a murit. Atunci s’a pogorît la el Ioaş, regele lui Iuda, şi l-ajelit aşa: «Părintele meu, părintele meu, carul lui Israil şi călăreţul lui!»

15 Atunci i-a zis Eliseu: «Adă arcul şi săgeţile!» Şi el i-a adus un arc şi câteva săgeţi.

16 Apoi i-a spus regelui lui Israil: «Încordează mâna ta pe arc!» Şi el şi-a încordat mâna pe arc, iar Eliseu şi-a pus mâna deasupra mâinilor regelui,

17 Şi i-a zis: «Deschide fereastra de la răsărit!» Şi el a deschis-o. Şi Eliseu i-a spus: «Trage!» Şi el a tras. Atunci Eliseu a zis: «Aceasta este o săgeată de izbândă a Domnului, adică o săgeată de izbândă împotriva Sirienilor. Să loveşti pe Sirieni la Afec, până îi vei nimici!»

18 Şi el i-a mai zis: «Ia săgeţi în mână!» Şi el le-a luat. Şi el i-a poruncit: «Bate pământul!» Şi el a bătut în pământ de trei ori, apoi s’a oprit.

19 Omul lui Dumnezeu însă s’a necăjit pe el şi l-adojenit: «Ar fi trebuit să baţi în pământ de cinci, şase ori! Atunci ai fi bătut pe Sirieni până i-ai fi nimicit, dar acum vei birui pe Sirieni numai de trei ori!»

20 Şi a murit Eliseu şi l-au îngropat. Pe atunci, cete de Sirieni năvăleau în ţară în fiecare an.

21 Odată, pe când îngropau pe un om, au zărit o ceată şi în grabă au aruncat pe omul acela în groapa lui Eliseu şi au plecat. Când însă omul s’a atins de oasele lui Eliseu, a înviat şi a început să meargă.

22 Hazael, regele Siriei, a împilat pe Israil în tot timpul domniei lui Ioahaz.

23 Atunci Domnul s’a milostivit şi s’a arătat îndurător, şi s’a întors spre ei, pentru legământul făcut cu Avraam, cu Isaac şi cu Iacob, şi n’a vrut să-i prăpădească, şi nici nu i-a aruncat de la faţa sa, până în vremea de acum.

24 Când a murit Hazael, regele Siriei, iar în locul său s’a suit pe tron Benhadad, fiul său,

25 El a cucerit din mâna lui Benhadad, fiul lui Hazael, cetăţile pe care aoesta le cucerise cu război din mâna lui Ioahaz, tatăl său. Pentru ca să ia înapoi cetăţile lui Israil, Ioaş l-abiruit de trei ori.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.