×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

CARTEA A DOUA A REGILOR

Capitolul 12

Domnia lui Ioaş.

1 Ioaş era de şapte ani când a ajuns rege.

2 În anul al şaptelea al lui Iehu a început să domnească şi a domnit în Ierusalim patruzeci de ani. Numele mamei sale era Ţibia din Beerşeba.

3 Şi a făcut Ioaş fapte bune în ochii Domnului atâta vreme cât l-aîndrumat arhiereul Iehoiada.

4 Dar închinarea pe înălţimi n’a desfiinţat-o, şi poporul tot mai aducea jertfe şi tămâieri în capiştele de pe înălţimi.

5 Şi Ioaş a dat poruncă preoţilor: «Toţi banii templului care se vor aduce în templul Domnului, adică banii pe care cineva îi va aduce pentru răscumpărarea sa după preţăluire, în sfârşit banii pe care cineva de bunăvoie îi va aduce în templul Domnului,

6 Să-i ia preoţii de la poporul cucernic şi apoi să dreagă stricăciunile templului Domnului, ori în ce loc s’ar afla vre-una!»

7 În anul al douăzeci şi treilea al regelui Ioaş, preoţii tot nu dreseseră stricăciunile templului.

8 Atunci a chemat regele Ioaş pe arhiereul Iehoiada şi pe preoţii ceilalţi şi i-a dojenit: «Pentru ce n’aţi dres stricăciunile templului? De aci încolo să nu mai primiţi bani de la poporul cucernic şi să-i opriţi pentru voi, ci să fie întrebuinţaţi pentru dregerea templului!»

9 Şi preoţii s’au învoit: nici să mai primească bani de la popor şi nici să dreagă stricăciunilor templului.

10 Deci arhiereul Iehoiada a luat o ladă, căreia i-a făcut o gaură în capac, şi a aşezat-o lângă un pilastru cu scriptură, la dreapta uşii cum intri în templul Domnului, şi în care preoţii, străjării de la uşă, trebuiau să arunce înlăuntru toţi banii care se aduceau pentru templul Domnului.

11 Şi când vedeau că s’au strâns mulţi bani în ladă, veneau scriitorul regelui şi arhiereul, îi numărau şi îi legau în saci.

12 Apoi banii cântăriţi îi dădeau în mâna meşterilor care aveau grijă de lucrări, iar aceştia plăteau pe dulgherii şi pe salahorii care lucrau la templul Domnului,

13 Cum şi pe zidari şi pe pietrari; apoi cumpărau lemnăria şi pietrele de trebuinţă la dresul templului Domnului şi, în sfârşit, tot ce se cerea la această prefacere.

14 Dar în templul Domnului nu se făceau cupe de argint, cuţite, ibrice de stropit sau trâmbiţe, cu un cuvânt nici un odor de aur sau de argint, din banii aduşi la templul Domnului,

15 Ci se întrebuinţau pentru lucrătorii care în schimb dregeau templul.

16 Şi nu se făcea socoteală cu oamenii în mâna cărora se încredinţau banii ca să plătească pe lucrători, ci se lucra pe bună credinţă şi omenie.

17 Banii pentru jertfa pentru vină şi pentru păcat nu se aduceau la templul Domnului, ci aceştia erau ai preoţilor.

18 În vremea aceasta a pornit Hazael, regele Siriei, cu război împotriva Gatului şi l-a împresurat. Şi când Hazael s’a îndreptat să pornească împotriva Ierusalimului,

19 Ioaş, regele Iudei, a luat toate sfintele daruri pe care ie dăduseră Iosafat, Ioram şi Ahazia, străbunii şi înaintaşii lui, regi ai lui Iuda, precum şi toate darurile sfinte ale lui, aurul care se afla în vistieria templului Domnului şi în palatul domnesc, şi le-a trimis lui Hazael, regele Siriei, care în schimbul lor, a plecat din jurul Ierusalimului.

20 Cealaltă parte de istorie şi faptele lui sunt scrise în «Cronicile regilor lui Iuda».

21 Atunci au purces dregătorii lui şi au uneltit împotriva lui, şi au omorît pe Ioaş, pe când el se îndrepta spre casa din Milo.

22 Şi anume dregătorii săi: Iozacar, fiul lui Şimeat, şi Iozabad, fiul lui Şomer, l-au lovit şi el a murit. Şi l-au îngropat lângă părinţii săi, în cetatea lui David. Şi Amaţia, fiul său, a fost ales rege în locul său.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.